Ειδικότητες


Αυτή τη στιγμή, στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου λειτουργούν οι ακόλουθες ειδικότητες (πατήστε πάνω στην ειδικότητα που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες):

Α' εξάμηνο

Γ' εξάμηνο