Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου ιδρύθηκε το 1994 και συστεγάζεται με το 1ο ΕΠΑΛ, το 14ο Νηπιαγωγείο, το 8ο Δημοτικό Σχολείο, το Πειραματικο Γυμνάσιο και το τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης στο κτιριακό συγκρότημα όπου παλαιότερα στεγαζόταν το Πανεπιστήμιο Κρήτης
στην περιοχή των Περιβολίων.

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος για φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ, ο αριθμός των καταρτιζόμενων στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου έχει αυξηθεί σημαντικά και σήμερα λειτουργούν 12 τμήματα κατάρτισης, 6 στο πρώτο και 6 στο δεύτερο έτος, με περισσότερους από 150 καταρτιζόμενους. Παράλληλα περισσότεροι από 60 καταρτιζόμενοι πραγματοποιούν αυτή την περίοδο την πρακτική τους άσκηση υπό την εποπτεία του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου.

Διοίκηση

Το ΔΙΕΚ Ρεθυμνου λειτουργεί από το Σεπτεμβρη του 2021 υπό νέα Διοίκηση, με Διευθύντρια την Ευαγγελία Κακλιδάκη,  και τους εκπαιδευτικούς Παναγιώτη Τριανταφύλλου και Γεωργία Δρουδάκη.


Παροχές του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωσης(Π.Δ. 231/29-7- 98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ). Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου ακόμα προσφέρει…

Δωρεάν Φοίτηση σε 123 ειδικότητες

Δωρεάν Φοίτηση σε 123 ειδικότητες

- ΥΑ 5954 / 23-6-2014

Αιτήσεις επιλογής και μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού

Αιτήσεις επιλογής και μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού

- Νομος 4777 / 2021

Άριστοι Επαγγελματίες Εισηγητές Μέλη Του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άριστοι Επαγγελματίες Εισηγητές Μέλη Του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Νομος 4692 / 12-6-2020

Δυνατότητα Κατάταξης Σε ΑΕΙ

Δυνατότητα Κατάταξης Σε ΑΕΙ

- Νομος 4763 / 2020

Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης 10% στους διπλωματούχους εργαζόμενους στον Τουριστικό Τομέα

Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης 10% στους διπλωματούχους εργαζόμενους στον Τουριστικό Τομέα

- Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. ΠΚ 1/ 12-2019

Δυνατότητα συμμετοχής σε Προγράμματα Erasmus+

Δυνατότητα συμμετοχής σε Προγράμματα Erasmus+

- Νομος 4763 / 2020

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

- ΥΑ 5954 / 23-6-2014

Κρατικό Δίπλωμα Επιπέδου 5 από τον ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κρατικό Δίπλωμα Επιπέδου 5 από τον ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

- ΠΔ 231 / 29-7-98

Αιτήσεις Επιλογής Και Μέσω Του Παράλληλου Μηχανογραφικού

Αιτήσεις Επιλογής Και Μέσω Του Παράλληλου Μηχανογραφικού

- Νομος 4777 / 2021

Σύνδεση Με Την Αγορά Εργασίας Μέσω Ημερών Καριέρας Και Του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Σύνδεση Με Την Αγορά Εργασίας Μέσω Ημερών Καριέρας Και Του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης

- Νομος 4763 / 2020