Στέλεχος Μηχανογραφημένου ΛογιστηρίουΓενικά
Σπουδές
ΕΟΠΠΕΠ
Άδεια
Παροχές


Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου» των ΙΕΚ με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων - εφαρμογών (λογισμικών) και ασχολείται με τη διεκπεραίωση κάθε τεχνικής ή άλλης διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Τομείς απασχόλησης

Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου -Φοροτεχνικού Γραφείου μπορεί να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία Μικρομεσαίας / Μεγάλης μεταποιητικής / Βιομηχανικής / Βιοτεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικής / παροχής υπηρεσιών / Εμπορικής κ.τ.λ. επιχείρησης του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα. Επιπλέον μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, με κατοχυρωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Ειδικότερα το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου μπορεί να εργαστεί:
σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών Δήμων, ΟΤΑ και Υπουργείων
σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών ΔΕΚΟ
σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς
σε λογιστήρια και οικονομικά τμήματα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.

Ωρολόγιο πρόγραμμα


Κατατάξεις ειδικότητας


Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΔΕΙΑ: ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Δ ́ ΤΑΞΕΩΣ
ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: ΔΙΠΛΩΜΑ + 8ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Π.Δ./ΝΟΜΟΣ Ν.2515/1997 (ΦΕΚ154Α/25-07-1997) ΠΔ 340/1998 (ΦΕΚ228Α/06-10-1998)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΟΧΙ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΔΕΙΑ: ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Γ ́ΤΑΞΕΩΣ
ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: ΔΙΠΛΩΜΑ + ΑΔΕΙΑ Δ ́ΤΑΞΕΩΣ + 5ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Π.Δ./ΝΟΜΟΣ Ν.2515/1997 (ΦΕΚ154Α/25-07-1997) ΠΔ 340/1998 (ΦΕΚ228Α/06-10-1998)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΝΑΙ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωσης(Π.Δ. 231/29-7- 98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου ακόμα προσφέρει…

• Δωρεάν φοίτηση
• Μαθητεία σε πραγματικούς χώρους εργασίας
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς, επιχειρήσεις κ.λπ.
• Ετήσιες Ημερίδες σταδιοδρομίας
• Σεμινάρια Στμβουλευτικής
• Εκπτωτικό πάσο για αστικά και υπεραστικά λεωφορεία
• Αναβολή στράτευσης
• Παράταση άδειας παραμονής αλλοδαπών
• Φορολογικές ελαφρύνσεις
• Παράταση τριτεκνίας
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ACTA
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος κτλ
• Αναγνώριση μαθημάτων σε κράτη του εξωτερικού
• Κατοχύρωση μαθημάτων για συναφή ειδικότητα
• Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus
• Συμμετοχή σε μεταπτυχιακές σπουδές επαγγελματικής αναγνώρισης
• Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για φοίτηση σε αντίστοιχη ειδικόητα στα ΑΕΙ