Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Συλλογική σύμβαση σε όλη τη χώρα
Πίνακας αποδοχών σε όλη τη χώρα
Πίνακες για μονάδες έως 20 δωματίων σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων
Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (22.3.2023) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο Νομό Ηρακλείου

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 3/23.3.2023
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 47831/10.5.2023 (ΦΕΚ Β 3123/11.5.2023) Υποχρεωτική από: 11.5.2023
Κείμενο σύμβασης:

Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Υπολογίστε το μισθό σας!Τοπική κλαδική Σ.Σ.Ε. (20.5.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου
Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 13/26.5.2021
Κείμενο σύμβασης:
Κείμενο Ρύθμισης
Πίνακες αποδοχών:
Πίνακας Αποδοχών (1.9.2020 - 31.12.2022)
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Σύνδεσμος Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου, Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ιεράπετρας και Περιχώρων
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Ένωση Ξενοδοχείων Επαρχίας ΣητείαςΣ.Σ.Ε. (18.3.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 5/23.3.2021
Κείμενο σύμβασης:
Κείμενο Ρύθμισης
Πίνακας Αποδοχών (1.1.2021 - 31.12.2022)
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Χανίων
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων