Ειδικότητες

 Οι ειδικότητες στα Δημόσια ΙΕΚ επιλέγονται κάθε χρόνο με κριτήρια

  • τις κοινωνικές, οικονομικές και παραγωγικές ανάγκες της περιοχής,
  • τις επιθυμίες των υποψηφίων, 
  • τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτών, εργαστηρίων και υλικών εκπαίδευσης
  • την ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών δωρεάν κατάρτισης (ΔΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας, ΔΙΕΚ του ΟΑΕΔ, Επαγγελματικά Λύκεια),
  • την προηγούμενη εμπειρία από τη λειτουργία κάποιας ειδικότητας.

Από το έτος κατάρτισης 2021-22, προβλέπεται δεκαπέντε θέσεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες να καλυφθουν από απόφοιτους Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) της αμέσως προηγούμενης χρονιάς μέσω της διαδικασίας του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου. Στη συνέχεια, προτείνονται από τα ΙΕΚ και εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας επιπλέον ειδικότητες στις οποίες η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr/. Με την ίδια διαδικασία καλύπτονται και οι εναπομείνασες θέσεις των ειδικοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στο Παράλληλο Μηχανογραφικό (ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων σε κάθε τμήμα είναι 33). Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν (καταταχθούν) στο Γ' εξάμηνο συναφών ειδικοτήτων αρκεί αυτό να προβλέπεται από στον αντίστοιχο Οδηγό Κατάρτισης.  

Αυτή τη στιγμή, στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου,  λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν οι ακόλουθες ειδικότητες (πατήστε πάνω στην ειδικότητα που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες):

Α' έτος (θα λειτουργήσουν εφόσον συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων)

Β’ έτος (συνεχίζουν από το προηγούμενο έτος)

Παροχές του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωσης(Π.Δ. 231/29-7- 98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ). Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου ακόμα προσφέρει…

Δωρεάν Φοίτηση σε 123 ειδικότητες

Δωρεάν Φοίτηση σε 123 ειδικότητες

- ΥΑ 5954 / 23-6-2014

Αιτήσεις επιλογής και μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού

Αιτήσεις επιλογής και μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού

- Νομος 4777 / 2021

Άριστοι Επαγγελματίες Εισηγητές Μέλη Του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άριστοι Επαγγελματίες Εισηγητές Μέλη Του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Νομος 4692 / 12-6-2020

Δυνατότητα Κατάταξης Σε ΑΕΙ

Δυνατότητα Κατάταξης Σε ΑΕΙ

- Νομος 4763 / 2020

Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης 10% στους διπλωματούχους εργαζόμενους στον Τουριστικό Τομέα

Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης 10% στους διπλωματούχους εργαζόμενους στον Τουριστικό Τομέα

- Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. ΠΚ 1/ 12-2019

Δυνατότητα συμμετοχής σε Προγράμματα Erasmus+

Δυνατότητα συμμετοχής σε Προγράμματα Erasmus+

- Νομος 4763 / 2020

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

- ΥΑ 5954 / 23-6-2014

Κρατικό Δίπλωμα Επιπέδου 5 από τον ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κρατικό Δίπλωμα Επιπέδου 5 από τον ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

- ΠΔ 231 / 29-7-98

Αιτήσεις Επιλογής Και Μέσω Του Παράλληλου Μηχανογραφικού

Αιτήσεις Επιλογής Και Μέσω Του Παράλληλου Μηχανογραφικού

- Νομος 4777 / 2021

Σύνδεση Με Την Αγορά Εργασίας Μέσω Ημερών Καριέρας Και Του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Σύνδεση Με Την Αγορά Εργασίας Μέσω Ημερών Καριέρας Και Του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης

- Νομος 4763 / 2020