Βοηθός ΦαρμακείουΓενικά
Σπουδές
ΕΟΠΠΕΠ
Άδεια
Παροχές


Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» είναι το εξειδικευμένο άτομο, που έχει θεωρητικέςγνώσεις και είναι υπεύθυνογια την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου. Έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί στο έργο του φαρμακοποιού,σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών,η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα, παραφαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, οι παραγγελίες των φαρμάκωνκαιφαρμακευτικού υλικού,η παραλαβή και τακτοποίηση των φαρμάκων στον κατάλληλο χώροτου φαρμακείου, η εξυπηρέτηση του κοινού σε επιλογή καλλυντικών, οι συναλλαγές, προμήθειες φαρμάκων - καλλυντικών και η μηχανοργάνωση του φαρμακείου. Φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας.
Επιπλέον, ο Βοηθός φαρμακείου διαθέτει πλήρη κατάρτιση στην πρακτική εργαστηριακή παρασκευή φαρμάκων,παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόν των, ώστε να παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του επιβλέποντος φαρμακοποιού

Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων, αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία. Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών παρασκευής, συντηρεί τον εξοπλισμό και φροντίζει για τη συσκευασία, συντήρηση και φύλαξη τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία που έχει σχέση με τις δραστηριότητες φαρμακείου πάντα υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του αρμόδιου φαρμακοποιού
.
Οι γνώσεις του για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών του παρέχουν αυτοπεποίθηση και τον βοηθούν τόσο στην εκτέλεση του έργου του στο φαρμακείο όσο και
στις απαιτήσεις του ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων που παράγει.

Τομείς Απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» μπορεί να εργαστεί:

  • Σε ιδιωτικά φαρμακεία
  • Σε φαρμακεία νοσοκομείων (ιδιωτικά και δημόσια)
  • Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών.
  • Σε φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες καλλυντικών, στην προώθηση προϊόντων
  • Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων.
  • Σε διαγνωστικά εργαστήρια
  • Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
  • Σε Κέντρα Ερευνών


Ωρολόγιο πρόγραμμα

Κατατάξεις

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου

ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΔΕΙΑ: ΑΔΕΙΑ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: ΔΙΠΛΩΜΑ + 1ΕΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ή 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΆΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ 6ΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΔ/ΝΟΜΟΣ: Π.Δ.72/2006(ΦΕΚ73Α/06-04-2006), Κ1/132209/3-8-2018(Β’ 3395) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΝΑΙ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση(Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου ακόμα προσφέρει…

• Δωρεάν φοίτηση
• Μαθητεία σε πραγματικούς χώρους εργασίας
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς, επιχειρήσεις κ.λπ.
• Ετήσιες Ημερίδες σταδιοδρομίας
• Σεμινάρια Στμβουλευτικής
• Εκπτωτικό πάσο για αστικά και υπεραστικά λεωφορεία (και τρένα για όσους είναι κάτω των 22)
• Αναβολή στράτευσης
• Παράταση άδειας παραμονής αλλοδαπών
• Φορολογικές ελαφρύνσεις
• Παράταση τριτεκνίας
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ACTA
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος
• Αναγνώριση μαθημάτων σε κράτη του εξωτερικού
• Κατοχύρωση μαθημάτων για συναφή ειδικότητα
• Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus
• Συμμετοχή σε μεταπτυχιακές σπουδές επαγγελματικής αναγνώρισης (ΕΣΥΔ)
• Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για φοίτηση σε αντίστοιχη ειδικόητα στα ΑΕΙ
• Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση
• Στεγαστικό επίδομα