ΚΑΔ ΙΚΑ

 
 AB
1κωδικόςπεριγραφή
211100Οπλίτες, Εφεδροι Αξιωματικοί βραχείας ανακατάταξης
311110Οπλίτες, Εφεδροι Αξιωματικοί βραχείας ανακατάταξης υπαγόμενοι στον ΚΒΑΕ
411120Οπλίτες,Έφεδροι Αξιωματικοί βραχείας ανακατάταξης υπαγόμενοι στον ΚΒΑΕ (Χωρίς επαγγελματικό κίνδυνο)
5111010Βουλευτές εν ενεργεία που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματος Ν.3234/04 ασφαλίζονται  στο ΙΚΑ (για κλάδο σύνταξης 20%)
6111020Βουλευτές εν ενεργεία που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματος Ν.3234/04 ασφαλίζονται  στο ΙΚΑ (για κλάδο σύνταξης και επικουρικό κλάδο ΕΤΕΑΜ 26%)
7111030Βουλευτές εν ενεργεία που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματος Ν.3234/04 ασφαλίζονται  στο ΙΚΑ (για επικουρικό κλάδο ΕΤΕΑΜ 6%)
8111040Συνταξιούχοι ειδικών ταμείων διορισμένοι με θητεία ως Διοικητές (ΝΠΔΔ) επιλέγουν ασθένεια σε είδος από το ειδικό ταμείο
9121000Γενικοί διευθυντές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών
10121010Διευθυντές εμπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
11122100Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων εκμεταλλεύσεων στη γεωργία - κτηνοτροφία, τη θήρα, τα δάση και την αλιεία
12122400Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου
13122500Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων εστιατορίων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
14122600Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών
15122700Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις
16122900Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ.
17122910Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ. ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
18122930Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
19122940Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων                                      ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
20122950Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ.  εντός εργοστασιακού χώρου
21122960Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων μ.α.κ. εκτός εργοστασιακού χώρου
22123200Διευθυντές προσωπικού και εργασιακών σχέσεων
23123400Διευθυντές διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων
24123900Διευθυντές υπηρεσιών υποστήριξης μ.α.κ.
25131000Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προΪστάμενοι μικρών γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εκμεταλλεύσεων θήρας, δασών και αλιείας
26132000Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προΪστάμενοι μικρών εξορυκτικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων
27139900Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών επιχειρήσεων μ.α.κ.
28139910Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών επιχειρήσεων μ.α.κ.( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
29211100Φυσικοί και αστρονόμοι
30211110Φυσικοί ηλεκτρονικοί,ηλεκτρισμού,μαγνητισμού,ήχου,                                                                                    μοριακής φυσικής
31211120Τακτικοί Υπάλληλοι Ενικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που ασφαλίζονται στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ με βάση τις διτάξεις του Ν.3163/55 με υπολογισμό της εργατικής εισφοράς στο 6,67% σε δώρα και επιδόματα
32211130Τακτικοί Υπάλληλοι Ενικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που ασφαλίζονται στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ 32% και επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ 6% με βάση τις διτάξεις του Ν.3163/55
33211140Τακτικοί Υπάλληλοι Ενικού Αστεροσκοπείου Αθηνών  που ασφαλίζονται στο Μικτό κλάδο ΙΚΑ και επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ  6%  ( ΝΕΟΙ )
34211150Τακτικοί Υπάλληλοι Ενικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που ασφαλίζονται με τις διτάξεις του Ν.3163/55 στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ και επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ με υπολογισμό της εργατικής εισφοράς στο 9,67% σε δώρα και επιδόματα
35211160Τακτικοί Υπάλληλοι ΝΠΔΔ και άλλων φορέων που ασφαλίζονται στο ΜΙΚΤΟ κλάδο του ΙΚΑ και επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ καθώς επίσης και στον ΟΕΚ
36211200Μετεωρολόγοι
37211300Χημικοί
38211310Χημικοί εκτός χώρου παραγωγής
39211320Φαρμακοποιοί.
40211330Χημικοί, πολυμερών σωμάτων, πλαστικών και ελαστικών
41211340Φαρμακοποιοί φαρμακοβιομηχανίας απασχολούμενοι στο χώρο παρασκευής ή παρασκευής
42211350Καθηγητές- δάσκαλοι εκπαίδευσης, χημικοί
43211360Φαρμακοποιοί τακτικοί υπάλληλοι ασφαλισμένοι στο ειδικό καθεστώς Ν.3163/55 ασφ/ση κλάδου ασθενείας σε χρήμα + ΟΕΚ)
44211370Εργοδηγοί χημικοί
45211371Εργοδηγοί χημικοί εκτός χώρου παραγωγής
46211400Γεωολόγοι και γεωφυσικοί
47211410Γεωολόγοι και γεωφυσικοί εντός εργοστασιακού χώρου
48211420Γεωολόγοι και γεωφυσικοί εκτός εργοστασιακού χώρου
49211430Γεωολόγοι και γεωφυσικοί  απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής
50211440Γεωολόγοι και γεωφυσικοί απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής
51211450Γεωολόγοι και γεωφυσικοί τεως υπάλληλοι ΟΑΠ που έχουν επιλέξει ασθένεια ΙΚΑ και επικουρική ασφ/ση στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ
52212100Μαθηματικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
53212110Αναλυτές και ερευνητές προγραμμάτων
54212200Στατιστικοί
55213100Σχεδιαστές, αναλυτές και προγραμματιστές συστημάτων υπολογιστών
56213110Σχεδιαστές,Αναλυτές,Διαχειριστές,Προγραμματιστές,Τεχνικοί, Μηχανικοί, βάσεων δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επικοινωνιών
57213900Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της πληροφορικής μ.α.κ.
58221000Αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και συγκοινωνιολόγοι
59221010Μηχανικοί συγκοινωνιολόγοι, επιστήμονες
60221020Αρχιτέκτονες μηχανικοί
61221030Πολεοδόμοι
62221040Αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και συγκοινωνιολόγοι καθηγητές
63221300Γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
64221310Γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα εντός χώρου παραγωγής
65222000Πολιτικοί μηχανικοί
66222010Πολιτικοί μηχανικοί-καθηγητές
67222020Μηχανικοί ALFA BANK ασφαλισμένοι τ.ΤΑΠΙΛΤ που ασφαλίζονται για ασθένεια σε χρήμα και συνεισπραττομενα (11,61%)  ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι
68223100Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
69223110Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί καθηγητές
70223200Ηλεκτρονικοί μηχανικοί και μηχανικοί τηλεπικοινωνιών
71223220Ηλεκτρονικοί μηχανικοί και μηχανικοί τηλεπικοινωνιών καθηγητές
72223300Μηχανολόγοι μηχανικοί
73223301Μηχανολόγοι μηχανικοί απασχολούμενοι εντός αποθηκευτικών χώρων
74223310Ναυπηγοί
75223320Μεταλλουργοί μηχανικοί πτυχιούχοι ΑΕΙ
76223330Αεροναυπηγοί μηχανολόγοι
77227410Γλωσσολόγοι, μεταφραστές και διερμηνείς ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
78227420Γλωσσολόγοι, μεταφραστές και διερμηνείς ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
79229100Χημικοί μηχανικοί
80229110Χημικοί μηχανικοί, χημικής κατεργασίας βιομηχανικών προϊόντων
81229200Μηχανικοί ορυχείων και μεταλλείων (μεταλειολόγοι)
82229210Μηχανικοί μεταλλειολόγοι άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου
83229220Μεταλλειολόγοι
84229300Χαρτογράφοι, τοπογράφοι - γεωμέτρες και γεωδαίτες
85229310Τοπογράφοι αποσπασμένοι από ΕΥΔΑΠ
86229900Αλλοι μηχανικοί μ.α.κ.
87229901Μηχανικοί ALFA BANK ασφαλισμένοι τ.ΤΑΠΙΛΤ που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης και παροχών ασθενείας σε χρήμα (προσωρινός κωδικός για την χρον.περ.1/6/2004 - 31/5/2006 - ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι)
88229902Μηχανικοί ALFA BANK ασφαλισμένοι τ.ΤΑΠΙΛΤ που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης και παροχών ασθενείας σε χρήμα (προσωρινός κωδικός για την χρον.περ.1/6/2006 - 31/12/2006 - ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι)
89229903Μηχανικοί ALFA BANK ασφαλισμένοι τ.ΤΑΠΙΛΤ που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης και παροχών ασθενείας σε χρήμα (προσωρινός κωδικός για την χρον.περ.1/1/2007 - 31/12/2007 - ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι)
90229904Μηχανικοί ALFA BANK ασφαλισμένοι τ.ΤΑΠΙΛΤ που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης και παροχών ασθενείας σε χρήμα (ισχύει από 1/1/2008  - ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι)
91229910Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ.(ποσοτικής παραγωγής, εκτιμητές  κόστους, μελέτης εργασιών κ.λ.π.)
92229912Μηχανικοί μ.α.κ. (ποσοτικής παραγωγής, εκτιμητές του κόστους, μελέτης εργασιών, επιστήμονες κ.λ.π.) εντός χώρου παραγωγής
93229920Μηχανικοί που προέρχονται από τον τ. ΟΑΠ και έχουν επιλέξει για τον κλάδο ασθενείας το ΚΥΤ του ΤΣΜΕΔΕ 2,95%
94229930Μηχανικοί,υπομηχανικοί που προέρχονται από τον τ. ΟΑΘ,ΟΥΘ και ασφ/νται στο ΙΚΑ για παροχές σε χρήμα και ΟΕΚ 2,95%
95229940Μηχανικοί τακτικοί υπάλληλοι ασφαλισμένοι στο ειδικό καθεστώς Ν.3163/55 ( ασφ/ση κλάδου ασθενείας σε χρήμα + ΟΕΚ )
96229941Μηχανικοί που κατά τη νομιμοποίησή τους επέλεξαν τη συνέχιση της ασφάλισής τους στο ΤΣΜΕΔΕ
97229950Μηχανικοί Ενικού Αστεροσκοπείου Αθηνών                                                                                       ( Tακτικό προσωπικό )1,75%
98229960Αλλοι μηχανικοί μ.α.κ. εκτός χώρου παραγωγής
99229961Μηχανικοί (γενικά) απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε εργοτάξια τεχνικών έργων
100229970Τακτικοί υπάλληλοι ασφαλισμένοι μόνο για φορείς και κλάδους κοινωνικής ασφάλισης 10,21
101231100Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
102231110Βακτηριολόγοι γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, βιομηχανίας τροφίμων, γαλακτοκομίας κλπ.
103231120Βακτηριολόγοι
104231130Βιολόγοι
105231140Μυκητολόγοι
106231150Βοτανολόγοι
107231160Ιχθυολόγοι
108231200Φαρμακολόγοι, ερευνητές παθολογίας και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
109231210Βιοχημικοί
110231220Φαρμακολόγοι ερευνητές
111231300Γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
112231310Ανθολόγοι, κηπολόγοι, ειδικοί πάρκων και δενδροστοιχιών, Γεωπόνοι, Δασολόγοι (πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων), Δασονόμοι, Εδαφολόγοι-ερευνητές βελτίωσης καλλιεργειών, Ζωοτέχνες επιστήμονες, Κηπολόγοι (απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτω
113231340Γεωπόνοι εντός χώρου παραγωγής
114231350Γεωπόνοι εκτός χώρου παραγωγής
115231360Γεωπόνοι
116232100Ιατροί εν γένει
117232110Ιατροί καθηγητές απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου
118232120Ιατροί  καθηγητές απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου συναφή με την επιστήμη τους
119232130Ιατροί  απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου
120232140Ιατροί  απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου συναφή με την επιστήμη τους
121232150Ιατροί  που παρέχουν εργασία με σχέση μίσθωσης έργου,  με συνθήκες που προσομοιάζουν με παροχή υπαλληλικών εργασιών
122232160Ιατροί  τακτικοί υπάλληλοι ασφαλισμένοι στο ειδικό καθεστώς Ν.3163/55 ασφ/ση κλάδου ασθενείας σε χρήμα + ΟΕΚ)
123232180Ιατροί ασφαλισμένοι ΤΣΠΕΑΘ - ΕΔΟΕΑΠ
124232191Μόνιμοι Ιατροί απασχολούμενοι σε ΝΠΔΔ που έχουν συσταθεί πριν τη δημοσίευση του ν.2676/99 και υπάγονται στο κοινό καθεστώς
125232200Ιατροί - μικροβιολόγοι
126233000Οδοντίατροι
127234000Κτηνίατροι
128234010Κτηνίατροι  απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου
129234020Κτηνίατροι ατροί  απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου συναφή με την επιστήμη τους
130234030Κτηνίατροι   που παρέχουν εργασία με σχέση μίσθωσης έργου,  με συνθήκες που προσομοιάζουν με παροχή υπαλληλικών εργασιών
131235000Φαρμοκοποιοί
132236000Άλλοι επιστήμονες υγείας, εκτός νοσηλευτικής, μ.α.κ.
133237000Νοσηλευτές και μαίες (πτυχιούχοι ΑΕΙ)
134241000Διδακτικό προσωπικό ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ)
135243010Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
136243011Φιλόλογοι
137243020Καθηγητές - δάσκαλοι χορού-χορογράφοι (χοροδιδάσκαλοι)
138243030Καθηγητές - δάσκαλοι μουσικής
139243040Καθηγητές - εκπαιδευτές ΙΕΚ, ΚΕΚ
140243041Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι ΙΚΑ (Με ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΙΚΑ)  
141243042Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι Δημοσίου(χωρίς ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΙΚΑ) και χωρίς διπλασιασμό κλάδου σύνταξης  
142243043Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι Δημοσίου(χωρίς ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΙΚΑ) και  διπλασιασμό κλάδου σύνταξης 
143243044Παράλληλα ασφαλισμένοι επιλέξαντες κλάδο ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ άλλου φορέα
144243045ΝΕΟΙ ασφαλισμένοι εξαιρούμενοι από τον κλάδο σύνταξης και παροχών ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε άλλο ταμείο
145244000Δάσκαλοι δημοτικών σχολείων
146244010Αναπληρωτές Δάσκαλοι δημοτικών σχολείων
147244020Δάσκαλοι κομμωτικής τέχνης
148245000Νηπιαγωγοί
149245010Αναπληρωτές νηπιαγωγοί
150245011Αναπληρωτές καθηγητές
151246000Εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης
152246010Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης
153246020Εκπαιδευτικοί ισοτίμων σχολείων
154247100Διδακτικό προσωπικό ιδιωτικών φροντιστηρίων και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
155247110Καθηγητές ξένων γλωσσ'ων
156247200Διδακτικό προσωπικό ιδιωτικών επαγγελματικών και τεχνικών σχολών
157247210Διδακτικό προσωπικό επαγγελματικών και τεχνικών σχολών
158247220Εκπαιδευτές Τεχνικών - επαγγελματικών μαθημάτων
159249200Σχολικοί σύμβουλοι και επιθεωρητές σχολείων
160251100Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ)
161251110Λογιστές ( πτυχιούχοι ΑΕΙ )   ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
162251120Λογιστές ( πτυχιούχοι ΑΕΙ )( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
163251130Λογιστές ( πτυχιούχοι ΑΕΙ )( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
164251140Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) εντός εργοστασιακού χώρου
165251150Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) εκτός εργοστασιακού χώρου
166251160Ορκωτοί λογιστές (μέλη του  Σ.Ο.Λ.στις 30/4/1993)
167251170Επίκουροι, δόκιμοι και ασκούμενοι ορκωτοί λογιστές
168251180Επίκουροι, δόκιμοι και ασκούμενοι ορκωτοί λογιστές  (απασχολούμενοι με σύμβαση έργου)
169251190Ορκωτοί εκτιμητές και βοηθοί (Σ.Ο.Ε.)
170251200Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
171251900Αναλυτές έρευνας αγοράς και στελέχη επιχειρήσεων μ.α.κ.
172251910Αναλυτές έρευνας αγοράς και στελέχη επιχειρήσεων μ.α.κ. (Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92)
173261010Δικηγόροι απασχολούμενοι υπό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας (Υπάλληλοι)
174261040Δικηγόροι - νομικοί σύμβουλοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του αρθ.9 παρ.1 Ν1232/82 αμειβόμενοι με πάγια μηνιαία ή περιοδική αμοιβή ασφαλισμένοι στι ΙΚΑ βάσει του αρθ.9 Ν3075/2002
175261050Δικηγόροι ALFA BANK με πάγια μηνιαία αμοιβή,ασφαλισμένοι τ.ΤΑΠΙΛΤ που ασφαλίζονται στο  ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης (προσωρινός κωδικός για την χρον.περ.1/6/2004 - 31/5/2006 - ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι)
176261060Δικηγόροι ALFA BANK με πάγια μηνιαία αμοιβή,ασφαλισμένοι τ.ΤΑΠΙΛΤ που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης (προσωρινός κωδικός για την χρον.περ.1/6/2006 - 31/12/2006 - ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι)
177261070Δικηγόροι ALFA BANK με πάγια μηνιαία αμοιβή,ασφαλισμένοι τ.ΤΑΠΙΛΤ που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης (προσωρινός κωδικός για την χρον.περ.1/1/2007 - 31/12/2007 - ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι)
178261080Δικηγόροι ALFA BANK με πάγια μηνιαία αμοιβή,ασφαλισμένοι τ.ΤΑΠΙΛΤ που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης (ισχύει από 1/1/2008  - ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι)
179261090Δικηγόροι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ OLYMPIC CATERING (ν.3075/2002)
180271100Αρχειοθέτες και έφοροι αρχαιοτήτων, μουσείων και αιαθουσών έργων τέχνης
181271200Βιβλιοθηκονόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στον τομέα της τεκμηρίωσης και της πληροφόρησης
182272100Οικονομολόγοι
183272110Οικονομολόγος Καθηγητής
184272200Κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
185272210Αρχαιολόγοι
186272300Φιλόσοφοι, ιστορικοί και πολιτικοί επιστήμονες
187272400Γλωσσολόγοι, μεταφραστές και διερμηνείς
188272410Γλωσσολόγοι, μεταφραστές και διερμηνείς ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
189272420Γλωσσολόγοι, μεταφραστές και διερμηνείς ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
190272430Διερμηνείς-Μεταφραστές
191272440Μεταφραστές ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
192272500Ψυχολόγοι
193272600Κοινωνικοί λειτουργικοί (πτυχιούχοι ΑΕΙ)
194272610Κοινωνικοί λειτουργοί
195273000Συγγραφείς, δημοσιογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
196273010Συγγραφείς,Στιχουργοί,Κειμενογράφοι,Δοκιμιογράφοι,Διορθωτές δοκιμίων
197273011Συντάκτες, Δημοσιογράφοι, Φωτορεπόρτερ και λοιποί Διοικητικοί υπάλληλοι απασχολούμενοι με μειωμένη απασχόληση
198273012Συντάκτες, Δημοσιογράφοι, Φωτορεπόρτερ και λοιποί Διοικητικοί χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ που είναι παράλληλα ασφ/νοι στο ΤΣΜΕΔΕ (ΠΑΛΑΙΟΙ)
199273013Συντάκτες, Δημοσιογράφοι, Φωτορεπόρτερ και λοιποί Διοικητικοί χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ που είναι παράλληλα ασφ/νοι στο ΤΣΜΕΔΕ (ΝΕΟΙ)
200273014Ανταποκριτές Ξένου Τύπου (ασφ/νοι ΤΑΙΣΥΤ)
201273015Συντάκτες ημερησίων εφημερίδων μη μέλη τοπικών ενώσεων ασφαλισμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1759/88, συγγενείς Α και Β βαθμού εργοδότη που έχει ατομική επιχείρηση
202273016Συγγενικά πρόσωπα του Ν.1759/88 που απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις εκδοτών ημερησίων εφημερίδων επαρχιών που δεν είναι μέλη της Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων (ΕΙΗΕΕ)
203273017Συγγενικά πρόσωπα του ν.1759/88 που απασχολούνται ως υπάλληλοι σε ατομικές επιχειρήσεις εκδοτών ημερησίων εφημερίδων επαρχιών που είναι μέλη της 'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων (ΕΙΗΕΕ) και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ
204273030Αρχισυντάκτες,Αρχισυντακτών βοηθοί,Συντάκτες,Αρθρογράφοι,                           Ανταποκριτές,Δημοσιογράφοι,διορθωτές δοκιμίων                                                                                             (ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ)
205273040Αρχισυντάκτες, Αρχισυντακτών βοηθοί, Συντάκτες, Αρθρογράφοι, Ανταποκριτές, Δημοσιογράφοι, διορθωτές δοκιμίων                              (χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ)
206273050Αρχισυντάκτες,Συντάκτες,Αρθρογράφοι,Δημοσιογράφοι κλπ μέλη τοπικών ενώσεων συντακτών ( ασφ/νοι ΤΣΠΕΑΘ )
207273060Αρθρογράφοι,Ανταποκριτές ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων                      ( Μη μέλη τοπικών ενώσεων )
208273070Συντάκτες ημερησίων εφημερίδων μη μέλη τοπικών ενώσεων
209273071Συντάκτες ημερησίων εφημερίδων που εκδίδονται στην περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης εκτός Θεσσαλονίκης μη μέλη τοπικών ενώσεων συντακτών
210273081Συντάκτες ημερησίων εφημερίδων που εκδίδονται στην περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης εκτός Θεσσαλονίκης μέλη τοπικών ενώσεων συντακτών
211273082Συντάκτες ημερησίων εφημερίδων που εκδίδονται στην περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης εκτός Θεσσαλονίκης μέλη τοπικών ενώσεων συντακτών με ασθένεια ΙΚΑ και ΕΤΕΑΜ
212273083Εργαζόμενοι σε εκδόσεις περιοδικού τύπου Αθηνών Θεσσαλονίκης εξαιρούμενοι από τον κλάδο ανεργίας Ν.3227/2004
213273090Συγγραφείς,Σεναριογράφοι,Στιχουργοί,Πεζογράφοι,Ποιητές,                                                                                            Κριτικοί, τηλεόρασης και ραδιοφώνου ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
214274000Γλύπτες, ζωγράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
215274010Ζωγράφοι,Σκηνογράφοι,Σκιτσογράφοι,Γελοιογράφοι, κλπ
216274020Ζωγράφοι,Σκηνογράφοι,Σκιτσογράφοι,Γελοιογράφοι, κλπ                                                                    ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
217274030Κατασκευαστές εκμαγείων και αντιγράφων αρχαίων έργων (τεχνίτες και βοηθοί)
218275000Συνθέτες, μουσικοί, μονωδοί και προς αυτούς εξομιούμενοι καλλιτέχνες
219275010Μουσικοσυνθέτες ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
220275011Ασφαλιζόμενοι με αποδοχές προερχόμενες από πνευματικά δικαιώματα Α.Ε.Π.Ι.
221275020Μουσικοί εκτελεστές,Ενορχηστρωτές,Διευθυντές ορχήστρας,                                                                        Αοιδοί χορωδίας
222275030Μουσικοί εκτελεστές,Ενορχηστρωτές,Διευθυντές ορχήστρας,                                                                             Αοιδοί χορωδίας ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
223275040Μουσικοί πνευστών οργάνων  ( ΝΕΟΙ )
224275050Μουσικοί πνευστών οργάνων  ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
225275051Μουσικοί πνευστών οργάνων εξαιρούμενοι από τις διατάξεις του ΠΔ 212/1984 (Χωρίς ειδική εισφορά)
226275060Μουσικοί πνευστών οργάνων  ( ΝΕΟΙ )  ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
227275070Μουσικοί πνευστών οργάνων  ( ΠΑΛΑΙΟΙ ) ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
228275080Τραγουδιστές
229275090Τραγουδιστές ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
230275091Τραγουδιστές Συναυλιών
231276010χορευτές ( ΝΕΟΙ )
232276020χορευτές ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
233276030χορευτές ( ΝΕΟΙ ) ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
234276040χορευτές ( ΠΑΛΑΙΟΙ ) ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
235276050Χορογράφοι
236276060Χορογράφοι ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
237276070Χορευτές με μη εξαρτημένη εργασία
238277000Ηθοποιοί και σκηνοθέτες
239277010Ηθοποιοί και σκηνοθέτες ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
240277020Ηθοποιοί θεάτρου πρόζας, μουσικού θεάτρου, υποβολείς, μουσικοί εγχόρδων και κρουστών οργάνων, προσωπικό σκηνής για την απασχόλησή τους στο θέατρο (ΝΕΟΙ)
241277021Ηθοποιοί θεάτρου πρόζας, μουσικοί θεάτρου,μουσικοί εγχόρδων και κρουστών οργάνων ασφαλισμένοι του τ.ΤΣΗθοποιών Ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82.(Με σχέση εξαρτημένης εργασίας και εφάπαξ αμοιβή) ΝΕΟΙ
242277030Ηθοποιοί θεάτρου πρόζας, μουσικοί θεάτρου,μουσικοί εγχόρδων και κρουστών οργάνων ασφαλισμένοι του τ.ΤΣΗθοποιών ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
243277040Ηθοποιοί θεάτρου πρόζας, μουσικού θεάτρου, υποβολείς, μουσικοί εγχόρδων και κρουστών οργάνων ασφαλισμένοι του τ.ΤΣΗΘοποιών για την εργασία τους στο θέατρο (ΠΑΛΑΙΟΙ)
244277041Ηθοποιοί θεάτρου πρόζας, μουσικοί θεάτρου,μουσικοί εγχόρδων και κρουστών οργάνων ασφαλισμένοι του τ.ΤΣΗθοποιών Ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82. (Με σχέση εξαρτημένης εργασίας και εφάπαξ αμοιβή)  ΠΑΛΑΙΟΙ
245277050Ηθοποιοί Μελοδραματικού θεάτρου (ΠΑΛΑΙΟΙ)
246277060Ηθοποιοί Μελοδραματικού θεάτρου (ΝΕΟΙ)
247278010Τακτικό προσωπικό της Αποστολικής Διακονίας (ΝΠΔΔ) με σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου
248278020Τακτικό προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων Εκκλησίας της Ελλάδος (ΝΠΔΔ)
249278030Ιεροψάλτες, νεωκόροι, καθαρίστριες(μειωμένη απασχόληση) διοριζόμενοι από τη ιερά μητρόπολη
250278031Νεωκόροι διοριζόμενοι από την Ιερά Μητρόπολη που ασφαλίζονται παράλληλα για κλάδο σύνταξης και παροχή σε είδος από άλλο φορέα (Νέοι ασφαλισμένοι)
251278040Καθαρίστριες διοριζόμενοι από τη ιερά μητρόπολη πλήρη απασχόληση
252278050Ιεροψάλτες, νεωκόροι, καθαρίστριες(μειωμένη απασχόληση) μη διοριζόμενοι από τη ιερά μητρόπολη
253278060Καθαρίστριες(πλήρη απασχόληση) μη διοριζόμενοι από τη ιερά μητρόπολη
254278070Ιερωμένοι διαφόρων Θρησκειών απασχολούμενοι σε σταθερό εργοδότη
255278080Ιερωμένοι διαφόρων Θρησκειών απασχολούμενοι σε μή σταθερό εργοδότη
256311100Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών
257311110Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών απασχολούμενοι εντός χώρου χημείου
258311120Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών απασχολόυμενοι εκτός χώρου χημείου
259311130Παρασκευαστές πειραμάτων και αναλύσεων
260311140Παρασκευαστές εργαστηρίων εγκεφαλογραφίας
261311150Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών απασχολούμενοι εντός χώρου παραγωγής
262311200Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι
263311210Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι εντός εργοστασιακού χώρου
264311211Τεχνολόγοι δομικών έργων εντός χώρου παραγωγής
265311212Τεχνολόγοι δομικών έργων εκτός χώρου παραγωγής
266311220Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι εκτός εργοστασιακού χώρου
267311230Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι εντός εργοταξιακού χώρου
268311240Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι εκτός εργοταξιακού χώρου
269311250Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι (εντός στοών) Νέοι
270311260Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι (εντός στοών) Παλαιοί
271311300Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι
272311301Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι με άδεια και πτυχίο
273311302Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι με πτυχίο χωρίς άδεια
274311310Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής αμιάντου και προϊόντων από αμίαντο ( ΝΕΟΙ )
275311320Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγήςαμιάντου και προϊόντων από αμίαντο ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
276311330Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής
277311340Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι ( εντός στοών ) ΝΕΟΙ
278311341Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι απασχολούμενοι εντός εργοταξιακού χώρου με άδεια και πτυχίο
279311350Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι ( εντός στοών ) ΠΑΛΑΙΟΙ
280311351Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι απασχολούμενοι εντός εργοταξιακού χώρου χωρίς άδεια
281311360Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι εργασία σε γραφείο
282311370Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι απαχολούμενοι σε εργασίες επίβλεψης-συντήρησης κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου
283311400Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών
284311410Υπομηχανικοί ηλεκτρονικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών
285311420Υπομηχανικοί ηλεκτρονικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών εντός εργοστασιακού χώρου
286311430Υπομηχανικοί ηλεκτρονικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών εκτός εργοστασιακού χώρου
287311440Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
288311441Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί εντός χώρου παραγωγής
289311442Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί εκτός χώρου παραγωγής
290311444Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί εντός χώρου παραγωγής
291311500Τεχνολόγοι μηχανολόγοι
292311510Τεχνολόγοι μηχανολόγοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής
293311520Τεχνολόγοι μηχανολόγοι  απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής
294311530Τεχνολόγοι μηχανολόγοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής  ( ΝΕΟΙ )
295311540Τεχνολόγοι μηχανολόγοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής  (ΠΑΛΑΙΟΙ)
296311550Τεχνολόγοι μηχανολόγοι ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
297311560Τεχνολόγοι μηχανολόγοι εντός εργοστασιακού χώρου
298311570Τεχνολόγοι μηχανολόγοι  εκτός εργοστασιακού χώρου
299311580Τεχνολόγοι μηχανολόγοι (εντός στοών) ΝΕΟΙ
300311590Τεχνολόγοι μηχανολόγοι (εντός στοών) ΠΑΛΑΙΟΙ
301311600Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί
302311610Προσωπικό χημείων μη πτυχιούχοι
303311611Προσωπικό χημείων, τεχνολόγοι χημικοί πτυχιούχοι με θεωρητική κατάρτηση αντίστοιχη των χημικών
304311620Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί-Οινολόγοι
305311630Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί εντός εργοστασιακού χώρου
306311631Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί εντός εργοστασιακού χώρου εντός χώρου παραγωγής
307311640Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί εκτός εργοστασιακού χώρου
308311650Προσωπικό χημείων μη πτυχιούχοι εντός εργοστασιακού χώρου
309311660Προσωπικό χημείων μη πτυχιούχοι εκτός εργοστασιακού χώρου
310311680Εργαζόμενοι στο χώρο χημείου μη έχοντες θεωρητική κατάρτιση με τους χημικούς, εργοδηγούς χημικούς
311311681Εργαζόμενοι στο χώρο χημείου μη έχοντες θεωρητική κατάρτιση με τους χημικούς, εργοδηγούς χημικούς εντός εργοστασιακού χώρου
312311682Εργαζόμενοι στο χώρο χημείου που έχουν θεωρητική κατάρτιση με τους χημικούς, εργοδηγούς χημικούς
313311683Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί εντός χώρου παραγωγής
314311690Απόφοιτοι μέσων και τεχνικών σχολών, εμπειροτέχνες, απασχολούμενοι με την ειδικότητα του εργοδηγού εντός εργοταξιακού χώρου
315311691Απόφοιτοι μέσων και τεχνικών σχολών, εμπειροτέχνες, απασχολούμενοι με την ειδικότητα του εργοδηγού εκτός εργοταξιακού χώρου
316311700Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί
317311710Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί  απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής
318311720Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί  απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής
319311730Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί  απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής ( ΝΕΟΙ )
320311740Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί  απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
321311750Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί εντός εργοστασιακού χώρου
322311760Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί εκτός εργοστασιακού χώρου
323311770Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί (εντός στοών) ΝΕΟΙ
324311780Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί (εντός στοών) ΠΑΛΑΙΟΙ
325311900Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί φυσικοχημικών επιστημών και μηχανικής μ.α.κ.
326311910Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί φυσικοχημικών επιστημών και μηχανικής μ.α.κ.  εντός εργοστασιακού χώρου
327311920Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί φυσικοχημικών επιστημών και μηχανικής μ.α.κ   .εκτός εργοστασιακού χώρου
328312000Σχεδιαστές αρχιτεκτονικού σχεδίου
329312010Σχεδιαστές εντός εργοστασιακού χώρου
330312020Σχεδιαστές εκτός εργοστασιακού χώρου
331312030Σχεδιαστές
332313100Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών
333313200Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
334313210Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών                                               ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
335313220Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών                                               ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
336313230Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών εκτός εργοστασιακού χώρου
337313300Ελεγκτές βιομηχανικών ρομπότ
338313310Ελεγκτές βιομηχανικών ρομπότ ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
339314100Φωτογράφοι και χειριστές εικονοληπτικού και ηχογραφικού εξοπλισμού
340314110Φωτορεπόρτερς φωτογράφοι
341314120Φωτορεπόρτερς φωτογράφοι ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
342314130Φωτορεπόρτερς φωτογράφοι ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
343314140Χειριστές κινηματογραφικών μηχανών προβολής
344314150Τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασηςασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
345314160Τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου καθώς και προσωπικό σκηνής που υπήρξαν ασφαλισμένοι στο τ.ΤΣΗΘοποιών ( Ν.1210/81 αρθ.2 παρ.3 εδ. Β.)
346314170Τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου καθώς και προσωπικό σκηνής που υπήρξαν ασφαλισμένοι στο τα.ΤΣΗθοποιών                                                                                                                                              ( Ν.1210
347314180Φωτοειδησεογράφοι, Εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης (ασφ/νοι ΤΑΙΣΥΤ)
348314190Τεχνικοί θεάτρου κινηματογράφου και τηλεόρασης ασφαλισμένοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας
349314200Χειριστές ραδιοτηλεοπτικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
350314210Ιπτάμενοι ραδιοτηλεγραφητές
351314220Ιπτάμενοι ραδιοτηλεγραφητές ( Νεοι )
352314230Ιπτάμενοι ραδιοτηλεγραφητές  ( Παλαιοί )
353314310Ακτινολογικών μηχανημάτων, χειριστές και βοηθοί
354314320Εμφανιστές ακτινογραφιών
355314330Ακτινοφυσικοί
356314340Βοηθοί εργαστηρίων ραδιοϊσοτόπων
357314350Χειριστές - βοηθοί αξονικών, μαγνητικών τομογράφων
358314360Αποστειρωτές, κλιβανείς ιατρικού εν γένει εξοπλισμού
359314900Χειριστές οπτικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μ.α.κ
360316010Κυβερνήτες ρυμουλκών,Πλοηγοί πλοίων
361316020Ασυρματιστές πλοίων που δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΝΑΤ
362317100Πιλότοι, πλοηγοί  αεροσκαφών και ιπτάμενοι μηχανικοί
363317110Πιλότοι, πλοηγοί  αεροσκαφών και ιπτάμενοι μηχανικοί ( Νεοι )
364317120Πιλότοι, πλοηγοί  αεροσκαφών και ιπτάμενοι μηχανικοί ( Παλαιοί )
365317130Πιλότοι, πλοηγοί  αεροσκαφών και ιπτάμενοι μηχανικοί, αεροψεκασμών                                                         ( Νεοι )
366317140Πιλότοι, πλοηγοί  αεροσκαφών και ιπτάμενοι μηχανικοί αεροψεκασμών                                                                  ( Παλαιοί )
367317150Εκπαιδευτές πιλότοι, πλοηγοί  αεροσκαφών και ιπτάμενοι μηχανικοί ( Νεοι )
368317160Εκπαιδευτές πιλότοι, πλοηγοί  αεροσκαφών και ιπτάμενοι μηχανικοί ( Παλαιοί )
369317170Πιλότοι, πλοηγοί αεροσκαφών και ιπτάμενοι μηχανικοί εργαζόμενοι στην ΥΠΑ με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου (Παλαιοί)
370317200Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
371317210Επιμελητές πτήσεων κάτοχοι πτυχίου
372317300Τεχνικοί βοηθοί ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας
373318100Επιθεωρητές κτιρίων και πυρασφάλειας
374318200Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου
375318210Ελεγκτές ασφάλειας, ποιότητας βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικής διαδικασίας
376318220Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου εργαζόμενοι εντός χώρου παραγωγής
377318230Ελεγκτές ασφάλειας, ποιότητας βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικής διαδικασίας εντός χώρου παραγωγής
378321100Τεχνολόγοι βιολογικών εν γένει επιστημών
379321110Πτηνών και ζώων, ταριχευτές
380321200Τεχνολόγοι γεωπονίας και δασοπονίας
381321210Τεχνολόγοι γεωπονίας εντός εργοστασιακού χώρου
382321220Τεχνολόγοι γεωπονίας εκτός εργοστασιακού χώρου
383321230Τεχνολόγοι γεωπονίας εντός χώρου παραγωγής
384321240Τεχνολόγοι γεωπονίας εκτός χώρου παραγωγής
385321300Τεχνολόγοι - σύμβουλοι γεωργικών και δασικών εφαρμογών
386322100Τεχνικοί βοηθοί ιατρικής
387322200Τεχνολόγοι υγιεινής, δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος
388322210Τροφιμολόγοι-υγειονολόγοι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών
389322211Τροφιμολόγοι-υγειονολόγοι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών (απασχολούμενοι εντός χώρου παραγωγής)
390322220Τροφιμολόγοι-υγειονολόγοι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών (Εντός χημείου)
391322230Τεχνολόγοι Τροφιμολόγοι - υγειονολόγοι, ελεκτές τροφίμων
392322300Διαιτολόγοι και ειδικοί διατροφής
393322400Οπτομέτρες και οπτικοί
394322500Βοηθοί οδοντιάτρων
395322510Οδοντοτεχνίτες, βοηθοί προληπτικής οδοντιατρικής, υγιειονολόγοι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών
396322600Φυσικοθεραπευτές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
397322700Βοηθοί κτηνιάτρων
398322710Σπερματοχύτες,Βοηθοι κτηνιάτρων,Νοσοκόμοι κτηνών,                                                                    Σπερματολήπτες,Παρασκευαστές και επιμελητές πειραμάτων αναπαραγωγής ζωων απασχολούμενοι αποκλειστικά στους σταθμούς αναπαραγωγής
399322720Συντηρητές πειραματοζώων
400322800Βοηθοί φαρμακοποιών
401322810Βοηθοί φαρμακοποιών απασχολούμενοι εντός χώρου παραγωγής ή παρασκευής
402322820Βοηθοί φαρμακοποιών απασχολούμενοι εκτός χώρου παραγωγής ή παρασκευής
403322830Ασκούμενοι φαρμακοποιοί σε φαρμακεία παρέχοντες εξηρτημένη εργασία
404322840Ασκούμενοι φαρμακοποιοί σε φαρμακεία μη παρέχοντες εξηρτημένη εργασία
405322900Τεχνικοί βοηθοί ιατρικής και συναφών προς την ιατρική επιστημών, με εξαίρεση το νοσηλευτικό προσωπικό μ.α.κ.
406323000Νοσοκόμοι, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών
407323010Νοσηλευτές σε επιχειρήσεις
408323020Βρεφοκόμοι
409324000Μαίες, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών
410331000Βοηθητικό διαδακτικό προσωπικό της προσχολικής και της ειδικής εκπαίδευσης
411331230Τεχνολόγοι γεωπονίας εντός χώρου παραγωγής
412331240Τεχνολόγοι γεωπονίας εκτός χώρου παραγωγής
413332010Εκπαιδευτές μαθητευομένων σε τόπους εργασίας
414332020Φοιτητές Α.Ε.Ι.
415332030Σπουδαστές- εκπαιδευόμενοι Κ.Ε.Κ.
416332040Σπουδαστές Ι.Ε.Κ.
417332050Ανεργοι που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα
418332060Σπουδαστές  σχολών τουριστικής εκπαίδευσης
419332070Εκπαιδευτές πλοήγησης σκαφών
420332080Εκπαιδευόμενοι για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας STAGE
421341110Χρηματιστές και χρηματομεσίτες
422341210Ασφαλιστικοί υπάλληλοι
423341220Τακτικό προσωπικό της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕ
424341230Τακτικό προσωπικό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕ
425341240Έκτακτο προσωπικό πρόσκαιρα απασχολούμενο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕ και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕ που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ για τον κλάδο ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ
426341250Έκτακτο προσωπικό πρόσκαιρα απασχολούμενο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕ και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕ που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ για τον κλάδο ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ
427341300Μεσίτες ακίνητης περιουσίας
428341400Σύμβουλοι και διοργανωτές ταξιδιωτικών και τουριστικών πακέτων
429341500Αντιπρόσωποι και ειδικευμένοι τεχνικοί επί των πωλήσεων τεχνικού εξοπλισμού και συναφών προϊόντων
430341510Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ
431341520Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ                                      ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
432341530Ιατρικoί επισκέπτες
433341540Πωλητές
434341600Προμηθευτές επιχειρήσεων
435341610Προμηθευτές επιχειρήσεων ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
436341700Εκτιμητές και εκπλειστηριαστές
437342110Ναυλομεσίτες
438342200Εκτελωνιστές και πράκτορες μεταφορών
439342210Εκτελωνιστές και πράκτορες μεταφορών εντός εργοστασιακού χώρου
440342220Εκτελωνιστές και πράκτορες μεταφορών εκτός εργοστασιακού χώρου
441342230Ναυτικοί πράκτορες
442342900Καλλιτεχνικοί πράκτορες και πράκτορες παροχής υπηρεσιών μ.α.κ.
443343100Γραμματείς ανώτερων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών και σκούντες συναφή επαγγέλματα
444343210Υπάλληλοι χρηματιστηρίων και χρηματιστηριακών γραφείων
445343300Βοηθοί λογιστών
446343310Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών
447343320Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών                                           ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
448343330Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών                                                    ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
449343340Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών                                                  ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
450343350Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών                                                                                       εντός εργοστασιακού χώρου
451343360Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών                                                   εκτός εργοστασιακού χώρου
452343370Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ)
453343380Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) εντός εργοστασιακού χώρου
454343390Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ)
455343391Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) εντός εργοστασιακού χώρου
456343392Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΑΕΙ (Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92)
457343393Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΑΕΙ (ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ)
458343394Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΑΕΙ (χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ)
459343395Λογιστές πτυχιούχοι ΤΕΙ (Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92)
460343396Λογιστές πτυχιούχοι ΤΕΙ (ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ)
461343397Λογιστές πτυχιούχοι ΤΕΙ (χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ)
462343398Τεχνολόγοι οικιακής οικονομίας πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών
463344300Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στο Μικτό κλάδο ΙΚΑ και επικουρικά σε ειδικό ταμείο  ( ΝΕΟΙ )
464344310Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ 32% με βάση τις διτάξεις του Ν.3163/55
465344311Τακτικοί υπάλληλοι Ιδ. Δικαίου που επέλεξαν την συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο (Ασφ/ση ΙΚΑ κλάδος Ασθενείας)
466344312Τακτικοί υπάλληλοι Οργανισμών που κατά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφάλισής τους με τις κοινές διατάξεις χωρίς ΙΚΑ ΤΕΑΜ
467344313Τακτικός υπάλληλος Ιδ. Δικαίου που επέλεξαν την συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο (Ασφ/ση ΙΚΑ κλάδος Ασθενείας + ΕΚ)
468344314Υπάλληλοι ΝΠΔΔ κλπ ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για τον κλάδο σύνταξης, στο ΕΤΕΑΜ και ΟΕΚ (ΝΕΟΙ)
469344315Τακτικό (Μόνιμο) Προσωπικό της Φιλίππου Ένωσης της Ελλάδας
470344316Τακτικό Προσωπικό ΝΠΔΔ που υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για επικουρική σύνταξη στον ΕΤΕΑΜ
471344317Τακτικό Προσωπικό ΝΠΔΔ που υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ (Επικουρικά Ασφαλισμένοι μέχρι 31/7/2010 στο ΤΕΑΔΥ)
472344318Τακτικό Προσωπικό ΝΠΔΔ που υπάγονται στο ΙΚΑ για κλάδο Σύνταξης, Παροχών Ασθενείας σε Χρήμα, και ΕΤΕΑΜ
473344320Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ με βάση τις διτάξεις του 3163/55 με υπολογισμό της εργατικής εισφοράς στο 6,67% σε δώρα και επιδόματα
474344321Τακτικοί  υπάλληλοι φορέων του Δημοσίου που ασφαλίζονται μόνο ΕΤΕΑΜ και ΟΕΚ
475344322Τακτικοί  υπάλληλοι φορέων του Δημοσίου.Αναδρομική ασφάλιση μόνο για τον επικουρικό κλάδο τ.τομέα ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ του ΤΕΑΔΥ χρονικής περιόδου 1/4/2009 - 31/7/2010
476344330Υπάλληλοι Οργανισμών που υπάγονται στις διτάξεις του 3163/55 και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για τον κλάδο ασθενείας 10,4%
477344331Μόνιμοι υπάλληλοι τ. ΤΑΞΥ ασφάλιση για ασθένεια σε είδος και ΟΕΚ ( ισχύει από 1/8/2008 )
478344340Υπάλληλοι προερχόμενοι από τον τ.ΟΑΠ που εχουν επιλέξει για τον κλάδο ασθενείας το ταμείο της ΕΥΔΑΠ 2,75%
479344350Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στο κλάδο                                                                          σύνταξης του ΙΚΑ 32% και επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ 6%                                                                                     
480344360Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στο Μικτό κλάδο ΙΚΑ και επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ  6%  ( ΝΕΟΙ )
481344370Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στο Μικτό κλάδο ΙΚΑ και επικουρικά στο ΤΕΑΜ  6%  ( ΝΕΟΙ )
482344380Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που κατά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφάλισης τους με τις κοινές διατάξεις και επικουρικά στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ
483344390Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται με τις διτάξεις του Ν.3163/55 στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ και επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ με υπολογισμό της εργατικής εισφοράς στο 9,67% σε δώρα και επιδόματα
484344400Τακτικοί υπάλληλοι ΤΣΠΕΑΘ-ΕΟΔΕΑΠ                                                    ( με επικουρική αφάλιση ΙΚΑ ΤΕΑΜ )
485344410Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που κατά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφάλισης τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις για τους κλάδους ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ ενώ για επικουρικό κλάδο ασφαλίζονται σε ειδικό ταμείο
486344420Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που κατά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφάλισης τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις για τους κλάδους ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ
487344421Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που κατά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφάλισης τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις για τους κλάδους ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ + ΕΚ
488344430Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στον κλάδο ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ και επικουρικά στο ΤΕΑΜ (ΝΕΟΙ)
489344431Τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης και καλύπτονται από τον ΚΒΑΕ
490344432Τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ που ασφαλίζονται στο κλάδο ΜΙΚΤΑ (χωρίς ΕΤΕΑΜ)
491344433Τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ που ασφαλίζονται στο κλάδο ΜΙΚΤΑ και επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ
492344434Τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ που ασφαλίζονται στο κλάδο ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ (χωρίς ΕΤΕΑΜ)
493344440Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που ασφαλίζονται στο Μικτό κλάδο ΙΚΑ και επικουρικά σε ειδικό ταμείο
494344450Αντιρρησίες συνειδήσεως
495344460Τακτικοί Υπάλληλοι ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από ΟΤΑ                                                                                      ( ασφ/ση κλάδου Σύνταξης + ΚΒΑΕ ) 23,60
496344470Τακτικοί Υπάλληλοι ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από ΟΤΑ                                                                                      ( ασφ/ση μόνο κλάδου Ασθενείας ) 8,65
497344480Τακτικοί Υπάλληλοι ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από ΟΤΑ                                                                                      ( ασφ/ση μόνο  ΟΕΚ  ) 1,75
498344481Τακτικοί Υπάλληλοι ΟΓΑ, ΕΛΓΑ
499344490Μόνιμοι υπάλληλοι ΤΣΠΕΑΘ-ΕΟΔΕΑΠ
500344491Μόνιμοι υπάλληλοι μονιμοποιηθέντες με τον Ν.1476/84
501344492Μόνιμοι υπάλληλοι μονιμοποιηθέντες με τον Ν.1476/84 που υπάγονται στον ΚΒΑΕ
502344493Τακτικοί Υπάλληλοι Οργανισμών που κατά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν τη συνέχιση της ασφάλισής τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις για τους κλάδους ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ+ΕΚ ενώ για επικουρικό κλάδο ασφαλίζονται σε ειδικό ταμείο
503344494Μόνιμοι υπάλληλοι που μετά τη μονιμοποίησή τους επέλεξαν τη συνέχιση της ασφάλισής τους στο ΙΚΑ ασφαλιζόμενοι στα ΒΑΡΕΑ για τους κλάδους σύνταξης ΙΚΑ ΤΕΑΜ + ΕΚ 32.60%
504344495Μόνιμοι υπάλληλοι που μετά τη μονιμοποίησή τους επέλεξαν τη συνέχιση της ασφάλισής τους στο ΙΚΑ ασφαλιζόμενοι στα ΒΑΡΕΑ για τους κλάδους σύνταξης ΙΚΑ ΤΕΑΜ 31.60%
505344500Τακτικοί, Μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, Βουλής, ΟΤΑ α και β βαθμού, ιερείς, προσληφθέντες μετά την 1/1/2011 ή προσληφθέντες μέχρι 31/12/2010 που επέλεξαν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ από 1/7/2010 και μετά (αρθ. 2 ν. 3865/2011)  (Σύνταξη ΙΚΑ ΕΤΑΜ)
506344501Τακτικοί, Μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, Βουλής, ΟΤΑ α και β βαθμού, ιερείς, προσληφθέντες μετά την 1/1/2011 ή προσληφθέντες μέχρι 31/12/2010 που επέλεξαν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ από 1/7/2010 και μετά (αρθ. 2 ν. 3865/2011) (Σύνταξη ΙΚΑ ΕΤΑΜ+ΚΒΑΕ)
507344502Τακτικοί, Μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, Βουλής, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ιερείς, προσληφθέντες μετά την 1/1/2011 ή προσληφθέντες μέχρι 31/12/2010 που επέλεξαν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ από 1/7/2010 και μετά (αρθ. 2 ν. 3865/2011) (Σύνταξη ΙΚΑ ΕΤΑΜ+ΚΒΑΕ+ΕΚ)
508344503Τακτικοί, Μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, Βουλής, ΟΤΑ α και β βαθμού, ιερείς, προσληφθέντες μετά την 1/1/2011 ή προσληφθέντες μέχρι 31/12/2010 που επέλεξαν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ από 1/7/2010 και μετά (αρθ. 2 ν. 3865/2011) (Σύνταξη+ΕΚ)
509344504Τακτικοί, Μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, Βουλής, ΟΤΑ α και β βαθμού, ιερείς, προσληφθέντες μετά την 1/1/2011 ή προσληφθέντες μέχρι 31/12/2010 που επέλεξαν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ από 1/7/2010 και μετά (αρθ. 2 ν. 3865/2011) (Σύνταξη+Ειδικές Εισφορές+ΕΚ)
510344910Υπάλληλοι Νομικών προσώπων εποτευομένων από τους ΟΤΑ μονιμοποιηθέντες που ασφαλίζονται μόνο για κλάδο σύνταξης 20%
511344911Τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ ΝΕΟΙ που ασφαλίζονται μόνο για κλάδο σύνταξης 20%
512344920Υπάλληλοι Νομικών προσώπων εποτευομένων από τους ΟΤΑ μονιμοποιηθέντες που ασφαλίζονται μόνο για κλάδο  Σύνταξης + ΒΑΕ 23,6%
513344930Τακτικό προσωπικό παιδικών σταθμών  που ασφαλίζονται για κλάδο Ασθένεια σε χρήμα 10,40%
514344940Υπάλληλοι ΟΤΑ που μετά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφ/σης τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις και ασφαλίζονται στο κλάδο ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 33,65%
515344950Υπάλληλοι ΟΤΑ που μετά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφ/σης τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις και ασφαλίζονται στο κλάδο ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ 39,25%
516344960Συντηρητές κτιρίων υπάλληλοι ΟΤΑ οι οποίοι μετά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφ/σης τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις Ν. 1846/51       41,25%
517344970Τακτικοί υπάλληλοι ΟΤΑ μονιμοποιηθέντες που έχουν επιλέξει ασθένεια ΤΥΔΚΥ
518344980Υπάλληλοι ΟΤΑ που μετά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφ/σης τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις και ασφαλίζονται στον κλάδο ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ + ΕΚ 40,25%
519344981Υπάλληλοι ΟΤΑ που μετά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφ/σης τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις και ασφαλίζονται στον κλάδο ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ + ΕΚ 32,25%
520344982Τακτικοί υπάλληλοι που συνεχίζουν την ασφάλιση τους στο ΕΤΕΑΜ
521344983Τακτικοί Υπάλληλοι ΝΠΔΔ χωρίς ασθένεια και επικουρική ασφάλιση
522344984Τακτικοί Υπάλληλοι ΝΠΔΔ ασφαλισμένοι μόνο για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε χρήμα και στον ΟΕΚ
523344985Υπάλληλοι ΟΤΑ που μετά τη μονιμοποίησή τους επέλεξαν τη συνέχιση της ασφ/σης τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις και ασφαλίζονται στον κλάδο ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ+ΕΚ 34,65%
524344986Υπάλληλοι Δημοσίου με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου με ασφάλιση για κύρια σύνταξη και ασθένεια στο Δημόσιο και επικουρικά στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ (Ν.Δ.874/71, αρ.8 παρ.2 Ν.2335/95)
525344987Υπάλληλοι ΕΥΔΑΠ που έχουν επιλεξει ασθένεια ΙΚΑ
526344988Τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ που μετά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν πριν τη μονιμοποίηση
527344989Τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ ασφαλισμένοι μόνο για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε χρήμα, ΟΕΚ και επικουρικό κλάδο στο ΕΤΕΑΜ
528344990Εκτακτο προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ασφαλίζεται με τις κοινές διατάξεις
529344991Υπάλληλοι ΝΠΔΔ που μετά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφ/σης τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις και ασφαλίζονται στο κλάδο ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ (27,75%)
530344992Υπάλληλοι ΝΠΔΔ που μετά την μονιμοποίησή τους επέλεξαν την συνέχιση της ασφ/σης τους στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις και ασφαλίζονται στο κλάδο ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ (33,35%)
531345010Πράκτορες ιδιωτικών ερευνών, πληροφοριών, ντέτεκτιβ
532346000Κοινωνικοί λειτουργοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών
533346010Κοινωνικοί λειτουργοί
534347010Σχεδιαστές
535347020Σχεδιαστές( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
536347030Γραφίστες
537347040Γραφίστες ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
538347050Γραφίστες ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
539347060Διακοσμητές ( Ντεκορατέρ )
540347070Διακοσμητές θεάτρου και κινηματογράφου
541347080Γραφίστες (Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92)
542347090Σχεδιαστές-μοντελίστ
543347091Σχεδιαστές τατουάζ (δερματοστιξία)
544347110Εκτιμητές αξιών συμβασιούχοι υπάλληλοι ταχυδρομικού ταμιευτηρίου
545347120Επιθεωρητές,Πραγματογνώμονες,Εκτιμητές ασφαλιστικών διεκδικήσεων
546348110Τακτικοί υπάλληλοι προερχόμενοι από τ.ΕΙΡΤ υπαγώμενοι στις διατάξεις  Ν.3163/55
547348120Τακτικοί υπάλληλοι προερχόμενοι από τ.ΕΙΡΤ υπαγώμενοι στις διατάξεις  Ν.3163/55 εισφορές ασθενείας 9,4%
548348130Τακτικοί υπάλληλοι προερχόμενοι από τ.ΕΙΡΤ υπαγώμενοι στις διατάξεις  Ν.3163/55 εισφορές ασφ/νου σε δώρα και επιδόματα 6,67%
549348140Τακτικοί υπάλληλοι προερχόμενοι από τ.ΕΙΡΤ Μηχανικοί υπαγώμενοι στις διατάξεις  Ν.3163/55 εισφορές ασθενείας σε χρήμα και ΟΕΚ 2,95%
550348150Τακτικοί υπάλληλοι προερχόμενοι από τ.ΥΕΝΕΔ που επέλεξαν σύνταξη Δημοσίου
551348160Εκφωνητές σε ραδιόφωνο
552348170Εκφωνητές,Παρουσιαστές προγραμμάτων σε τηλεόραση
553348210Ντισκ τζόκεϋ (disc-jockey) Καλλιτέχνες strip-tease
554348211Παραγωγοί - Παρουσιαστές μουσικών προγραμμάτων
555348220Μουσικοί τραγουδιστές ( Νύκτας )
556348230Μουσικοί τραγουδιστές ( Ημέρας )
557348240Μουσικοί πνευστών οργάνων - χορευτές ( Νέοι )
558348250Μουσικοί πνευστών οργάνων - χορευτές ( Παλαιοί )
559348260Μουσικοί πνευστών οργάνων (Παλαιοί) ασφαλιστικού συνεταιρισμού ΜΟΥΣΙΚΩΝ "Η ΟΜΟΝΟΙΑ"
560348270Μουσικοί πνευστών οργάνων (Νέοι) ασφαλιστικού συνεταιρισμού ΜΟΥΣΙΚΩΝ "Η ΟΜΟΝΟΙΑ"
561348280Μουσικοί εγχόρδων και κρουστών (Παλαιοί), ασφαλιστικού συνεταιρισμού ΜΟΥΣΙΚΩΝ "Η ΟΜΟΝΟΙΑ"
562348281Μουσικοί εγχόρδων και κρουστών (Νέοι), ασφαλιστικού συνεταιρισμού ΜΟΥΣΙΚΩΝ "Η ΟΜΟΝΟΙΑ"
563348290Τραγουδιστές, ασφαλιστικού συνεταιρισμού ΜΟΥΣΙΚΩΝ "Η ΟΜΟΝΟΙΑ"
564348310Διασκεδαστές (Ακροβάτες, Θηριοδαμαστές, Ζογκλέρ,Ισορροπιστές, Μάγοι Ταχυδακτυλουργοί, Κλόουν, Μίμοι, Υπνωτιστές, Καλλιτέχνες Κουκλοθέατρου, Καλλιτέχνες Τσίρκων, Καραγκιοζοπαίχτες κλπ.)
565349001Ασφαλισμένοι απασχολούμενοι στα ιπποδρόμια (Αναβάτες, μαθητευόμενοι αναβάτες, προπονητές) που ασφαλίζοντο για τον κλάδο υγείας στο τ.ΤΑΠΕΑΠΙ (ασφ/ση στους κλάδους ασθενείας σε είδος - χρήμα και επαγγελματικό κίνδυνο. Ισχύει από 1/8/2008)
566349010Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές
567349020Επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές
568349030Επαγγελματίες πετοσφαιριστές
569349040Προπονητές αθλητικών αγωνισμάτων και αθλοπαιδιών πλήν ποδοσφαίρου
570349050Προπονητές ποδοσφαίρου
571349060Γυμναστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
572349070Επαγγελματίες αθλητές
573349071Ασφαλισμένοι μόνο για φορείς και κλάδους κοινωνικής ασφάλισης 10,41%
574400010Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ με βάση τις διατάξεις του αρθ.74 Ν.3863/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.66 Ν.3996/2011 για τους κλάδους κύριας σύνταξης και παροχών ασθενείας σε είδος (26,45%) απολυομένων που έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά το 55ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 60ο έτος. Συμμετοχή εργοδότη στην ασφάλιση 50%
575400020Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ με βάση τις διατάξεις του αρθ.74 Ν.3863/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.66 Ν.3996/2011 για τους κλάδους κύριας σύνταξης και παροχών ασθενείας σε είδος (26,45%) απολυομένων που έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά το 60ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 64ο έτος. Συμμετοχή εργοδότη στην ασφάλιση 80%
576410000Νέοι Υπάλληλοι παράλληλα ασφαλισμένοι σε άλλους φορείς για τους κλάδους σύνταξης και επικουρικής παροχών ασθενείας σε είδος και κλάδο ανεργίας εγ. ΙΚΑ 42/2012
577411100Στενογράφοι και δακτυλογράφοι
578411110Στενογράφοι και δακτυλογράφοι  εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
579411120Στενογράφοι και δακτυλογράφοι  εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
580411130Στενογράφοι δακτυλογράφοι ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
581411140Στενογράφοι δακτυλογράφοι ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
582411150Στενογράφοι δακτυλογράφοι ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
583411160Στενογράφοι και δακτυλογράφοι  εντός εργοστασιακού χώρου
584411170Στενογράφοι και δακτυλογράφοι  εκτός εργοστασιακού χώρου
585411200Χειριστές μηχανών επεξεργασίας κειμένων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
586411210Χειριστές μηχανών επεξεργασίας κειμένων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
587411220Χειριστές μηχανών επεξεργασίας κειμένων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
588411230Χειριστές μηχανών επεξεργασίας κειμένων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
589411240Χειριστές τηλεγράφου, τηλετύπου κλπ.
590411250Χειριστές μηχανών επεξεργασίας κειμένων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
591411260Χειριστές μηχανών επεξεργασίας κειμένων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
592411270Χειριστές μηχανών επεξεργασίας κειμένων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα εντός εργοστασιακού χώρου
593411280Χειριστές μηχανών επεξεργασίας κειμένων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα εκτός εργοστασιακού χώρου
594411300Χειριστές μηχανών εισαγωγής δεδομένων
595411301Χειριστές - τριες μηχανημάτων διάτρησης που συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον ΚΒΑΕ με απόφαση Διευθυντού βάσει των αρχών της τυπικής ασφάλισης
596411310Χειριστές μηχανών εισγωγής δεδομένων εντός εργοστασιακού χώρου
597411320Χειριστές μηχανών εισγωγής δεδομένων εκτός εργοστασιακού χώρου
598411330Χειριστές μηχανογραφικών μηχανημάτων διάτρησης και επαλήθευσης στοιχείων επι καρτελών ή χαρτοταινιών
599411340Χειριστές μηχανών εισαγωγής δεδομένων ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
600411350Χειριστές μηχανών εισαγωγής δεδομένων ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
601411360Χειριστές μηχανών εισαγωγής δεδομένων ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
602411390Ραδιοτηλεγραφητές - τηλετυπίστες - χειριστές μηχανογραφικών μηχανημάτων διάτρησης και επαλήθευσης στοιχείων επί καρτελών ή χαρτοταινιών
603411400Χειριστές υπολογιστικών μηχανών
604411410Χειριστές υπολογιστικών μηχανών εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
605411420Χειριστές υπολογιστικών μηχανών εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
606411430Χειριστές υπολογιστικών μηχανών  ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
607411440Χειριστές υπολογιστικών μηχανών ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
608411450Χειριστές υπολογιστικών μηχανών ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
609411460Χειριστές υπολογιστικών μηχανών εντός εργοστασιακού χώρου
610411470Χειριστές υπολογιστικών μηχανών εκτός εργοστασιακού χώρου
611411500Γραμματείς - δακτυλογράφοι
612411510Γραμματείς - δακτυλογράφοι εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
613411520Γραμματείς - δακτυλογράφοι εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
614411530Γραμματείς - δακτυλογράφοι ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
615411540Γραμματείς δακτυλογράφοι ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
616411550Γραμματείς δακτυλογράφοι ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
617411560Γραμματείς - δακτυλογράφοι εντός εργοστασιακού χώρου
618411570Γραμματείς - δακτυλογράφοι εκτός εργοστασιακού χώρου
619412100Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία
620412110Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
621412120Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
622412130Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία                                                                         ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
623412140Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία                          (ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ)
624412150Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία                                 (χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ)
625412160Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία                                                                        εντός εργοστασιακού χώρου
626412170Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία                                                                                            εκτός εργοστασιακού χώρου
627412200Υπάλληλοι στατιστικών και οικονομικών υπηρεσιών
628412210Υπάλληλοι στατιστικών και οικονομικών υπηρεσιών εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
629412220Υπάλληλοι στατιστικών και οικονομικών υπηρεσιώνεκτός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
630412230Τακτικό προσωπικό τραπεζών  που ασφαλίζεται σε κλαδικό                                                                      ταμείο για τους κλάδους συντάξεως,ασθενείας και επικουρικής                                                                 ασφάλισ
631412231Προσωπικό ALFA BANK ασφαλισμένοι τ.ΤΑΠΙΛΤ που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης (προσωρινός κωδικός για την χρον.περ.1/6/2004 - 31/5/2006 - ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι)
632412232Προσωπικό ALFA BANK ασφαλισμένοι τ.ΤΑΠΙΛΤ που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης (προσωρινός κωδικός για την χρον.περ.1/6/2006 - 31/12/2006 - ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι)
633412233Προσωπικό ALFA BANK ασφαλισμένοι τ.ΤΑΠΙΛΤ που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης (προσωρινός κωδικός για την χρον.περ.1/1/2007 - 31/12/2007 - ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι)
634412234Προσωπικό ALFA BANK ασφαλισμένοι τ.ΤΑΠΙΛΤ που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης (ισχύει από 1/1/2008  - ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι)
635412235Προσωπικό ALFA BANK ασφαλισμένοι τ.ΤΑΠΙΛΤ που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης (ισχύει από 1/6/2004  - ΝΕΟΙ ασφαλισμένοι)
636412236Τακτικό προσωπικό τραπεζών που ασφαλίζεται σε κλαδικό ταμείο για τους κλάδους συντάξεων, ασθενείας (ασφάλιση μόνο για τους κλάδους ΕΤΕΑΜ και συνεισπραττόμενα)
637412240Τακτικό προσωπικό τραπεζών  που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ                                                                            για τον κλάδο ασθενείας και σε κλαδικό ταμείο για τους                                                                         
638412241Εργαζόμενοι της ΑΤΕ (Διοίκηση, Υπάλληλοι, Νομικοί, Ιατροί) που προσλήφθηκαν μέχρι 31/12/2006 (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ) Ισχύει για χρονική περίοδο απασχόλησης 1/1/2007 - 31/12/2007
639412242Εργαζόμενοι της ΑΤΕ (Διοίκηση, Υπάλληλοι, Νομικοί, Ιατροί) που προσλήφθηκαν μέχρι 31/12/2006 (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ) Ισχύει για χρονική περίοδο απασχόλησης 1/1/2008 - 31/12/2008
640412243Εργαζόμενοι της ΑΤΕ (Διοίκηση, Υπάλληλοι, Νομικοί, Ιατροί) που προσλήφθηκαν μέχρι 31/12/2006 (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ) Ισχύει για χρονική περίοδο απασχόλησης 1/1/2009 - 31/12/2009
641412244Εργαζόμενοι της ΑΤΕ (Διοίκηση, Υπάλληλοι, Νομικοί, Ιατροί) που προσλήφθηκαν μέχρι 31/12/2006 (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ) Ισχύει για χρονική περίοδο απασχόλησης 1/1/2010 - 31/12/2010
642412245Εργαζόμενοι της ΑΤΕ (Διοίκηση, Υπάλληλοι, Νομικοί, Ιατροί) που προσλήφθηκαν μέχρι 31/12/2006 (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ) Ισχύει για χρονική περίοδο απασχόλησης 1/1/2011 & εφεξής
643412246Εργαζόμενοι της ΑΤΕ πλην Διοικητή, Υποδιοικητή, Νομικών που προσλήφθηκαν μέχρι 31/12/2004 (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ)
644412247Εργαζόμενοι της ΑΤΕ πλην Διοικητή, Υποδιοικητή, Νομικών που προσλήφθηκαν από 1/1/2005 μέχρι 31/12/2006 (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ)
645412248ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ  «ΠΑΛΑΙΩΝ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/2007 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
646412250Τακτικό προσωπικό τραπεζών  που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ                                                                            για τον κλάδο σύνταξης και σε κλαδικό ταμείο για τους                                                                          
647412251Εργαζόμενοι της ΑΤΕ που προσλήφθηκαν μέχρι 31/12/2004 (ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ) Ισχύει από 1/1/2007 & εφεξής
648412252Εργαζόμενοι της ΑΤΕ που προσλήφθηκαν από 1/1/2005 μέχρι 31/12/2006 (ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ) Ισχύει από 1/1/2007 & εφεξής
649412253Εργαζόμενοι της ΑΤΕ που προσλήφθηκαν από 1/1/2007 & εφεξής
650412260Τακτικό προσωπικό τραπεζών  που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ                                                                            για τον κλάδο σύνταξης - ΚΒΑΕ και σε κλαδικό ταμείο για τους                                                                   
651412261Υπάλληλοι στατιστικών και οικονομικών υπηρεσιών εντός εργοστασιακού χώρου
652412270Τακτικό προσωπικό τραπεζών  που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ                                                                            για τον κλάδο σύνταξης και επικουρικού ταμείου ΙΚΑ ΤΕΑΜ                                                                        
653412271Υπάλληλοι στατιστικών και οικονομικών υπηρεσιών εκτός εργοστασιακού χώρου
654412280Εκτακτο προσωπικό τραπεζών  που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ για όλους τους κλάδους ασφάλισης 43,86%
655412290Εκτακτο προσωπικό τραπεζών  που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ για όλους τους κλάδους ασφάλισης συν ΚΒΑΕ 49,46%
656413100Αποθηκάριοι και ζυγιστές
657413110Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία)
658413120Αποθηκάριοι  (εργασία γραφείου)
659413130Αποθηκάριοι  ( εργασία γραφείου )εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
660413140Αποθηκάριοι  ( εργασία γραφείου ) εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
661413150Αποθηκάριοι  ( εργασία γραφείου ) ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
662413160Αποθηκάριοι  ( εργασία γραφείου ) εντός εργοστασιακού χώρου
663413170Αποθηκάριοι  ( εργασία γραφείου ) εκτός εργοστασιακού χώρου
664413180Αποθηκάριοι και βοηθοί, απασχολούμενοι στα ορυκτέλαια και ανάμειξης αυτών.
665413190Ζυγιστές αγορών
666413191Ζυγιστές αυτικινήτων εντός εργοστασιακού χώρου
667413200Υπάλληλοι προγραμματισμού υλικών και παραγωγής
668413210Υπάλληλοι προγραμματισμού υλικών και παραγωγής εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
669413220Υπάλληλοι προγραμματισμού υλικών και παραγωγής εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
670413230Υπάλληλοι προγραμματισμού υλικών και παραγωγής                                ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
671413240Υπάλληλοι προγραμματισμού υλικών και παραγωγής                                                                                  εντός εργοστασιακού χώρου
672413250Υπάλληλοι προγραμματισμού υλικών και παραγωγής                                                                                  εκτός εργοστασιακού χώρου
673413260Προσωπικό OLYMPIC CATERING προσληφθέντες μέχρι 31/12/1992 (ισχύει μέχρι 31/03/2004)
674413261Προσωπικό OLYMPIC CATERING προσληφθέντες μέχρι 31/12/1992 απασχολούμενοι με ειδικότητα που ασφαλίζεται επικουρικά σε κλαδικό ταμείο (ισχύει από 1/4/2004)
675413262Προσωπικό OLYMPIC CATERING προσληφθέντες μέχρι 31/12/1992 απασχολούμενοι με ειδικότητα που ασφαλίζεται επικουρικά σε κλαδικό ταμείο+ΕΚ (ισχύει από 1/1/2002)
676413263Προσωπικό OLYMPIC CATERING προσληφθέντες μέχρι 31/12/1992 απασχολούμενοι με ειδικότητα που δεν καλύπτεται από τον ΚΒΑΕ ισχύει από 1/4/2004 εως 31/12/2006
677413264Προσωπικό OLYMPIC CATERING προσληφθέντες μέχρι 31/12/1992 απασχολούμενοι με ειδικότητα που καλύπτεται από τον ΚΒΑΕ (ισχύει από 1/4/2004)
678413265Προσωπικό OLYMPIC CATERING προσληφθέντες μέχρι 31/12/1992 απασχολούμενοι με ειδικότητα που καλύπτεται από τον  ΚΒΑΕ + ΕΚ (ισχύει από 1/4/2004)
679413266Προσωπικό OLYMPIC CATERING προσληφθέντες μέχρι 31/12/1992 απασχολούμενοι με ειδικότητα που ασφαλίζεται επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ ισχύει από 1/1/2007
680413267Προσωπικό OLYMPIC CATERING προσληφθέντες μέχρι 31/12/1992 απασχολούμενοι με ειδικότητα που ασφαλίζεται επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ+ΕΚ ισχύει από 1/1/2007
681413268Προσωπικό OLYMPIC CATERING προσληφθέντες μέχρι 31/12/1992 απασχολούμενοι με ειδικότητα που ασφαλίζεται επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ+ΕΚ ισχύει από 1/4/2004 εως 31/12/2006
682413270Αποθηκάριοι ανταλλακτικών  και υλικών στεγαζόμενοι και απασχολούμενοι εντός εργοστασιακού χώρου
683413280Αποθηκάριοι ανταλλακτικών  και υλικών στεγαζόμενοι και απασχολούμενοι εκτός εργοστασιακού χώρου
684413300Υπάλληλοι υπηρεσιών μεταφορών
685413310Τεχνίτες (και εργάτες) ανεφοδιασμού καυσίμων αεροσκαφών
686413320Υπάλληλοι (και προϊστάμενοι βάρδιας ανεφοδιασμού) επιβλέποντες τη μεταφορά και διάθεση καυσίμων, απασχολούμενοι στο αεροδρόμια
687413330Υπάλληλοι Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αποσπασμένοι από ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ
688413331Επιθεωρητές, επόπτες και ρυθμιστές κίνησης πορθμείων
689413340Υπάλληλοι ανεφοδιασμού καυσίμων αεροσκαφών, Υπάλληλοι γραφείου και προϊστάμενοι βάρδιας ανεφοδιασμού καυσίμων στα αεροδρόμια
690413341Σταθμάρχες, ελεγκτές, επόπτες
691413350Εκδότες εισητηρίων σταθμών η σταθμαρχείων.
692413360Επόπτες κίνησης μέσων μεταφοράς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
693414010Ταχυδρομικοί Υπάλληλοι,Διαλογείς,Ταξινόμοι,Σφραγιστές,Διανομείς αλληλογραφίας,δεμάτων, τηλεγραφημάτων,Υπάλληλοι ειδικών ταχυδρομείων
694414020Υπάλληλοι Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αποσπασμένοι από ΕΛΤΑ
695415100Υπάλληλοι βιβλιοθηκών  και αρχειοθέτες
696415200Κωδικογράφοι, διορθωτές δοκιμίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
697415210Κωδικογράφοι, διορθωτές δοκιμίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
698415220Κωδικογράφοι, διορθωτές δοκιμίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
699419000Λοιποί υπάλληλοι γραφείου
700419001Υπάλληλοι ημερησίων εφημερίδων επαρχιών των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι μέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Ε, που έχουν επιλέξει κλάδο ασθενείας σε είδος άλλου φορέα λόγω παράλληλης ασφάλισης (ΠΑΛΑΙΟΙ ασφαλισμένοι)
701419002Καταμετρητές λογαριασμών ρεύματος
702419003Υπαλληλικό προσωπικό Μουσείου Βούρου-Ευταξία που ασφαλίζονται στο κλάδο ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ
703419004Υπαλληλικό προσωπικό Μουσείου Βούρου-Ευταξία που ασφαλίζονται μόνο για παροχή σε χρήμα (παλαιοί ασφαλισμένοι)
704419005Υπαλληλικό προσωπικό Μουσείου Βούρου-Ευταξία που ασφαλίζονται μόνο για ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ και παροχή σε χρήμα (Νέοι ασφαλισμένοι)
705419006Νέοι Υπάλληλοι παράλληλα ασφαλισμένοι στο ΤΣΠΕΑΘ εξαιρούμενοι από τον κλάδο σύνταξης και συνεισπραττόμενα
706419007Υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών
707419010Λοιποί υπάλληλοι γραφείου εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
708419020Λοιποί υπάλληλοι γραφείου εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
709419030Λοιποί υπάλληλοι γραφείου   ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
710419040Λοιποί υπάλληλοι γραφείου ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
711419050Λοιποί υπάλληλοι γραφείου ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
712419051Διοικητικοί υπάλληλοι ξένων πρακτορείων ειδήσεων
713419052Υπάλληλοι εξαιρούμενοι από τους λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής (Σύμβαση έργου, Συγγενείς Α και Β βαθμού κλπ) (χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ)
714419060Λοιποί υπάλληλοι γραφείου  εντός εργοστασιακού χώρου
715419070Λοιποί υπάλληλοι γραφείου  εκτός εργοστασιακού χώρου
716419080Λοιποί υπάλληλοι εντός χώρου παραγωγής
717419081Υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός εργοστασιακού χώρου τσιμεντοβιομηχανίας για λογαριασμό τρίτων
718419090Λοιποί υπάλληλοι γραφείου απασχολούμενοι κατ οίκον
719419100Κλητήρες
720419110Υπάλληλοι διοίκησης και διαχείρισης (οικονομικός διευθυντής, διαχειριστής, λογιστής, εισπράκτορας, ταμίας, γραμματέας, υπάλληλος αγγελιών, συνδρομών παραγωγής διαφημίσεων και στατιστικής κυκλοφορίας, διεκπεραιωτής, αρχειοθέτης, αποθηκάριος και δακτυλογράφ
721419120Υπάλληλοι διοίκησης και διαχείρισης (οικονομικός διευθυντής, διαχειριστής, λογιστής, εισπράκτορας, ταμίας, γραμματέας, υπάλληλος αγγελιών, συνδρομών παραγωγής διαφημίσεων και στατιστικής κυκλοφορίας, διεκπεραιωτής, αρχειοθέτης, αποθηκάριος και δακτυλογράφ
722419130Διοικητικοί και λοιποί υπάλληλοι απασχολούμενοι σε Μεταλλεία, Λιγνιτωρυχεία, λατομεία εντός εργοταξιακού χώρου εξόρυξης μεταλλευτικών προϊόντων, της καμινείας και του εμπλουτισμού μεταλλεύματος
723419140Διοικητικοί  και λοιποί υπάλληλοι βοηθητικών εργασιών απασχολούμενοι εντός του εργοταξιακού χώρου και εκτός της κτιριακής μονάδας Διοικητικών υπηρεσιών
724419150Διοικητικοί και λοιποί υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός εργοταξιακού χώρου επιχειρήσεων παραγωγής αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και λοιπών συναφών προϊόντων από αμιαντοτσιμέντων (ΝΕΟΙ)
725419151Διοικητικοί και λοιποί υπάλληλοι απασχολούμενοι εντος εργοταξιακού χώρου και εκτός των χώρων παραγωγής (προσληφθέντες πριν την 5/1/1999)
726419160Διοικητικοί και λοιποί υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός εργοταξιακού χώρου επιχειρήσεων παραγωγής αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και λοιπών συναφών προϊόντων από αμιαντοτσιμέντων (ΠΑΛΑΙΟΙ)
727419161Διοικητικοί και λοιποί υπάλληλοι απασχολούμενοι εντος εργοταξιακού χώρου και εκτός των χώρων παραγωγής (προσληφθέντες μετά την 5/1/1999)
728419170Δειγματολήπτες ύδατος
729419180Καταμετρητές λογαριασμών νερού
730419181Μαθητευόμενοι σχολών ΟΑΕΔ
731419182Τεχνικοί υπάλληλοι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής
732419190Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. που κατά τη μονιμοποίησή τους επέλεξαν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ και μέχρι 31/7/08 ασφαλίζονταν για ασθένεια στο τ. ΤΑΞΥ.
733419191Υπάλληλοι ΝΠΔΔ που ασφαλίζονται λόγω δικής τους επιλογής με τις κοινές διατάξεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ειδικό λογ/σμο τ. ΤΑΞΥ από 1/8/2008
734419192Υπάλληλοι ΝΠΔΔ που με δική τους επιλογή ασφαλίζονται στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις συν ΒΑΕ+ΕΤΕΑΜ+ΕΚ και για τον κλάδο παροχών ασθενείας στο ειδικό λογ/σμο τ. ΤΑΞΥ  από 1/8/2008
735419193Υπάλληλοι ΝΠΔΔ που με δική τους επιλογή ασφαλίζονται στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις συν ΒΑΕ+ΕΤΕΑΜ και για τον κλάδο παροχών ασθενείας στο ειδικό λογ/σμο τ. ΤΑΞΥ  από 1/8/2008
736419200Υπάλληλοι που ασφαλίζονται επικουρικά στο ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ
737419210Υπάλληλοι που υπάγονται στον Κ.Β.Α.Ε. χωρίς Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και μέχρι 31-7-08 ασφαλίζονταν για ασθένεια στο τ. ΤΑΞΥ
738419211Υπάλληλοι που υπάγονται στον Κ.Β.Α.Ε. με επαγγελματικό κίνδυνο χωρίς Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και μέχρι 31-7-08 ασφαλίζονταν για ασθένεια στο τ. ΤΑΞΥ
739419300Τακτικοί υπάλληλοι ασφ/νοι τ.ΤΑΠΟΤΕ που διατήρησαν το προ της μετάταξης τους καθεστώς ασφάλισης ισχύει από 1/8/2008
740421100Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων
741421110Ταμίες
742421120Ταμιες εντός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
743421130Ταμίες εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγής
744421140Ταμίες  ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
745421150Ταμίες ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
746421160Ταμίες ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
747421170Ταμιες εντός εργοστασιακού χώρου
748421180Ταμίες εκτός εργοστασιακού χώρου
749421190Ταμίες πολυδυνάμων ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΣ
750421200Ταμειολογιστές και άλλοι υπάλληλοι συναλλαγών
751421210Ταμειολογιστές και άλλοι υπάλληλοι συναλλαγών                                      ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
752421300Ενεχειροδανειστές κ.π.α.ε.
753421410Εισπράκτορες λογαριασμών και πληρωμών
754421420Εισπράκτορες λογαριασμών και πληρωμών (Τ.ΤΑΤ Ν.2079/92)
755422000Πράκτορες στοιχημάτων και κρουπιέρηδες
756423050ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Ν.1759/88)
757423055ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Ν.1759/88) ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ
758423200Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών
759423210Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης
760423220Εργαζόμενοι ξενοδοχείων-ασφάλιση ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ειδικού λογαριασμού
761424000Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων
762424010Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
763424020Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
764424030Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ )
765424040Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων εντός εργοστασιακού χώρου
766424050Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων εκτός εργοστασιακού χώρου
767425000ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. & ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Ν.3163/55)
768425001Ξενοδοχοϋπάλληλοι Συνταξιούχοι Δημοσίου, ΝΑΤ, Ειδικού Καθεστώτος Ν.3163/55) χωρίς ασθένεια σε είδος και χρήμα ΙΚΑ και χωρίς διπλασιασμό κλάδου Σύνταξης που ασφαλίζονται στο κλάδο ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ
769431110Ταμίες
770511100Ταξιδιωτικοί συνοδοί και φροντιστές
771511110Ιπτάμενοι Αεροσυνοδοί και φροντιστές
772511120Συνοδοί εδάφους αεροδρομίων
773512000Εισπράκτορες μεταφορικών μέσων
774512010Εισπράκτορες αστικών και υπεραστικών λεωφορείων
775513000Διαχειριστές οικονόμοι αρχιθαλαμηπόλοι κ.π.α.ε.
776513010Καμαριέρα - οροφοκόμοι - θαλαμηπόλοι (πλήρη απασχόληση)
777513020Καμαριέρα - οροφοκόμοι - θαλαμηπόλοι (μειωμένη απασχόληση)
778513030Θαλαμηπόλοι-Θαλαμάρχες κοιτώνων ευαγών ιδρυμάτων
779513040Οικονόμοι, διαχειριστές ιδρυμάτων συλλογικής συμβίωσης (γηροκομείων, βρεφοκομείων, ασύλων κλπ.)
780513050Επιστάτες οικιών
781513060Επιστάτες κτιρίων
782514000Μάγειροι
783514010Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης
784514020Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (π.χ Μπουφετζής κλπ)
785514021Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (πχ Μπουφετζής κλπ) απασχολούμενο εντός εργοστασιακού χώρου
786514022Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (πχ Μπουφετζής κλπ) απασχολούμενο εκτός εργοστασιακού χώρου
787514030Τεχνίτης πιτσαδόρος - ψήστης(Ντόνερ - σκαριέρης - μεζετζίδες κλπ)
788514040Μάγειροι και προσωπικό λοιπό προσωπικό κουζίνας απασχολούμενο κατ΄οίκον
789514050Μάγειροι και λοιπό προσωπικό κουζίνας απασχολούμενο σε καντίνες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία κλπ
790515000Σερβιτόροι
791515001Αρχισερβιτόροι - Μαιτρ που απασχολούνται με το σερβίρισμα
792515002Αρχισερβιτόροι - Μαιτρ που δεν απασχολούνται με το σερβίρισμα
793515003Βοηθοί Σερβιτόροι
794515004Μπάρμαν
795515005Ποτηριέρης - Τραπεζοκόμος κλπ
796515006Βοηθοί Σερβιτόροι εντός εργοστασιακού χώρου
797515010Σερβιτόροι - αρχισερβιτόροι - Μαιτρ
798515020Βοηθοί Σερβιτόροι - Μπάρμαν - Ποτηριέρης - Τραπεζοκόμος κλπ
799515030Βοηθοί Σερβιτόροι - Μπάρμαν - Ποτηριέρης - Τραπεζοκόμος κλπ εντός εργοστασιακούχώρου.
800515040Βοηθοί Σερβιτόροι - Μπάρμαν - Ποτηριέρης - Τραπεζοκόμος κλπ εκτός εργοστασιακού χώρου.
801515050Υπάλληλοι κυλικείου
802515060Τραπεζοκόμοι ασθενών
803516100Παιδοκόμοι
804516110Θεραπαινίδες
805516120Συνοδοί λεωφορείων μεταφοράς ανηλίκων μαθητών κλπ
806516130Επισκέπτες κατ' οίκον για παροχή κοινωνικής φροντίδας
807516210Νοσοκόμοι πρακτικοί σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρεία κλπ.
808516220Νοσοκόμοι φορητού νοσοκομείου, συνοδοί ασθενοφόρων οχημάτων
809516230Τραυματιοφορείς
810516240Επισκέπτριες αδελφές απασχολούμενες στα Νοσοκομεία
811516250Επισκέπτριες αδελφές απασχολούμενες στα ΚΑΠΗ
812516900Πρακτικοί βοηθοί κτηνιάτρων, φαρμακοποιών και απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας μ.α.κ.
813516910Υπάλληλοι Φαρμακείων
814516920Μαίες πρακτικές
815516940Φαρμακοϋπάλληλοι απασχολούμενοι στο εμπόριο φαρμάκων ή φαρμακευτικών ειδών
816517010Αισθητικοί-Καλλωπιστές (κοσμετολόγοι)-Περιποιητές προσώπων (μακιγιέρ)
817517020Βαφείς μαλλιών
818517030Κομμωτές
819517040Βοηθοί κομμωτών
820517050Αισθητικοί-Καλλωπιστές (κοσμετολόγοι)-Περιποιητές προσώπων (μακιγιέρ)ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
821517060Πεντικιουρίστες-μανικιουρίστριες
822519110Προσωπικοί συνοδοί
823519220Νεκροπομποί
824519230Υπάλληλοι σε γραφεία τελετών
825519240Εργάτες - μισθωτοί γραφείων τελετών
826519260Εκταφείς νεκρών και καθαριστές οστών ΠΑΛΑΙΟΙ
827519270Εκταφείς νεκρών και καθαριστές οστών ΝΕΟΙ
828519280Σαβανωτές
829519290Εργάτες νεκροτομείων
830519900Λοιποί απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών μ.α.κ.
831519910Αστρολόγοι, μέντιουμ -μάντειςκαι χειρομάντεις, αριθμολόγοι
832519920Συνοδοί σε κοινωνικές εκδηλώσεις, συνοδοί χορού
833521000Πυροσβέστες
834521010Δασοπυροσβέστες
835522010Αστυνομικά όργανα Δημοτικής αστυνομίας
836522020Σχολικοί Τροχονόμοι
837523110Κρατούμενοι φυλακών απασχολούμενοι
838523900Λοιποί απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας μ.α.κ.
839523910Φύλακες ασφαλείας εντός εργοστασιακού χώρου
840523920Φύλακες ασφαλείας εκτός εργοστασιακού χώρου
841523930Ναυαγοσώστες
842523931Φύλακες σε εθνικούς δρυμούς, καταφύγια πτηνών και σε εκτροφεία θηραμάτων, πάρκα αναψυχής
843523940Φύλακες,Σωματοφύλακες, ιδιωτικοί αστυνομικοί
844523950Συνοριακοί φύλακες
845523960Συνοδοί χρηματικών αποστολών
846531000Μοντέλα επίδειξης μόδας (μανεκέν) και άλλα μοντέλα
847532000Πωλητές σε καταστήματα
848532010Αρτοπώλες, υπάλληλοι πωλητές
849532020Πωλητές χονδρικού εμπορίου τροφίμων απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την μεταφορά,ζύγιση,ταξινόμηση εμπορευμάτων
850532030Πωλητές
851532040Πωλητές ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
852532050Κόπτες, Πωλητές κρεοπωλείων,ιχθυοπώλες κεντρικής αγοράς Αθηνών ( οδού Αθηνάς )
853532060Πωλητές χονδρικής πωλήσεως οπωρολαχανικών και κρεάτων κεντρικής λαχαναγοράς Αθηνών ( ΟΚΛΑ ) που αναλαμβάνουν εργασία προ της 5.30΄πρωινής.
854532070Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο εντος του χώρου της ιχθυόσκαλας πλήν του Διευθυντού και Διοικητικών Υπαλλήλων αυτής
855611100Καλλιεργητές δημητριακών
856611200Καλλιεργητές ρυζιού
857612000Βαμβακοκαλλιεργητές
858613000Καπνοκαλλιεργητές
859614100Καλλιεργητές κηπευτικών σε ανοικτούς αγρούς
860614200Καλλιεργητές κηπευτικών σε θερμοκήπια
861614300Καλλιεργητές ανθέων
862614310Κηπουροί
863614320Κηπουροί οικιών
864614330Συντηρητές πράσινου μέρους γηπέδων (χλοοτάπητα)
865614400Καλλιεργητές φυτωρίων
866615100Καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων
867615200Καλλιεργητές ελαιούχων φυτών
868615900Καλλιεργητές λοιπών ετήσιων καλλιεργειών μ.α.κ.
869621000Καλλιεργητές ελαιοδένδρων
870622100Καλλιεργητές πορτοκαλιών
871622200Καλλιεργητές λεμονιών
872622900Καλλιεργητές κοιπων εσπεριδοειδών
873623100Καλλιεργητές μηλιών
874623200Καλλιεργητές ροδακινιών
875623900Καλλιεργητές οπωροφόρων δένδρων μ.α.κ.
876624100Καλλιεργητές αμπέλων
877624200Καλλιεργητές σταφιδάμπελων
878624210Εργάτες επεξεργασίας ή συσκευασίας σταφίδας, σταφυλιών, σύκων, ελαίων, ελαίου, σάπωνος και οίνου
879631000Γεωργοί πολυκαλλιεργητές
880641000Αγελαδοτρόφοι
881642100Προβατοτρόφοι
882642200Αιγοτρόφοι
883643000Χειροτρόφοι
884644000Πτηνοτρόφοι
885644010Πτηνοτρόφοι (Εντός χώρου εκκολαπτηρίου )
886645000Λοιποί ειδικευμένοι κτηνοτρόφοι μ.α.κ.
887645010Εκπαιδευτές-εκγυμναστές ζώων
888645020Εργατικά στελέχη -αλλιεργάτες- προερχόμενα εκ της τάξεως των αλλιεργατών
889645030Υπάλληλοι-υπηρέτες γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών
890645031Εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης ασφαλισμένοι για τον κλάδο σύνταξης στο ΤΑΥΣΟ λόγω παράλληλης απασχόλησης (ΝΕΟΙ)
891645032Υπάλληλοι - υπηρέτες γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών που ασφαλίζονται για τον κλάδο σύνταξης 25% (ισχύει από 1/8/07 μέχρι 31/7/2012)
892645033Υπάλληλοι - υπηρέτες γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών που ασφαλίζονται για τον κλάδο Σύνταξης 25% και Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑΜ 6% (ισχύει από 1/12/2007 μέχρι 31/7/2012)
893645034Υπάλληλοι-υπηρέτες γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών με εισφορά επαγγελματικού κινδύνου
894645035Υπάλληλοι-υπηρέτες γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών που ασφαλίζονται για τον κλάδο σύνταξης 24% και επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΜ 6% (ισχύει από 1/8/2012 Εως 31/7/2015)
895645036Υπάλληλοι-υπηρέτες γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών που ασφαλίζονται για τον κλάδο σύνταξης 23% και επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΜ 6% (ισχύει από 1/8/2015 Εως 31/7/2018)
896645037Υπάλληλοι-υπηρέτες γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών που ασφαλίζονται για τον κλάδο σύνταξης 20% και επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΜ 6% (ισχύει από 1/8/2018 )
897645038Υπάλληλοι-υπηρέτες γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών που ασφαλίζονται για τον κλάδο σύνταξης 24%(ισχύει από 1/8/2012)
898645040Μέλη διοίκησης εργατικών σωματείων έναντι αμοιβής
899645050Μέλη διοίκησης εργατικών σωματείων υπαγόμενα στα ΒΑΡΕΑ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ λόγω ιδιότητας
900645060Οικονομικώς ασθενείς επιτηδευματίες, στερούμενοι επαγγελματικής στέγης
901645070Μέλη αστικών συνεταιρισμών, σωματείων ή ενώσεων σωματείων μετέχοντας στη διοίκηση έναντι αμοιβής
902646000Κτηνοτρόφοι μικτών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
903647000Ειδικευμένοι γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων
904648000Μεταφορείς ζώων
905651110Υλοτόμοι δασοκόμοι,Αποφλοιωτές,Κλαδευτές,Πριονιστές,Κορφολογητές,                                           Μεταφορείς,Ταξινομητές ξυλείας ισοπεδωτές κορμών μετά την υλοτομία αυτής
906651120Δασεργάτες ειδικευμένοι αναδάσωσης, φυτωρίων δασικών δένδρων κλπ.,Εκτιμητές, παραλήπτες ξυλείας σε δάση,Επόπτες δασών,Καλλιεργητές ιτέας, λυγαριάς κλπ.,Καλλιεργητές φυτωρίων δασικών και χριστουγεννιάτικων δένδρων,
907651130Δασεργάτες μέλη συνεταιρισμού μη παρέχοντα εξαρτημένη εργασία
908651140Ελεύθεροι δασεργάτες ή  μέλη συνεταιρισμού
909651150Ελεύθεροι δασεργάτες ή  μέλη συνεταιρισμού απασχολούμενοι με υλοτόμηση και φόρτωση δασικών προιόντων
910651220Ρητινοσυλλέκτες
911651230Εργάτες απασχολούμενοι με την καμίνευση ξύλων (ανθρακοκοψήστες, καμινευτές, καρβουνιάρηδες κ.λ.π.)
912661100Αλιείς θαλάσσης
913661110Αλιείς θαλάσσης                                                                                                                                              ( Απασχολούμενοι σε πλοία με ξένη σημαία )
914661200Αλιείς εσωτερικών υδάτων
915661210Αυτοτελώς ή συνεταιριστικός εργαζόμενοι αλιεργάτες και ιχθυεργάτες
916661220Αλιεργάτες ιχθυοτροφείων
917661300Σπογγαλιείς και λοιποί αλιείς
918661310Σπογγαλιείς και λοιποί αλιείς                                                                                                                        ( Απασχολούμενοι σε πλοία με ξένη σημαία )
919662100Ιχθυοτρόφοι
920662200Οστρακοτρόφοι, απασχολούμενοι σε μονάδες παραγωγής γόνου κ.π.α.ε.
921671000Επαγγελματίες κυνηγοί και παγιδευτές θηραμάτων
922711110Ανθρακωρύχοι,Μεταλλωρύχοι και λατόμοι ( εντός στοών ) ΝΕΟΙ
923711120Ανθρακωρύχοι,Μεταλλωρύχοι και λατόμοι ( εντός στοών ) ΠΑΛΑΙΟΙ
924711130Ανθρακωρύχοι,Μεταλλωρύχοι και λατόμοι ( εκτός στοών )
925711140Μεταλλωρύχοι και λατόμοι αμιάντου ( ΝΕΟΙ )
926711150Μεταλλωρύχοι και λατόμοι αμιάντου ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
927711160Ορύκτες άλατος
928711200Γομωτές και πυροδότες
929711210Γομωτές και πυροδότες ( εντός στοάς ) ΝΕΟΙ
930711220Γομωτές και πυροδότες ( εντός στοάς ) ΠΑΛΑΙΟΙ
931711230Γομωτές και πυροδότες ( εκτός στοάς )
932711240Γομωτές (υπονομευτές) και πυροδότες υπονόμων (φουρνελάδες)
933711250Πυροτεχνουργοί - Ναρκαλιευτές
934712010Λιθοκόπτες και λιθοξόοι ( εντός στοάς ) ΝΕΟΙ
935712020Λιθοκόπτες και λιθοξόοι ( εντός στοάς ) ΠΑΛΑΙΟΙ
936712030Λιθοκόπτες και λιθοξόοι ( εκτός στοάς )
937712040Πριονιστές,Κόπτες,Ισοπεδωτές,τριβείς,Πλανιστές,Λαξευτές,Γυαλιστές                                                                     ΔιατρητέςΤορναδόροι λίθων,μαρμάρων,γρανίτη,ασβεστολίθων κλπ.,                                                           
938712060Εργατοτεχνίτες κατασκευαστές ειδών από όνυχα-αλάβαστρο
939712070Απασχολούμενοι σε χώρους εξόρυξης εμπλουτισμού και κατεργασίας πετρωμάτων για την παραγωγή ινών αμιάντου καθώς και σε χώρους παραγωγής προϊόντων αμιαντοτσιμέντου (παλαιοί και νέοι προσληφθέντες πριν την 5/1/1999)
940712080Απασχολούμενοι σε χώρους εξόρυξης εμπλουτισμού και κατεργασίας πετρωμάτων για την παραγωγή ινών αμιάντου (πλην των εργαζομένων σε στοές) καθώς και σε χώρους παραγωγής προϊόντων αμιαντοτσιμέντου (παλαιοί και νέοι προσληφθέντες μετά την 5/1/1999)
941721110Κτίστες κλιβάνων με πυρίμαχα υλικά (πλίνθοι, τούβλα κλπ.)
942723000Ξυλουργοί και μαραγκοί
943723010Ξυλουργοί ξύλινων μερών αεροσκαφών
944723020Ξυλουργοί και μαραγκοί σε εργαστήριο
945723030Ξυλουργοί,τοποθετητές κουφωμάτων σε νεόδμητες οικοδομές
946723040Ξυλουργοί, ξύλινων μερών οχημάτων
947723050Ναυπηγοξυλουργοί,Ξυλουργοί πλοίων
948723070Ξυλουργοί ξύλινων οικιών
949723080Ξυλουργοί και μαραγκοί εντός εργοστασιακού χώρου
950723090Ξυλουργοί και μαραγκοί εκτός εργοστασιακού χώρου
951724000Τεχνίτες ανέγερσης και συντήρησης κτιρίων και άλλων δομικών έργων μ.α.κ.
952724010Συντηρητές κτιρίων (μικροεπισκευές, μικροαντικαταστάσεις κλπ.)
953724020Συντηρητές κτιρίων  ΝΠΔΔ
954724021Εργατοτεχνίτες ανέγερσης προκατασκευασμένων κτιρίων (κατασκευή, συναρμολόγηση, τοποθέτηση) (εργασία εντός εργοστασίου)
955724040Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ή μεταλλικών ικριωμάτων εστεγασμένης επιχείρησης
956724060Τεχνιτες ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων)
957724070Βοηθοί τεχνιτών ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων)
958724080Εργάτες ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων)
959724090Εργαζόμενοι στις ανασκαφές, συντηρήσεις αρχαιοτήτων όχι απασχολούμενοι στην ύπαιθρο
960724091Συντηρητές κτιρίων χωρίς ασθένεια σε είδος από το ΙΚΑ
961724100ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ κ.λ.π.) τ.ΤΑΞΥ ΜΕ ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1%
962724110ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ κ.λ.π.) τ.ΤΑΞΥ ΧΩΡΙΣ ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1%
963725010Γύψινων διακοσμήσεων, κατασκευαστές και εγκαταστάτες
964725030Τοποθετητές γυψοσανίδων σε οικοδομές
965726000Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων
966726010Υδραυλικοί αεροσκαφών
967726020Υδραυλικοί  εντός εργοστασιακού χώρου
968726030Υδραυλικοί  εκτός εργοστασιακού χώρου
969726040Τεχνίτες και εγκαταστάτες σωληνώσεων και δεξεμενών εταιρειών  πετρελαιοειδών
970726050Τεχνίτες και εγκαταστάτες σωληνώσεων απασχολούμενοι στην συντήρηση και επισκευή δικτύων διανομής
971726060Υδραυλικοί συντηρητές εγκαταστάσεων
972726080Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων, απασχολούμενοι αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών, υγιεινής και θερμάνσεως των οικοδομών
973726090Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων ( ΝΕΟΙ )
974726100Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων (ΠΑΛΑΙΟΙ)
975726110Εργοδηγοί, Εργατοτεχνίτες δικτύου αποχετεύσεων, Χειριστές αντλιοστασίων, Καθαριστές κλπ τέως υπάλληλοι ΟΑΠ που έχουν επιλέξει ασθένεια ΙΚΑ και επικουρική ασφ/ση στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ
976726120Εργοδηγοί, Εργατοτεχνίτες δικτύου αποχετεύσεως, Χειριστές αντλιοστασίων, Καθαριστές κλπ
977727000Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών σε κτίρια
978727010Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών με πτυχίο και άδεια
979727020Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών χωρίς πτυχίο
980727021Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών (χωρίς πτυχίο) εκτός εργοταξιακού χώρου
981727030Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών                                                 ( χωρίς πτυχίο )
982727040Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών                                                           ( χωρίς πτυχίο ) εντός εργοστασιακού χώρου
983727050Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών                     ( χωρίς πτυχίο ) εκτός εργοστασιακού χώρου
984727060Ηλεκτρολόγοι τεως υπάλληλοι ΟΑΠ που έχουν επιλέξει ασθένεια ΙΚΑ
985728120Εργατοτεχνίτες στεγών κατασκευαστές, τοποθετητές,συντηρητές  ετεγασμένης επιχείρησης
986728220Εργατοτεχνίτες-απασχολούμενοι σε εστεγασμένη επιχείρηση-τοποθέτητες μαρμάρων σε οικοδομές
987728240Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι αποκλειστικά στην τοποθέτηση μαρμάρων στα μνημεία των νεκροταφείων
988728300Τεχνίτες μονώσεων
989728310Τεχνίτες μονώσεων (θερμότητας, υγρασίας, θορύβου - λεβύτων και σωληνώσεων σε εργοστάσια κλπ)
990728330Μονωτές οικοδομών -τεχνικών έργων,εστεγασμένης επιχείρησης
991728340Μονωτές λεβήτων, σωλήνων, δεξαμενών κλπ
992728410Εργατοτεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων  απασχολούμενοι αποκλειστικά στις οικοδομές ( κατά το ήμισυ του χρόνου κάθε μισθολογικής περιόδου )
993728420Εργατοτεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων  απασχολούμενοι στις οικοδομές                                        ( λιγότερο από το ήμισυ του χρόνου κάθε μισθολογικής περιόδου )
994729110Βαφείς οχημάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών κλπ.)
995729120Ελαιοχρωματιστές κτιρίων και άλλων κατασκευών
996729130Βαφείς ντουκαδόροι
997729140Μεταλλωτές, Γανωτές ( Μπανιδόροι-Βουρτσαδόροι-Κετσαδόροι )                                                    με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές
998729150Εργατοτεχνίτες φωσφάτωσης μετάλλων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
999729170Εργατοτεχνίτες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών
1000729180Εργάτες προετοιμασίας βαφής αυτοκινήτων (καθαρισμός, μόνωση κλπ)
1001729220Αμμοβολιστές πλοίων
1002729230Απεντομωτές στα κρατικά απεντομωτήρια
1003731010Διανομείς τετηγμένου μετάλλου σε πρότυπα (εκμαγεία) για την παραγωγή μεταλλικών χυτών αντικειμένων ,Καλουπιών (τύπων) και πυρήνων μεταλλουργίας, κατασκευαστές με κρούση ή με συμπίεση,Καρδιολόγοι μεταλλουργίας,Χειριστές κουτάλας μεταλλουργίας,Χύτες μετάλλω
1004732000Συγκολλητές και φλογοκόπτες μετάλλων
1005732010Ηλεκτροσυγκολλητές,οξυγονοκολλητές,φλογοκόπτες                                                                                   μετάλλων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1006732020Συγκολλητές με ηλεκτροπόντα
1007733000Τεχνίτες κατασκευής, εγκατάστασης και επισκευής ειδών από φύλλα μετάλλων (ελασματουργοί - φανοποοί)
1008733010Τεχνίτες λαμαρίνας,Φαναρτζήδες  αεροσκαφών
1009733020Λεβητοποιοί σιδηρουργίας (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1010733030Διακοσμητικών φύλλων από μέταλλο-χαλκού κατασκευαστές,                                                                                 Σχεδιαστές-σημειωτές μεταλλικών φύλλων για κοπή και                                                                    μ
1011733040Εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός του χώρου των τμημάτων Οβιδουργείου,Μηχανουργείου,Καλυκοποιϊας,Αυτομάτων μηχανημάτων,Πριονιών,ΠΕΨ (πίεση εν ψυχρώ) του Συγκροτήματος εργοστασίων Υμητού της  ΑΕΕ  ΠΥΡ - ΚΑΛ
1012733050Αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων, κατασκευαστές τμημάτων από φύλλα μετάλλου (φανοποιοί, φαναρτζήδες)
1013733060Φανοποιοί, φαναρτζήδες οχημάτων
1014734100Τεχνίτες προετοιμασίας και ανέγερσης μεταλλικών δομικών κατασκευών
1015734110Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης μεταλλικών μερών πλοίων,Καρφωτές,Πελεκητές,Κόπτες και συναρμολογητές μεταλλικών Ικριωμάτων,Σωληνουργοί,Ελασματουργοί
1016734120Αποσυναρμολογητές-διαλυτές,διαλογείς μεταχειρισμένων μεταλλικών αντικειμένων προς ανακύκλωση
1017734200Τεχνίτες συναρμογής και μάτισης καλωδίων και συρματόσχοινων
1018734210Τεχνίτες συναρμολόγησης και εγκατάστασης καλωδίων σε αεροσκάφη ή σε πλοία
1019734220Εγκαταστάτες καλωδίων σε μηχανήματα γεώτρησης πετρελαιοειδών,τεχνίτες συναρμολογής καλωδίων και συρματόσχοινων, εγκαταστάτες και συντηρητές
1020734230Εργατοτεχνιτες  καλωδίων ανύψωσης και συρματόσχοινων έλξης, συνδέτες, εγκαταστάτες,συντηρητές  ανυψωτικού εξοπλισμού και συσκευών, σε οικοδομοτεχνικά έργα
1021734240Ανελκυστήρων εγκαταστάτες και συντηρητές θαλάμων τεχνίτες και βοηθοί
1022734250Ανελκυστήρων αδηγοί
1023734310Τεχνίτες υποβρυχίων εργασιών (δύτες)  (ΠΑΛΑΙΟΙ)
1024734320Τεχνίτες υποβρυχίων εργασιών (δύτες)  (ΝΕΟΙ)
1025734330Δύτες εκπαιδευτής  (ΠΑΛΑΙΟΙ)
1026734340Δύτες εκπαιδευτής  (ΝΕΟΙ)
1027735100Σιδηρουργοί, σφυρηλάτες (βαρειολόγοι) και χειριστές πρέσσας κατεργασίας σιδήρου (μορφοπρέσσας)
1028735110Βαρειολόγοι,σφυρηλάτες,καμινευτέςσιδηρουργοί,Πασαδόροι,πυρωτές,κοντραδόροι,χειριστές ελάστρων,Καλωδίων μεταλλικών, κατασκευαστές τυπογραφικών στοιχείων κατασκευαστές,καρφωτές,πελεκητές, (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1029735120Καρφοβελονοποιοί,Συρματουργοί (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) Σιδηρουργοί κοπτικών εργαλείων (σκαπάνες, περόνες, δρέπανα κλπ.) Παγκαδόροι-εφαρμοστές μεταλλουργίας
1030735130Κατασκευαστές μολύβδινων σφαιριδίων,σωλήνων κλπ,μολυβδουργοί
1031735140Εργατοτεχνίτες τοποθετητές κουφωμάτων αλουμινίου σε νεόδμητες οικοδομές
1032735200Κατασκευαστές εργαλείων κ.π.α.ε.
1033735210Οπλουργοί,Επιδιορθωτές,χειριστές όπλων
1034735220Κατασκευαστές επισκευαστές εργαλείων
1035735230Κατασκευαστές,επισκευαστές,συντηρητές,ανακατασκευαστές,                                   επεξεργαστές,μετασχηματιστές,διαχειρηστές,φύλακες πάσης                                                                     φύσεως στρατιωτικού υλικού
1036735300Ρυθμιστές και ρυθμιστές - χειριστές εργαλειομηχανών
1037735400Χειριστές λειαντικών τροχών μετάλλου, στιλβωτές και τροχιστές εργαλείων Κoπτικών οργάνων και εργαλείων, ακονιστές
1038735410Λειαντές,Ακονιστές,Τροχιστές επισκευαστές Πριονιών-κοπτικών εργαλείων-μαχαιριών- πριονιών- ψαλιδιών-Κυλίνδρων μηχανών κλπ        (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) Χειριστές σμυριδοτροχού μετάλλου τροχιστές
1039735420Κυανωτές-Στιλβωτές μετάλλου με αμμοβολή                                                                                    (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1040735430Ματσακονιστές
1041741000Μηχανικοί και εφαρμοστές αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών
1042741010Τεχνίτες συνεργείου και βοηθοί επισκευής βυτιοφόρων αυτοκινήτων
1043741020Μηχανικοί και εφαρμοστές επισκευής οχημάτων  εντός εργοστασιακού χώρου
1044741030Μηχανικοί και εφαρμοστές επισκευής οχημάτων  εκτός εργοστασιακού χώρου
1045741040Μηχανικοί και εφαρμοστές αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών τεως υπάλληλοι ΟΑΠ που έχουν επιλέξει ασθένεια ΙΚΑ
1046741041Μηχανικοί συντηρητές βυτιοφόρων αυτοκινήτων λυμάτων τέως υπάλληλοι ΟΑΠ που έχουν επιλέξει ασθένεια ΕΥΔΑΠ
1047741042Μηχανικοί συντηρητές βυτιοφόρων αυτοκινήτων λυμάτων τέως υπάλληλοι ΟΑΠ που έχουν επιλέξει ασθένεια ΙΚΑ
1048741050Μηχανικοί συντηρητές-καθαριστές οχημάτων καθαριότητας                                                                    ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
1049741060Μηχανικοί συντηρητές-καθαριστές οχημάτων καθαριότητας                                                                    ( ΝΕΟΙ )
1050741070Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλειστικά στα συνεργεία επισκευής λεωφορείων ΑΣΠΑ, ΕΚΤΕΛ Αθηνών και ΟΑΣΘ
1051741080Ποδηλάτων επισκευαστές
1052742000Μηχανικοί και εφαρμοστές κινητήρων αεροσκαφών
1053742010Μηχανικοί και εφαρμοστές κινητήρων αεροσκαφών            ( Βοηθοί )
1054742020Μαθητευόμενοι σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ απασχολούμενοι σε χώρους επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών ή οχημάτων
1055742021ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95)
1056742022ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95)
1057742030Μαθητευόμενοι σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ απασχολούμενοι εκτός χώρου επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών ή οχημάτων
1058742031ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95)
1059742032ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95)
1060742040Μηχανικοί και εφαρμοστές κινητήρων αεροσκαφών αεροψεκασμού
1061743000Μηχανικοί και εφαρμοστές γεωργικών, βιομηχανικών ή άλλων μηχανημάτων
1062743010Αδειούχοι ή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί μηχανικοί συντηρηταί βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον αυτές διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων
1063743020Ψυκτικοί, εγκαταστάτες, επισκευαστές και συντηρητές ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων
1064743022Πρακτικοί μηχανικοί , ψυκτικοί, τεχνικό και λοιπό προσωπικό απασχολούμενο σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατωτέρας των 4 βαθμών Κελσίου
1065743023Πρακτικοί μηχανικοί , ψυκτικοί, τεχνικό και λοιπό προσωπικό μηχανημάτων απασχολούμενο σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατωτέρας των 4 βαθμών Κελσίου σε επιχειρήσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων κ.λ.π. για λογαριασμό τρίτων
1066743030Εφαρμοστές-συναρμολογητές εξορυκτικών μηχανημάτων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) Μηχανικοί χωματουργικού εξοπλισμού, Χωματουργικών μηχανημάτων, μηχανικοί-μηχανοτεχνίτες Ορυχείων μηχανών, επισκευαστές
1067743040Εφαρμοστές-συναρμολογητές εξορυκτικών μηχανημάτων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) Μηχανικοί χωματουργικού εξοπλισμού, Χωματουργικών μηχανημάτων, μηχανικοί-μηχανοτεχνίτες Ορυχείων μηχανών, επισκευαστές, εντός στοάς (ΝΕΟΙ)
1068743050Εφαρμοστές-συναρμολογητές εξορυκτικών μηχανημάτων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) Μηχανικοί χωματουργικού εξοπλισμού, Χωματουργικών μηχανημάτων, μηχανικοί-μηχανοτεχνίτες Ορυχείων μηχανών, επισκευαστές, εντός στοάς (ΠΑΛΑΙΟΙ)
1069743060Πρακτικοί μηχανικοί συντηρητες βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών χωρίς αδεια ή πτυχιο ή διπλωμα Πρακτικοί μηχανικοί σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις  που διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη κάτω   των 40  ίππων
1070743070Μηχανικοί συντήρησης εγκαταστάσεων εργοστασίου (εφαρμοστές, επισκευαστές,λιπαντές, και συντηρητές μηχανών)
1071743080Μηχανικοί-Λιπαντές-Εφαρμοστές-συναρμολογητές,συντηρητές μηχανημάτων  (εκτός αεροπλάνων και αυτοκινήτων) με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές
1072744000Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού
1073744010Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού (με άδεια και πτυχίο)
1074744020Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού (άνευ αδείας ή πτυχίου)
1075744030Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού εντός στοάς (ΝΕΟΙ )
1076744031Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού εντός στοάς (ΝΕΟΙ) ισχύει από 1/6/2008
1077744040Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού εντός στοάς (ΠΑΛΑΙΟΙ )
1078744041Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού εντός στοάς (ΠΑΛΑΙΟΙ) ισχύει από 1/6/2008
1079744050Εργατοτεχνίτες κατασκευαστές,επισκευαστές,γεμιστές συσσωρευτών μολύβδου
1080744060Εργατοτεχνίτες κατασκευαστές,επισκευαστές,αλκαλικών συσσωρευτών, ή συσσωρευτών ξηρών στοιχείων
1081744070Ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων
1082744080Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και επισκευαστές, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
1083744091Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών ανευ αδείας ή πτυχίου εντός χώρου παραγωγής
1084745000Εφαρμοστές, μηχανικοί και συντηρητές ηλεκτρονικού εξοπλισμού
1085745010Εργατοτεχνίτες-Εφαρμοστές Δεκτών,πομπών, τηλεοράσεων και ραδιοφώνων
1086745020Μηχανικοί εφαρμοστές συντηρητές και επισκευαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών
1087745030Τεχνικοί ραδιοφωνικών σταθμών
1088746000Εγκαταστάτες και συντηρητές τηλεγραφικού και τηλεφωνικού εξοπλισμού
1089747010Ηλεκτρολόγοι εργατοτεχνίτες,συναρμολογητές,εγκαταστάτες,επισκευαστές                                          εναερίων, υπόγειων  γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                       
1090747020Τοποθετητές - συντηρητές εναέριων και υπογείων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης (Ανω των 66000 VOLT)
1091747030Εναερίτες Τηλεπικοινωνιακών Εταιρειών
1092751000Κατασκευαστές και επισκευαστές ρολογιών και οργάνων ακρίβειας
1093751010Κατασκευαστές-Επισκευαστές ορθοπεδικών εφαρμογών                                                                               (τεχνητά μέλη, στηρίγματα σώματος κλπ. )                                                                                       
1094751020Χειρουργικών οργάνων και συσκευών, κατασκευαστές και επισκευαστές
1095751030Επισκευαστές αθλητικών ειδών και οργάνων
1096752000Κατασκευαστές και χορδιστές μουσικών οργάνων
1097753000Κοσμηματοποιοί και τεχνίτες πολύτιμων μετάλλων
1098753010Κατασκευαστές,Συναρμολογητές απομιμήσεων κοσμημάτων
1099754100Αγγειοπλάστες πλινθοκεραμουργοί κατασκευαστές λειαντικών τροχών και ασκούντες συναφηή επαγγέλματα
1100754110Χύτες λειαντικών τροχών (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1101754120Εργατοτεχνίτες κεραμουργίας υδρορρυθμιστές, ψήστες, καμινευτές, διπλωτές κεράμων, ζυγιστές πυρίμαχων, οξύμαχων, εκκαμινευτές, τυποποιοί πινάκων, μηχανών κατασκευής πυρίμαχων σωλήνων, τριβείου, πρεσαδόροι, καθαρισμού και κλεισίματος θυρών κλιβάνων, τεχνητώ
1102754200Τεχνίτες γυαλιού,κόπτες,λειαντές και φινιριστές
1103754210Διαλογείς υαλουργίας,Διαλογείς αντικειμένων από γυαλί προς ανακύκλωση
1104754220Εργατοτεχνίτες, παγκαδώρος, πρεσσαδόρος, φεγγαδόρος, συλετσής, φυσιτής, φουσκαδόρος, παντελαδόρος φυσητής σίλλερ, καδρονιστής και κόπτες υάλου
1105754300Χαράκτες - διακοσμητές ειδών από γυαλί
1106754400Βαφείς - διακοσμητές γυαλιού, κεραμικών και συναφών υλικών
1107754410Βαφείς διακοσμητές γυαλιού κεραμικών και συναφών υλικών                                                                                                                              ( εντός χώρου παραγωγής )
1108754420Βαφείς διακοσμητές γυαλιού κεραμικών και συναφών υλικών                                                                        ( εκτός χώρου παραγωγής )
1109754430Επισμαλτωτές μεταλλικών ειδών με εμβάπτιση, πιστολέτο κλπ.
1110755110Ξύλινων μικροαντικειμένων, κατασκευαστές και χειροτέχνες Καλαθοποιίας και καλαμοπλεκτικής, χειροτέχνεςΠλεκτών ειδών από φυτικές ύλες (λύγου, καλάμου κλπ.), ειδών από φελό κατασκευαστές
1111755120Κηροπλάστες με παραδοσιακές μεθόδους
1112755210Κατασκευαστές δερμάτινων εξαρτημάτων ένδυσης (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1113756110Τυπογράφοι,στοιχειοθέτες.Λιθογράφοι.Λιθοτυπογράφοι.                   Λινοτύπες.Πιεστές.Σελιδοποιοί.ΣτοιχειοθέτεςΦωτοστοιχειοθέτες,                                                             Φωτοσυνθέτες (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) κλπ
1114756120Τυπογράφοι,στοιχειοθέτες.Λιθογράφοι.Λιθοτυπογράφοι.        Λινοτύπες.Πιεστές.Σελιδοποιοί.Στοιχειοθέτες,Φωτοσυνθέτες             Φωτοστοιχειοθέτες, (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) κλπ                                    ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
1115756130Απασχολούμενοι αποκλειστικά στο φωτοτυπείο του Συγκροτήματος εργοστασίων Υμηττού της  ΠΥΡ - ΚΑΛ όπου λειτουργεί φωτοτυπικό μηχάνημα αναπαραγωγής μεγάλων σχεδίων από διαφανή πρότυπα με χρήση αμμωνίας
1116756140Χειριστές φωτοτυπικών μηχανημάτων εκτύπωσης
1117756200Στερεοτύπες και γαλβανοπλάστες κλισέ (τσιγγογράφοι)
1118756210Στερεοτύπες και γαλβανοπλάστες κλισέ (τσιγγογράφοι)                                                                                     ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
1119756220Στερεοτύπες και γαλβανοπλάστες κλισέ (τσιγγογράφοι) που εργάζονται στις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης
1120756300Χαράκτες τυπογραφίας
1121756310Χαράκτες τυπογραφίας ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
1122756410Εμφανιστές,Εκτυπωτές,Μεγενθυντές,Ρετουσαριστές (διορθωτές) φωτογραφιών  (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1123756420Εμφανιστές και εκτυπωτές κινηματογραφικών φιλμς  αποκλειστικά απασχολούμενοι σε σκοτεινό θάλαμο                                           (πλήρη απασχόληση)
1124756430Εμφανιστές και εκτυπωτές κινηματογραφικών φιλμς                                                                                    (μειωμένη απασχόληση)
1125756440Εμφανιστές, Εκτυπωτές, Μεγενθυντές, Ρετουσαριστές (διορθωτές) φωτογραφιών (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές) που εργάζονται στις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης
1126756510Βιβλιοδέτες,Διακοσμητές,Επιχρυσωτές,Ράφτες,Φινιριστές,                                                                   Χρυσοτύπες βιβλίων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1127756520Βιβλιοδέτες,Διακοσμητές,Επιχρυσωτές,Ράφτες,Φινιριστές,              Χρυσοτύπες βιβλίων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)                               ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
1128756610Μεταξοτύπες,Μεταξοτυπίας μεμβρανών, κόπτες και κατασκευαστές,Μεταξοτυπίας τυπωτές κλπ
1129756620Μεταξοτύπες,Μεταξοτυπίας μεμβρανών, κόπτες και κατασκευαστές,Μεταξοτυπίας τυπωτές κλπ ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
1130761010Σφαγείς - Εκδορείς - Εντεροκαθαριστές - ακροκαθαριστές ζώων και πουλερικών,Αλλαντοποιοί,Παρασκευαστές λουκάνικων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές),Τεχνίτες κατεργασίας εντοσθίων ζώων,Κλωστών από έντερα, κατασκευαστές
1131761020Αποστειρωτές - Αποστεωτές - Καθαριστές - Κόπτες - Τεμαχιστές - Συντηρητές κρεάτων  ή πουλερικών (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές),Τεχνίτες προπαρασκευής κρεάτων, ή πουλερικών,Καπνιστών κρεάτων παρασκευαστές (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1132761030Αλατιστές κρεάτων,ψαριών ,Αλίπαστων κρεάτων,ψαριών παρασκευαστές (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές),Μάγειροι κρεάτων,ψαριών για κονσερβοποίηση (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1133761040Καθαριστές-Καπνιστές-Ξηραντές-Συντηρητές ψαριών (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές),Τεχνίτες διαχωρισμού φιλέτων ψαριών
1134761050Ψύκτες κρέατος,ψαριών και λοιπών τροφίμων απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατωτέρας των 4 βαθμών κελσίου (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1135761060Υπάλληλοι που απασχολούνται σε θαλάμους και προθαλάμους ψύξης κατεψυγμένων προϊόντων ( κρεάτων,ψαριών κλπ )
1136761070Εκδοροσφαγείς
1137761080Συντηρητές, ταξινομητές ζώων και πτηνών πρό σφαγής
1138761090Σφαγής , εκδοράς, ζών και πτηνών και λοιπών παρασκευαστικών εργασιών καταναλισκομένου κρέατος
1139762000Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες
1140762010Αρτεργάτες-Σιμιτεργάτες (Ζυμωτές, πλάστες, κυλινδριστές,κλιβανείς,ζυγιστές, πασσαδόροι,μαζοποιοί)
1141762020Εργατοτεχνίτες παρασκευής γλυκισμάτων όπως πάστες, τούρτες, γλυκά ταψιού
1142762030Εργατοτεχνίτες παρασκευής διαφόρων ειδών ζαχαροπλαστικής
1143762040Πιτών για σουβλάκια, παρασκευαστές (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1144762050Χαλβαδοποιοί -βοηθοί-ανειδίκευτοι εργάτες απασχολούμενοι στα εργαστήρια παραγωγής χαλβά
1145762060Παρασκευαστές μαστίχας- κόπτες  και τεχνίτες εμβαπτίσεως ζαχαρωτών
1146762070Παραγωγή ζυμών ( μαγιάς ) αρτοποιίας
1147762080Μακαρονοτεχνίτες γενικά (Ζυμωτές, αποξηραντές-στεγνωτές, παρασκευαστές, χειριστές πρέσσας παραγωγής ζυμαρικών, μπλιγουρίου, τραχανά  χυλοπιτών,λαζανιών κ.λ.π. βοηθοί αυτών απασχολούμενοι στην παραγωγική διαδικασία)
1148762090Θερμαντές, μίκτες, μυλωθροί, τεχνίτες άλεσης, χύτες, σοκολατοποιοί (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1149763000Παρασκευαστές γαλακτομικών προϊόντων
1150763010Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων απασχολούμενων σε εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ), σε χώρους ψύξεως και αποθηκεύσεως των υπό ψύξη προϊόντων, παστεριωμένο γάλα, γιαούρτι, παγωτά.
1151763020Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων απασχολούμενοι σε εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ), σε χώρους ψύξεως και αποθήκευσης των υπο ψύξη προϊόντων, παστεριωμένο γάλα, γιαούρτι, παγωτά
1152764110Εργατοτεχνίτες,Παρασκευαστές-Αποξηραντές-Αποφλοιωτές-Αφυδατωτές-Ξηραντές-Αποστειρωτές-Διατηρητές-Συντηρητές-Θραύστες-Λευκαντές-Ξηραντές-Καθαριστές-Καβουρδιστές-Ψήστες και κονσερβοποιοί φρούτων,λαχανικών, οσπρίων,ξηρών καρπών  και λοιπών καρπών (με χειροκί
1153764120Εργατοτεχνίτες επεξεργασίας σταφίδας,βρωσίμων ελαιών (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1154764130Εργατοτεχνίτες,Ελαιοτριβείς απασχολούμενοι σε ελαιοτριβεία (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1155764140Εργατοτεχνίτες,Πυρηνελαιουργοί, σπορελαιουργοί, Εκχυλιστές,θερμαστές και βοηθοί αυτών                                                 (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1156764150Αποξηραντές, αφυδατωτές τροφίμων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1157764200Δοκιμαστές και αξιολογητές τροφίμων και ποτών
1158764210Δοκιμαστές εκχυλισμάτων καφέ και τσαγιού
1159765010Αναμίκτες-Αποκολλητές (ξεφυλλιστές)-Απομισχωτές-Αρωματιστές-Αχταρμαντζήδες-Διαβαθμιστές-Διαβρέκτες-Διαλογείς-ταξινομητές-Διαλογείς-Εμβαπτιστές-Ξεφυλλιστές-Πατητές (αποκολλητές)-Συσκευαστές-Τεμαχιστές  φύλλων καπνού,πούρων (με χειροκίνητα εργαλεια και μηχα
1160765020Ντεκτσής ή Δεγκτσής και Πασταλτζής απασχολούμενοι σε καπναποθήκες
1161765030Εμπειρογνώμονες καπνού καπνοτεχνίτες απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο στο χώρο των καπναποθηκών
1162771000Επιπλοποιοί κ.π.α.ε.
1163771010Βαρελοποιοί τεχνίτες και βοηθοί (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1164771020Επιπλοποιοί κατασκευαστές λοιπών ξύλινων αντικειμένων τεχνίτες και βοηθοί
1165771030Λουστραδόροι Στιλβωτές ξύλινων αντικειμένων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1166771040Κατασκευαστές ξύλινων μικροαντικειμένων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1167771050Εργατοτεχνίτες επικολλητές καπλαμά σε μοριοσανίδες - ινοσανίδες.Παρασκευαστές κόλλας(με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1168771060Κατασκευαστές ξύλινων πλαισίων για μουσικά όργανα,Παιγνιδιών ξύλινων, ξύλινων ειδών αθλητισμού (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1169771070Εργατοτεχνίτες κατασκευαστές ξυλίνων αντικειμένων
1170772100Τεχνίτες συντήρησης ξύλου
1171772200Ρυθμιστές και ρυθμιστές - χειριστές μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου
1172772210Εγκαταστάτες-Ρυθμιστές ξυλουργικών μηχανημάτων
1173772220Εργατοτεχνίτες προετοιμασίας καπλαμά (ορθογωνισμός,συραφή,διόρθωση σφαλμάτων)
1174772310Επιπλοποιοί εκ καλάμου, λύγου κλπ.Καλαθοπλέκτες και καλαμοπλέκτες Κατασκευαστές ξύλινων παιγνιδιών,βουρτσών,σκουπών(με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1175772320Κατασκευαστές Ξύλινων παιγνιδιών,κουκλών,σκουπών, κλπ (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1176781110Καθαριστές ιστών, οροφής και καναλιών υφαντηρίων.
1177781120Λαναριστές σε σχοινοποιία-καναβουργία.
1178781130Λαναριστές σε εριουργία, λαναριστές ινών.
1179781140Σχοινοποιία πλυση, λεύκανση ( φολονιέρηδες, μπατανιαδόροι και υδροτριβείς )
1180781150Καναβουργεία απασχολούμενοι σε σκούτσερ, λανάρα, αλεβίτσα, πλύση και λεύκανση
1181781210Υφαντές  (βαμβακερών, μαλλίνων, ταπήτων κλπ ανεξάρτητα της πρώτης ύλης, κλώστριες μπομπινούδες,κομποδέτες,μαγκώστρεςκαι αυτοματούδες)
1182781220Πλέκτες,παγκούδες, μασουρούδες.
1183781230Εργατετεχνίτες απασχολούμενοι στη νηματοποίηση και επεξεργασία συνθετικών ινών
1184781240Χειριστές εκκοκιστικών μηχανών και λίντερ
1185781250Εργάτες εκκοκιστηρίου (τροφοδότες μηχανημάτων κλπ)
1186782000Πολιτικό προσωπικό Στρατιωτικής μονάδος ΣΔΑΜ                                                                                        ( Αγ. Παρασκευής )
1187782010Επιδιορθωτές  ενδυμάτων
1188782011Χειριστές κεντητικών μηχανών
1189782020Εργατοτεχνίτες κατασκευαστές έτοιμων ειδών από οποιαδήποτε υφαντική ύλη-κόπτες-γαζωτές πατρόν, στρωμάτων, κουβερτών, κουβερτών,τ απετσαριών, κουβερτών, μικρών χαλιών ταξιδίου, κλινοσκεπασμάτων, τραπεζομάντηλων και άλλων ειδών τουαλέτας ή κουζίνας, παπλωμά
1190782030Εργατοτεχνίτες κατασκευαστές έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών επίπλωσης-κόπτες,γαζωτές κουρτνών , καλυμάτων κρεβατιού - επίπλων ή μηχανών, μουσαμάδων, σκηνών , ειδών κατασκήνωσης, ιστίων, ριχτών καλυμάτων, σημαιών και λαβάρων, ξεσκονόπανων, πιατόπανων ,σ
1191782040Ράπτες, μοδίστρες ανδρικών, γυναικείων και παιδικών εξωτερικών και εσωτερικών ενδυμάτων από υφαντά ή μή υφάσματα, μπουζών, κηλεπιδέσμων, κορσέδων και συναφών ειδών, παντελονάδες-παντελονούδες, πουκαμισάδες-πουκαμισούδες,  ράπτες έτοιμων ενδυμάτων και επί
1192782050Κατασκευαστές καπέλων, σκούφων, περουκών, ποστίς και πιλοποιοί (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές),Τεχνίτες καλουπιών καπέλων
1193782060ΚατασκευαστέςΠερουκών και ποστίς
1194782070Ενδυματολόγοι
1195782080Ενδυματολόγοι ασφ/μενοι με τις διατάξεις του Ν.1296/82
1196782090Πολιτικό προσωπικό Στρατιωτικής μονάδος 700 ΣΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
1197783010Γουνοποιοί κ.π.α.ε.(γουνοποιοί κατασκευής ενδυμάτων και ειδών από γούνα,βαφείς διαλογείς, ταξινομητές, σημαδευτές, επιδιορθωτές, καρφωτές, κόπτες,ραπτες,συναρμοστές-σουλταριστές( χρωματιστές), σταματωτάδες,ταιριαστές, τεντωτές ειδών από γούνα, σε επιχειρή
1198784010Κατασκευαστές προτύπων σχεδίων (μοντέλων, πατρόν), αντιγραφείς σχεδίων ζακάρ , σημαδευτές, κόπτες  ενδυμάτων και άλλων ένδυσης από δέρμα (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1199784020Κατασκευαστές πατρόν ,κόπτες γούνινων ενδυμάτων και εξαρημάτων ειδών από γούνα
1200785000Γαζωτές, κεντητές κ.π.α.ε.
1201785010Ραφείς-γαζωτές - κεντιτές δερμάτινων ενδυμάτων
1202785020Γαζωτές, χειριστές ραπτομηχανών ,κεντητές, ραφείς γούνας
1203785030Χειριστές ραπτομηχανών-γαζωτές, μανταριστές-ραφείς μοντέλων (πατρόν-προτύπων σχεδίων), ενδυμάτων, καπέλων, γαντιών,  (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές), Δερμάτινων γαντιών  , σχεδίων ζακάρ αντιγραφείς, σημαδευτές, κόπτες ραφείων,  πίλων κ,λ.π, κεντήστρ
1204785040Κόπτες υφασμάτινων ή Σχοίνινων υποδημάτων από υφαντουργικές ύλες, χωρίς κολλητά πέλματα (σόλες) (όχι κατασκευή)
1205785050Χειριστές ραπτομηχανών ειδών υπόδησης (ράπτες υποδημάτων με μηχανή)
1206785060Γαζωτές ειδών από ελαστικό
1207785070Ανθέων τεχνητών, κατασκευαστές (από ύφασμα) Διακοσμητικών ειδών από φτερά, κατασκευαστές,Ομπρελοποιοί
1208785080Ράπτες, κόπτες, γαζωτές,  κ.π.α.ε.
1209786000Τεχνίτες ταπετσαριών κ.π.α.ε.
1210786010Ταπετσέρηδες καθισμάτων οχημάτων και αεροπλάνων
1211786020Κατασκευαστές γεμιστών μαξιλαριών (πουφ)
1212786030Στρωματοποιοί και εφαπλωματοποιοί
1213787010Γουναράδες, γουνοποιοί και επεξεργαστές γουνών  (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές, όχι δραστηριότητες βυρσοδεψίας)
1214787020Βυρσοδέψες-Τεχνίτες ακατέργαστων δερμάτων, επεξεργαστές βυρσοδεψίας (επεξεργαστές δορών, δερμάτων και γουνών , απλωτές, τανυστές,αποσαρκωτές-αποτριχωτές,αποψιλωτές, βαρεματάδες, βαφείς  δερμάτων-γουνών,διαλογείς - καθαριστές-πλύντες ,προπαρασκευαστές-τεντ
1215787030Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στην πρωτογενή παραγωγή ζωικής κόλλας εξ υπολλειμμάτων δορών
1216788010Κατασκευαστές δερμάτινων βαλιτσών -τσαντών-ζωνών -σάκκων-θηκών, δερμάτινων ειδών ταξιδίου,  δερμάτινων ειδών σελοποιίας και ιπποσκευής, δερμάτινων σαγμάτων, κατασκευαστές μαστιγίων από δέρμα, περιλαίμιων για ζώα,πορτοφολιών δερμάτινων,Σελλοποιοί-σαμαράδες
1217788020Υποδηματοποιοί (Συναρμολογητές, χειριστές διατρητικών μηχανών, κόπτες, ραφείς, γαζωτές, σιδηρωτές, γυαλοχαρταριστές, διαλογείς - διαχωριστές, επιδιορθωτές τσαγκάρηδες, εφαρμοστές, καθαριστές, καλτσαριστές, τακουνοθέτες, παντοφλάδες, καλφάδες, μοντελίστες
1218788030Στιλβωτές υποδημάτων
1219811100Χειριστές εξορυκτικών μηχανημάτων
1220811110Χειριστές εξορυκτικών μηχανημάτων ( εντός στοάς ) ΝΕΟΙ
1221811120Χειριστές εξορυκτικών μηχανημάτων ( εντός στοάς ) ΠΑΛΑΙΟΙ
1222811130Χειριστές εξορυκτικών μηχανημάτων ( εκτός στοάς )
1223811140Χειριστές εξορυκτικών μηχανημάτων (ΝΕΟΙ )
1224811150Χειριστές εξορυκτικών μηχανημάτων ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
1225811200Χειριστές μηχανημάτων εμπλουτισμού και επεξεργασίας εν γένει ορυκτών μεταλλευμάτων και πετρωμάτων
1226811210Τεχνίτες λατόμοι
1227811220Σμυριδωρύκτες απασχολούμενοι εντός υπόγειων στοών (ΠΑΛΑΙΟΙ)
1228811230Σμυριδωρύκτες απασχολούμενοι εντός υπόγειων στοών (ΝΕΟΙ)
1229811240Χειριστές συγκροτήματος ομοιογένειας, θραυστήρα κλπ
1230811300Χειριστές γεωτρυπάνων διάνοιξης φρεάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
1231811310Χειριστές γεωτρύπανων δομικών και άλλων έργων
1232812110Χειριστές κλιβάνων καθαρισμού μη σιδηρούχων μετάλλων
1233812120Χειριστές κλιβάνων μεταλλουργίας-εργατοτεχνικό προσωπικό εξυπηρέτησης υψικαμίνων ( πλατφόρμας-ψύξεως-μεταλλάκται-χύται χελωνών χάλυβος ) Καμίνων μπεσεμέρ ή Τόμας παραγωγής χάλυβα, χειριστές Χειριστές κλιβάνων χαλυβουργείου (κλίβανοι ανοικτής εστίας Ζήμενς
1234812200Χειριστές κλιβάνων ανάτηξης ή αναθέρμασνης μετάλλων, μηχανημάτων χύτευσης μετάλλων και χειριστές ελάστρων μεταλλουργίας
1235812210Καμίνων αναπαραγωγής ή εξευγενισμού μη σιδηρούχων μετάλλων, χειριστές
1236812300Χειριστές μηχανημάτων θερμικής κατεργασίας μετάλλων
1237812310Χειριστές μηχανημάτων θερμικής κατεργασίας μετάλλων                                                                                  Περιλαμβάνει: Αναθερμαντές,Βαφείς,Βερνικωτές,Κυανωτές,Σκληρυντές μετάλλων με ενανθράκωση-εναζώτωση και εμβάπτιση
1238812410Εξελκυστές και εφελκυστές μετάλλων,σωλήνων,αγωγών χωρίς ραφή και ράβδων (Χειριστές μηχανών)
1239812420Συρματουργοί (χειριστές μηχανών)
1240813100Χειριστές κλιβάνων υαλουργίας,αγγειοπλαστικής, κεραμουργίας και συναφών μηχανημάτων
1241813900Χειριστές βιμηχανικών εγκαταστάσεων υαλουργίας αγγειοπλαστικής και κεραμουργίας μ.α.κ.( τεχνίτες και βοηθοί )
1242813910Αναμίκτες υλικών για την παραγωγή σμάλτου,Χειριστές μηχανών ανάμιξης υλικών για κατασκευή λίθων λείανσης
1243813920Θραύστες,Αλεστές,Ζυμωτές,Μαλάκτες,Μυλωθροί,Αναμίκτες και θερμαντές αργίλου και σμάλτου  τεχνίτες και εργάτες(χειριστές μηχανών),Χειριστές καμίνων παραγωγής σμάλτου,Χειριστές μηχανών ανάμιξης υλικών υαλουργίας και παραγωγής γυαλιού,Υαλοβάμβακα (ινών εξ υάλ
1244813930Χειριστές μηχανών θραύσης, άλεσης απορριμάτων γυαλιού και προϊόντων από γυαλί προς ανακύκλωση
1245814010Χειριστές αυτομάτων μηχανημάτων πριστηρίου ξυλείας
1246814020Χειριστές αυτομάτων μηχανημάτων κατασκευής καπλαμάδων και κόντρα-πλακέ
1247814030Εργατοτεχνίτες Χειριστές μηχανημάτων πολτοποίησης,μίξης,ξήρανσης κλπ για την παραγωγή μοριοσανίδων - ινοσανίδων
1248815110Χειριστές μηχανών παραγωγής χαρτοπολτού
1249815120Χειριστές μηχανών παραγωγής χαρτοπολτού ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
1250815210Χειριστές μηχανών χαρτοποιίας και χαρτονοποιίας
1251815220Χειριστές μηχανών χαρτοποιίας και χαρτονοποιίας                                                                                   (Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92)
1252816100Χειριστές μηχανών θραύσης, άλεσης και ανάμιξης χημικών ουσιών
1253816110Χειριστές διαχωρισμού-αραίωσης χλωρίου.ή αραίωσης ανόργανων οξέων ή και χρήση οξέων με προσμείξεις.
1254816120Χειριστές διαχωρισμού, πρόσμειξης ή αραίωσης (παρασκευή)
1255816130Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο στην ανάμιξη,  μορφοποιήση πλαστικών υλών , περιεχουσών βασικά πολυβινυλοχλωρίδιο,πολυουρεθάνες, και αμίαντο η διεργασία των οποίων πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες γύρω στούς 180 βαθμούς Κελσίου και άνω.
1256816140Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο στην ανάμιξη,  μορφοποιήση πλαστικών υλών , περιεχουσών βασικά πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυουρεθάνες, και αμίαντο η διεργασία των οποίων πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες συνήθως κάτω των 150-160 βαθμών C, ή δεν γίνεται χρ
1257816150Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο στον πολυμερισμό πρώτης ύλης.
1258816160Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο στην παραγωγή
1259816161Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο στην παραγωγή πολυεστερικών ρητινών, γαλακτωμάτων οξεικού πολυβινυλίου και ακρυλικών πολυμερών με διεργασίες πολυμερισμού
1260816170Χειριστές μηχανών χημικών εργασιών
1261816180Χειριστές διαχωρισμού-αραίωσης χλωρίου ή αραίωσης ανόργανων οξέων ή και χρήση οξέων με προσμείξεις για την παραγωγή μαλακωτικών, λευκαντικών ή συναφών προιόντων.
1262816190Χειριστές διαχωρισμού-αραίωσης ανόργανων οξέων ή και χρήση οξέων με προσμείξεις.
1263816200Χειριστές εγκαταστάσεων χημικής - θερμικής επεξεργασίας
1264816210Χειριστές εγκαταστάσεων επεξεργασίας αμιάντου ( ΝΕΟΙ )
1265816220Χειριστές εγκαταστάσεων επεξεργασίας αμιάντου   ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
1266816230Χειριστές εγκαταστάσεων τσιμεντοποιίας
1267816240Χειριστές επεξεργασίας όπτησης,  καμίνων, κλιβάνων, σπαστήρων, φούρνων,  φρυκτικών μηχανών για την κατεργασία μεταλλευτικών προϊόντων.
1268816250Γυψοποιοί, ασβεστοποιοί,Φρύκτες ασβεστολίθων,γύψου,θείου
1269816260Κλιβανείς χημικής επεξεργασίας, ξηραντές - αποξηραντές, στεγνωτήρων, φούρνων, φρύκτες, χειριστές λεβήτων, χημικών και συναφών εργασιών
1270816270Χειριστές εγκαταστάσεων χημικής  επεξεργασίας ( όπως, παραγωγή διθειούχου άνθρακα, τριχλωριούχου σιδήρου, χειριστές καμίνων και κλιβάνων χημικής επεξεργασίας κ.λ.π.)
1271816280Κλιβανείς έψησης ηλεκτροδίων
1272816300Χειριστές εξοπλισμού χημικής διήθησης και χημικού διαχωρισμού
1273816310Χειριστές-Τεχνίτες εξοπλισμού χημικής διήθησης,  διαχωριστές, εμπλουτιστές, αναμίκτες,επεξεργασία ακάθαρτου πετρελαίου με αφυδάτωση,κοσκινιστήρων,  εξοπλισμού επεξεργασίας αργού πετρελαίου, συσκευών διύλισης χημικών και συναφών ουσιών -ορυκτελαίων  κ.λ.π.
1274816320Χειριστές διαχωριστήρων φυγοκεντρικών (σβουριέρηδες), διηθητικών συσκευών, διυλιστικών συσκευών, φιλτροπρεσσών, κοσκινίσματος, ηθμοπιεστηρίων, αντιδραστήρων, αποστακτικών συσκευών και εξατμιστήρων
1275816410Χειριστές αντιδραστήρων, αποστακτήρων, εξατμιστήρων, λεβήτων απόσταξης, μετατροπέων χημικών εργασιών (πλην πετρελαίου αι φυσικού αερίου)
1276816420Χειριστές αντιδραστήρων, αποστακτήρων,εξατμιστήρων, μετατροπέων χημικών εργασιών για την παραγωγή φαρμακευτικών προιόντων
1277816430Εργατατεχνίτες-χειριστές παραγωγής- παρασκευής,  εντομοαπωθητικών.
1278816440Χειριστές αντιδραστήρων-μετατροπέων-εξατμιστήρων, χημικών βιομηχανιών
1279816450Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στην παραγωγή διθειούχου άνθρακα
1280816460Ανθρακοποιοί, ξυλανθρακοποιοί, κατραμοποιοί, χειριστές αποστακτήρων ξύλου, καμίνων-κλιβάνων αποστακτήρων, αποστακτικών συσκευών και εξατμιστήρων τερεβυθλίνης, διαλυτές ρυτίνης
1281816470Χειριστές αποστακτικών συσκευών, διαλύτες
1282816480Χειριστές αντιδραστήρων, αποστακτήρων,εξατμιστήρων, μετατροπέων χημικών εργασιών για την παρασκευή  και παραγωγή καλλυντικών προιόντων
1283816510Χειριστές- ρυθμιστές εγκαταστάσεων διύλισης πετρελαίου και φυσικού αερίου(πετρελαίου με χημικές και συναφείς ουσίες,ρυθμιστέςεγκαταστάσεων αποθείωσης,μετρητές δεξαμενών,χειριστές αντλιών κυκλοφορίας πετρελαίου, αποστάκτες, διυλιστές,εμπλουτιστές,ρυθμιστές
1284816520Χειριστές αντλιών-γεμιστές
1285816900Χειριστές εγκαταστάσεων χημικής επεξεργασίας μ.α.κ.
1286816910Ψήστες λιπών
1287816911Χειριστές μηχανών παραγωγής φωταερίου
1288816920Χειριστές συσκευών  παραγωγής - παρασκευής αμύλου, γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης, ταπιόκας κ.λ.π.
1289816930Ανθρακοποιοί, καμίνων και κλιβάνων παραγωγής κωκ (οπτάνθρακα), φούρνων παραγωγής κωκ, ανθρακαερίου, αποστακτήρων ανθρακαερίου, μπρικετών κατασκευαστές, κλιβάνων καύσης, ψήστες χημικών και συναφών εργασιών κλπ
1290816940Χειριστές μηχανών παραγωγής και εγκαταστάσεων υγροποίησης αερίων
1291816950Χειριστές  παραγωγής γράσσου με ανάμειξη ορυκτελαίου και ζωικών λιπών
1292816960Χειριστές εγκαταστάσεων χημικής επεξεργασίας, χειριστές συσκευών παραγωγής
1293816970Χειριστές μηχανών παραγωγής λιπασμάτων, εγκαταστάσεων χημικής επεξεργασίας,ηλεκτρολυτικών συσκευών παραγωγής χημικών προϊόντων, λιπασμάτων παραγωγής, λευκαντικών μηχανών χημικών προϊόντων,στραγγιστές,ψήστες θερμικής χημικής επεξεργασίας.
1294816980Γλυκερίνης παρασκευαστές,
1295816990Χειριστές εγκαταστάσεων επεξεργασίας- κατεργασίας ελαστικού (λάτεξ), συνθετικών ή τεχνικών ινών, λευκαντικών μηχανών.
1296817100Χειριστές εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ενέργειας
1297817110Απασχολούμενοι αποκλειστικά στην Α Ζώνη του κέντρου πυρηνικής ενέργειας ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
1298817210Θερμαστές
1299817220Θερμαστές και Βοηθοί Θερμαστών Οινοπνευματοποιίας βιομηχανίας
1300817230Θερμαστές και Βοηθοί Θερμαστών Οινοπνευματοποιίας βιοτεχνίας
1301817240Θερμαστές υγρών καυσίμων με άδεια ή πτυχίο
1302817241Θερμαστές στερεών καυσίμων
1303817250Θερμαστές υγρών καυσίμων  χωρίς άδεια ή πτυχίο,βοηθός θερμαστού
1304817310Αεροσυμπιεστών σταθερών εγκατεστημένων, χειριστές
1305817320Χειριστές εγκαταστάσεων - μηχανημάτων βιολογικού καθαρισμού
1306817330Χειριστές συμπιεστών με αέριο (αεροσυμπιεστών), αεροσυμπιεστών αερίου (κομπρεσσέρ γκαζιού)
1307817340Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων και συγκροτήματος λεβητοστασίων
1308817350Χειριστές εγκαταστάσεων διανομής πόσιμου νερού Χειριστές φίλτρων πόσιμου νερούΧειριστές αντλιοστασίων και δεξαμενών νερού ΧειριστέςΥδατοφραγμάτων και θυρών ρύθμισης ροής ύδατοςΑντλιοστασίων διύλισης ύδατος, χειριστές Αντλιών μηχανοκίνητων, χειριστές, Υδρο
1309817360ΧειριστέςΥδατοφραγμάτων και θυρών ρύθμισης ροής ύδατος Αντλιών μηχανοκίνητων, χειριστές
1310817370Υδρονομικά όργανα που απασχολούνται σε τοπικές επιτροπές αδρεύσεως, Δήμους - Κοινότητες και Λοιπούς Οργανισμούς
1311821010Εκμαγείων μεταλλουργίας,Θερμαντές κλιβάνων σιδηρουργίας,                                                                      Μοντελάδες,προτυποποιοί χυτηρίων,χύτευση μετάλλων σε καλούπια                                                                   
1312821020Χειριστές μηχανουργικών εργαλείων (τόρνου, πλάνης, κοπτικής μηχανής, διατρητικών -χαρακτικών μηχανών μετάλλου, λείανσης εσωτερικών επιφανειών κυλίνδρων (ρεκτιφιέ),Πρέσσας κάμψης μετάλλων κλπ.)
1313821021Χειριστές μηχανουργικών εργαλείων (τόρνου, πλάνης, κοπτικής μηχανής, διατρητικών -χαρακτικών μηχανών μετάλλου, λείανσης εσωτερικών επιφανειών κυλίνδρων (ρεκτιφιέ),Πρέσσας κάμψης μετάλλων κλπ.). Κατασκευαστές, επισκευαστές, συντηρητές πάσης φύσεως στρατιωτ
1314821030Χειριστές μηχανών κατασκευής καρφιών, κλείθρων,καρφοβελονών, μπουλονιών και διαφόρων άλλων συναφών προϊόντων,Χειριστές πρέσσας σταμπαρίσματος μετάλλων Χειριστές μηχανών μορφοποίησης μετάλλων
1315821040Βαρειολόγοι-σφυρηλάτες-σιδηρουργοί,ΚατασκευαστέςΔεξαμενών Ατμολεβήτων και λεβήτων (χειριστές μηχανημάτων) Χειριστές μηχανών παραγωγής καλωδίων, Χειριστές μηχανών πιρτσινίσματος (κάρφωμα λαμαρίνων με πλατυκέφαλο καρφί)
1316821050Χειριστές πιεστές,πρέσσας,μεταλλοπρίονων και μεταλλοκοπτικών μηχανών
1317821060Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στο χώρο ελέγχου κάνης με υπεριώδεις ακτίνες και στο τμήμα απογρεζώματος της  ΕΒΟ
1318821070Χειριστές μηχανών κοπής μεταλλικών νομισμάτων και μεταλλίων
1319821080Χειριστές μηχανών θραύσης και συμπίεσης μεταλλικών απορριμάτων προς ανακύκλωση
1320822010Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων αμιαντοτσιμέντου,Σωλήνων-φύλλων από αμιαντοτσιμέντο κατασκευαστές,Πλακών από τσιμέντο και αμιαντοτσιμέντο, κατασκευαστές,Αμιαντοτσιμέντινων οικοδομικών υλικών, κατασκευαστές ( ΝΕΟΙ )
1321822020Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων αμιαντοτσιμέντου,Σωλήνων-φύλλων από αμιαντοτσιμέντο κατασκευαστές,Πλακών από τσιμέντο και αμιαντοτσιμέντο, κατασκευαστές,Αμιαντοτσιμέντινων οικοδομικών υλικών, κατασκευαστές ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
1322822030Πλακών από τσιμέντο  Τσιμεντοστύλων, τσιμεντοπλίνθων και τσιμεντοσωλήνων, κατασκευαστές,Αναμίκτες σκυροκονιάματος (μπετόν αρμέ),Χειριστές μηχανών πρϊόντων έτοιμου σκυροδέματος,Χειριστές μηχανών προϊόντων τσιμέντου
1323822031Εργατοτεχνίτες κατασκευής κισσηρολίθων και συναφών προϊόντων (προϊόντων ελαφρόπετρας και αλισήρας)
1324822040Πριονιστές,Κόπτες,Ισοπεδωτές,τριβείς,Πλανιστές,Λαξευτές,                                                                         Γυαλιστές,Στιλβωτές,Διατρητές,Τορναδόροι λίθων,μαρμάρων,                                                                     
1325822050Τριβείς,Ψήστες,Μυλωνάδες,Τροφοδότες,(χειριστές μηχανών) επεξεργασίας στόκου-γύψου-καολίνης-τάλκ-θηραϊκής γης κλπ
1326822070Χειριστές μηχανών - εργατοτεχνίτες τριβείων
1327822080Κιμωλιών κατασκευαστές (χειριστές μηχανών)
1328831010Χειριστές μηχανών απασχολούμενοι στην παραγωγή - παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων
1329831020Χειριστές μηχανών παραγωγής απορρυπαντικών, απασχολούμενοι στο τμήμα τροφοδοσίας απορρυπαντικού μίγματος
1330831030Χειριστές μηχανών απασχολούμενοι στην παραγωγή - παρασκευή σαπωνόμαζας, ξηραντήρια, μπουράτα (αναμείκτες).
1331831040Χειριστές μηχανών παραγωγής-παρασκευής καλλυντικών προιόντων
1332831050Αρωματοποιοί, αποστάκτες- διυλιστές  αρωμάτων
1333831060Αποστάκτες αρωματικών φυτών, διυλιστές
1334831070Χειριστές εξοπλισμού κοκκοποίησης.
1335831080Ψήστες και βοηθοί
1336832010Χειριστές μηχανών εκρηκτικών υλών και πυρίτιδας
1337832020Χειριστές μηχανών παραγωγής σπίρτων
1338833010Ντουκαδόροι-βαφείς μεταλλικών αντικειμένων (χειριστές μηχανών)
1339833020Γαλβανιστές,Γαλβανοπλάστες, Επινικελωτές, Επιχρωματιστές,                                                               Επιψευδαργυρωτές,Επιμεταλλωτές,Ηλεκτροεπιμεταλλωτές,                                                                   Γανωτές,Σκληρυντ
1340833030Επένδυση καλωδίων με μονωτικό υλικό
1341834110Χειριστές μηχανών παραγωγής χημικών παρασκευασμάτων για φωτογραφικές χρήσεις, παραγωγή φιλμ, πλακών, ευαισθητοποιημένου χαρτιού (ή άλλων υλικών που δεν έχουν εκτεθεί στο φώς)
1342834900Άλλοι χειριστές μηχανών παραγωγής χημικών προϊόντων μ.α.κ.
1343834910Χειριστές μηχανών παραγωγής αερίων
1344834920Χειριστές συσκευών οξείδωσης-παρασκευαστές και κατεργασίας Οξειδίου μολύβδου, ψευδαργύρου, αζώτου,οξειδίων και υπεροξειδίων  μετάλλων κ.α.ε.
1345834930Χειριστές μηχανών έκπλυσης χημικών και συναφών ουσιών
1346834940Χειριστές μηχανών, για την παραγωγή τεχνιτών  χημικών  προιόντων και παρασκευασμάτων στίλβωσης, κεριού και στιλβωτικών ουσιών, αλοιφών και σκόνης.
1347834950Παρασκευαστές αδρανών αερίων
1348834960Παρασκευαστές-εργατοτεχνίτες, σακιστές παραγωγής διοξειδείου του άνθρακα
1349834970Κηροπλάστες (χειριστές μηχανών) Χειριστές μηχανών παραγωγής λινοταπήτων
1350834980Χειριστές συσκευών οξείδωσης και κατεργασίας μολύβδου με οξύ
1351835110Υφαντουργικών προϊόντων αδιαβροχοποιοί με ελαστικό
1352835120Σφραγίδων από ελαστικό, κατασκευαστές
1353835130Επισώτρων, αναγομωτές, γομαριστές, τυποποιοί κατασκευαστές και επισκευαστές ελαστικών αυτοκινήτων και  τροχοφόρων οχημάτων. Χειριστές μηχανών παραγωγής επισώτρων
1354835140Παρασκευαστές κόλλας (Αναγομωτές, αναμίκτες, θερμαντές, γομαριστές, διαποτιστές,χειριστές μύλων, χύτες κόλλας κ.λ.π.)
1355835150Συγκολλητές
1356835160Βαφείς
1357835170Σφραγίδων από ελαστικό, κατασκευαστές
1358835180Επιδιορθωτές ελαστικών των τροχοφόρων οχημάτων (βουλκανιζατέρ)
1359835190Τσιμεντοβιομηχανίας (ψήστες, μυλωνάδες κλπ)
1360835200Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από πλαστικό
1361835210Χειριστές μηχανών εμποτιστικών, εξελαστές, κόπτες, συμπιεστές, τυποποιητές, σκληρυντές και συγκολλητές πλαστικών φύλλων, στιλβωτές,φινιριστές γυαλίσματος, διάτρησης, λείανσης, χάραξης πλαστικών με οξύ, χύτες και χυτοπρεσσών πλαστικών χειριστές.
1362835220Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στην κατασκευή επισκευή σκαφών που δεν θεωρούνται πλοία (πλαστικών, φουσκωτών κλπ)
1363835230Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από πλαστικό, που απασχολούνται στα τμήματα μορφοποίησης πλαστικών κόκκων (COMPOUNDS) που περιέχουν PVC
1364835240Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις κατασκευής ξύλινων ή από φελλό ή πλαστικό ή από άλλη ύλη τμημάτων ή μερών υποδημάτων (ξύλινα τακούνια, σόλες από φελλό ή πλαστικό κ.λ.π.) για λογαριασμό τρίτων, επιχειρήσεων υποδηματοποιίας.
1365841000Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων ξύλου
1366841010Βαρελοποιοί (χειριστές μηχανών) και βοηθοί
1367841020Μηχανοξυλουργοί ΧειριστέςΞυλουργικών μηχανημάτων σε επιχ/σεις κατασκευής επίπλων, κουφωμάτων,παρκέτων και λοιπών ειδών από ξύλο
1368841030Λουστραδόροι - Ντουκαδόροι-βαφείς ξύλινων αντικειμένων (χειριστές μηχανών)
1369841040Χειριστές τριβείων λείανσης επίπλων και λοιπών ειδών από ξύλο
1370841050Βαρελοποιοί (χειριστές μηχανών) και βοηθοί σε βιοτεχνία
1371841060Μηχανοξυλουργοί
1372842100Χειριστές εκτυπωτικών μηχανημάτων
1373842110Χειριστές εκτυπωτικών μηχανημάτων ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
1374842120Χειριστές εκτυπωτικών μηχανημάτων που εργάζονται στις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης
1375842210Βιβλιοδέτες,Διακοσμητές,Επιχρυσωτές,Φινιριστές,Χρυσοτύπες κλπ (χειριστές μηχανών)
1376842220Βιβλιοδέτες,Διακοσμητές,Επιχρυσωτές,Φινιριστές,Χρυσοτύπες κλπ (χειριστές μηχανών) ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
1377842300Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από χαρτί και χαρτόνι
1378842310Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από χαρτί και χαρτόνι                                                        (Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92)
1379851110Τραβηκτές ή χειριστές συρτών υφαντουργίας, φυσικών και φυτικών υφαντικών ινών, προγνέστρες,χτενιστές,καλαμούδες,Φιτιλιέρηδες, Χαρμανιέρηδες (αναμίκτες) ερίου,  περιέλιξη κορδέλας,Χειριστές  μηχανών στριψίματος φυτικών ινών κάνναβης, ιούτης, σιζάλ, λίνου,
1380851210Υφαντές με χειροκίνητους αργαλειούς,παραγωγή πλαστικών σάκων,ελαιοπάνων και λοιπών ειδών  από πλαστική ύλη , τιλμάτων  (στουπιά), χειριστές  μηχανημάτων εριουργίας<Λύκοι- χαρμανιάστρες>, κουρελομηχανώνΧειριστές αργαλειών ταπητουργίας-Ταπητουργοί
1381851220Χειριστές μηχανημάτων PEGNE(σύρτες, κτενίστριες, προγνέστριες,κλώστριες, μπομπινούδες
1382851230Χειριστές μηχανημάτων PEGNE  (σκούτσερ και χαρτζίων)
1383851240Χειριστές μηχανημάτων GARDE  (σκούτσερ και χαρτζίων)
1384851310Χειριστές ηλεκτροκίνητων μηχανών για την παραγωγή απόμαλλου
1385851320Εργασίες πλεκτικής, φανελοποιία, κορδελοποιία, κορδονοποιία, καλτσοποιία
1386852010Τυπωτές υφασμάτων (στάμπα) και βοηθοί αυτών
1387852020Χειριστές Μηχανημάτων για κολλάρισμα υφάσματος σε φινιριστήριαΧειριστές Μηχανημάτων <ΡΑΜΜΑ>
1388852030Κολλαριστές νημάτων (ή άλλων κλωστ/κών ειδών) απασχολούμενοι  εκτός χώρου φινιριστηρίου
1389852040Ράπτριες  χώρου βαφείου
1390852050Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη πλυση και λεύκανση σχοινοποιίας-καναβουργίας
1391852060Πασταδόροι, πλύντες τελάρων σε τυποβαφεία,
1392852070Κλιβανείς κλωστοϋφαντουργίων
1393852080Σβουριέρηδες ή σβουριστές, πλυντηρίων κλωστοϋφαντουργίων
1394853010Καθαριστές ταπήτων και χαλιών
1395853020Βαφείς ενδυμάτων σε καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια
1396853030Κολλαριστές και κολλαρίστριες, σιδερωτές ενδυμάτων (χειριστές μηχανών)
1397853040Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη βαφή και απόπλυση υφασμάτων και νημάτων
1398854010Χειριστές μηχανών προπαρασκευής γούνας, τεντωτές, αναμίκτες, γουνοβαφείς,καθαριστές ινών γουνοποιίας, αποτριχωτές-κουρευτές , κοφτάδες-κοφτούδες αποκομμάτων γουνών, φινιριστές ειδών εκ τριχωτών δερμάτων χειριστές μηχανών .
1399854020Χειριστές μηχανών προπαρασκευής γούνας και δέρματος Χειριστές μηχανών προπαρασκευής δέρματος
1400855010Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών αποσκευής και παρόμοιων ειδών (δερμάτινων βαλιτσών -τσαντών-ζωνών -σάκκων-θηκών, δερμάτινων ειδών ταξιδίου,  δερμάτινων ειδών σελοποιίας και ιπποσκευής, δερμάτινων σαγμάτων, κατασκευαστές μαστιγίων από δέρμα, περιλαίμιων
1401855020Χειριστές μηχανών υποδηματοποιοίας,(κατασκευαστές δερμάτινων, ελαστικών, ψάθινων, υφασμάτινων ειδών υπόδησης,γαζωτές,ραφείς κόπτες και διακοσμητικών στοιχείων υποδημάτων,πελμάτων, κολλητές,παντοφλάδες, αρβυλεργάτες)
1402859010Δερμάτινων ενδυμάτων, κόπτες (χειριστές μηχανών)
1403859020Γουναράδες μοντελίστες, κατασκευαστές πρότυπων μοντέλων γουνών ,ραφείς και αντιγραφής πατρόν (χειριστές μηχανών)
1404859030Κατασκευαστές γαντοποιοί , καπέλων, σκούφων από τριχωτά δέρματα (από ίνες γουνοποιίας ή ερίου), κόπτες ενδυμάτων-υφασμάτων,  παραγωγής τρεσσών και κορδονιών (σειρητοποιοί ) (χειριστές μηχανών)
1405861010Αλλαντοποιίας χειριστές μηχανημάτων,Παρασκευαστές λουκάνικων (χειριστές μηχανών),Χειριστές συσκευών πλυσίματος σφαγίων
1406861020Αποστειρωτές-Αποστεωτές-Κόπτες-Τεμαχιστές-Συντηρητές κρεάτων (χειριστές μηχανών),Χειριστές συσκευών επεξεργασίας κρεάτων, Καπνιστών κρεάτων (χειριστές μηχανών)
1407861030Παρασκευαστές Αλιπάστων, κρεάτων και ψαριών (χειριστές μηχανών), Χειριστές συσκευών παστώματος κρεάτων,Μάγειροι κρέατος-ψαριών προς κονσερβοποίηση (χειριστές μηχανών)
1408861040Καθαριστές - Καπνιστές ψαριών (χειριστές μηχανών), Ξηραντές ψαριών (χειριστές μηχανών), Χειριστές συσκευών επεξεργασίας αλιευμάτων, Διατηρητές, συντηρητές τροφίμων, κονσερβοποιοί (κρεάτων και αλιευμάτων, χειριστές μηχανών)
1409861050Συντηρητές τροφίμων
1410861060Ψύκτες κρέατος,ψαριών απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατωτέρας των 4 βαθμών κελσίου (χειριστές μηχανών)
1411862000Χειριστές μηχανών παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων που απασχολούνται στους εκτός χώρου ψύξης και αποθήκευσης γαλακτοκομικών προϊόντων
1412862020Παγωτοποιοί (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1413863010Κανταϊφιού, κρούστας,γλυκών ταψιού, φύλλων ζαχαροπλαστικής,  παρασκευαστές (χειριστές μηχανών)
1414863020Παρασκευαστές Μπισκότων  (χειριστές μηχανών-Ψήστες)
1415863030Χειριστές μηχανών για την Παρασκευή ζυμαρικών, χυλοπιτών,  λαζανιών κ.λ.π προϊόντων από σιτηρά και δημητριακά.
1416863040Χειριστές μηχανών παραγωγής σοκολάτας και προϊόντων από σοκολάτα σε σοκολατοποιία (Αναμίκτες,θερμαντές, μυλωθροί, σοκολατοποιοί και χειριστές πρέσσας)
1417864100Χειριστές μηχανών άλεσης δημητριακών και καρυκευμάτων
1418864110Μυλωθροί
1419864120Παρασκευαστές μπαχαρικών,  τεχνίτες επεξεργασίας καρυκευμάτων και σπόρων μουστάρδας
1420864130Κονσερβοποιοί καρυκευμάτων ,σαλτσών , νωπών ή διατηρουμένων ειδών ζαχ/στικής
1421864210Παρασκευαστές-Αποστειρωτές-Αποξηραντές-Αφυδατωτές-Πλύντες-Καθαριστές- Λευκαντές,Συντηρητές-Εμφιάλωτές-Καβουρδιστές-Ψήστες και κονσερβοποιοί φρούτων,λαχανικών, οσπρίων,ξηρών καρπών  και λοιπών καρπών (χειριστές μηχανών),Χειριστές μηχανών ψύξης φρούτων και
1422864220Χειριστές μηχανών επεξεργασίας σταφίδαςκαι βρωσίμων ελαιών
1423864230Χειριστές μηχανών ψύξης φρούτων και λαχανικών απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατωτέρας των 4 βαθμών κελσίου (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
1424864250Σπορελαιουργοί, Πυρηνελαιουργοί, Διυλιστές, Ραφιναριστές, Υδρογονωτές, Αποστείρωσης κονσερβοποιίας ελαίων και λιπαρών ουσιών  Χειριστές μηχανών επεξεργασίας μαργαρίνης Χειριστές πρέσσας βρώσιμων ελαίων Χειριστές συσκευών αποστείρωσης κονσερβοποιίας ελαιών
1425864260Ελαιοτριβείς απασχολούμενοι σε ελαιοτριβεία (χειριστές μηχανών)
1426864310Χειριστές μηχανών παραγωγής ζάχαρης (Αποχρωματιστές, παρασκευαστές,εκχυλιστές, ζαχαρότευτλων πολτοποιητές,καθαριστές,κρυσταλλωτές, εξευγενισμού ζάχαρης,  χειριστές πρέσσας ζαχαρότευτλων και πολτοποίησης,χειριστές μηχανών παραγωγής ζάχαρης από σφενδάμι, φο
1427864320Χειριστές μηχανών επεξεργασίας του μελιού
1428864410Χειριστές μηχανών επεξεργασίας καφέ,καφεκόπτες,φρύκτες, αλεστές εφόσον η ιπποδύναμή των είναι άνω των 5 ίππων
1429864420Χειριστές μηχανών επεξεργασίας καφέ,καφεκόπτες,φρύκτες, αλεστές εφόσον η ιπποδύναμή των είναικάτω των 5 ίππων
1430864430Χειριστές μηχανών επεξεργασίας και τυποποιημένης συσκευασίας (σε φακελάκια, κουτιά κλπ.) τσαγιού, καφέ, κακάο και διαφόρων φυτών για αφεψήματα (χαμομήλι, μέντα κλπ.)
1431864440Χειριστές μηχανών παραγωγής υποκαταστάτων του καφέ (ρίζες κιχωρίου κλπ.)
1432864450Χειριστές μηχανών επεξεργασίας κόκκων κακάο, αλεστές, λιχνιστές , ψήστες (καβουρδιστές), και φρυκτικού εξοπλισμού .
1433864460Χειριστές μηχανών επεξεργασίας και τυποποιημένης συσκευασίας (σε φακελάκια, κουτιά κλπ.)
1434865010Χειριστές μηχανημάτων ποτοποιίας
1435865020Χειριστές μηχανημάτων ζυθοποίας και οι απασχολούμενοι στο χώρο παραγωγής βυνοποιείου, ζυθοβραστηρίου και φούρνων
1436865030Χειριστές μηχανημάτων-Οξοποιιοί
1437865040Χειριστές μηχανημάτων , διυλιστές αλκοόλ, απασχολούμενοι στη παραγωγή διοξειδίουτου άνθρακα σε Βιομηχανίες  οινοπνευματοποιίας.
1438865041Εκζαχαρωτές
1439865050Χειριστές μηχανημάτων , διυλιστές αλκοόλ, απασχολούμενοι στη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα σε Βιοτεχνίες  οινοπνευματοποιίας.
1440865060Χειριστές μηχανημάτων ποτοποιίας σε βιοτεχνία
1441866010Αποξηραντές-Αρωματιστές-Διαβαθμιστές-Διαβρέκτες-Κόπτες-Ξεφυλλιστές (αποκολλητές)-Διαλογείς-Συσκευαστές-Συντηρητές-Υγραντές-Χαρμανλήδες (αναμίκτες)-Επεξεργασίαςφύλλων καπνού (χειριστές μηχανών)  Κατασκευαστές τσιγάρων,πούρων και προϊόντων καπνού (χειριστές
1442871000Συναρμολογητές - εφαρμοστές μηχανημάτων και μηχανών
1443871010Συναρμολογητές - εφαρμοστές μηχανημάτων και μηχανών ( Βοηθοί )
1444871020Μηχανικοί-Λιπαντές-Εφαρμοστές-συναρμολογητές μηχανημάτων                                                                      ( βιομηχανικών,  εξορυκτικών, γεωργικών, εκτυπωτικών, Τυπογραφικών, εργαλειομηχανών,Μηχανών παλινδρομικής κίνησης,κινητήρων ατμού
1445871030Μηχανουργικών εργαλείων κατεργασίας μετάλλων, εφαρμοστές και συναρμολογητές (χειριστές μηχανών)
1446872100Συναρμολογητές - εφαρμοστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
1447872110Εγατοτεχνίτες-συναρμολογητές ηλεκτρικών λαμπτήρων,περιλίκτες                                                                 (Χειριστές μηχανών)
1448872120Εγατοτεχνίτες-συναρμολογητές,Ηλεκτρικών συσκευών (Χειριστές μηχανών)
1449872200Συναρμολογητές - εφαρμοστές ηλεκτρονικού εξοπλισμού
1450872210Εγατοτεχνίτες-συναρμολογητές,Δεκτών  ραδιοφώνου και τηλεόρασης                                                        (Χειριστές μηχανών)
1451873110Μεταλλικών επίπλων, συναρμολογητές (χειριστές μηχανών),                                                                         Συναρμολογητές προϊόντων από φύλλα μετάλλου
1452873120Συναρμολογητές ελαστικών ειδών
1453873130Συναρμολογητές πλαστικών προϊόντων
1454873200Συναρμολογητές προϊόντων από ξύλο και συναφών προϊόντων
1455873310Δερμάτινων ειδών συναρμολογητές, εκτός ενδυμάτων, υποδημάτων και γαντιών
1456873410Μολυβιών και μολυβδίδων, κατασκευαστές-συναρμολογητές
1457873420Παιγνιδιών μεταλλοπλαστικών, συναρμολογητές
1458874000Άλλοι χειριστές μηχανών μ.α.κ.
1459874010Εμφιαλωτές υγρών επικολλητές ετικεττών, σημάτων, πωμάτωσης ή σφράγισης δοχείων από κάθε ύλη, συσκευαστές προϊόντων γενικά (χειριστές μηχανών)
1460874011Εμφιαλωτές παρασκευής οίνου ή όξους απασχολούμενοι σε αγροτικές οικίες κ.λ.π. για πώληση των υπόψη προϊόντων
1461874020Συσκευαστές ξηρών καρπών,φρούτων και λαχανικών (χειριστές μηχανών)
1462874040Πακεταριστές-συσκευαστές προϊόντων, τοποθετητές σημάτων (διακριτικών)
1463874050Συσκευαστές σταφίδας,βρωσίμων ελαιών (χειριστές μηχανών)
1464874060Πακεταριστές-συσκευαστές προϊόντων, τοποθετητές σημάτων (διακριτικών) στη παραγωγή ζυμών αροποιίας (χειριστές μηχανών)
1465874070Χειριστές μηχανών συσκευασίας
1466874071Συσκευαστές εντός χώρου παραγωγής
1467874072Συσκευαστές εκτός χώρου παραγωγής
1468874080Γεμιστές βυτιοφόρων
1469874090Χειριστές πρέσσας
1470874100Χειριστές μηχανών συσκευασίας απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις που παρασκευάζουν πλαστικά είδη από πλαστικές ύλες που δεν παράγονται από αυτές
1471874110Πακεταρίστες - συσκευαστές προϊόντων χωρίς χρήση μηχανών
1472881100Μηχανοδηγοί σιδηροδρόμων
1473881110Μηχανοδηγοί μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων Μεταφορικών μηχανών οδηγοί σε ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία ( εντός στοάς ) ΝΕΟΙ
1474881120Μηχανοδηγοί μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων Μεταφορικών μηχανών οδηγοί σε ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία ( εντός στοάς ) ΠΑΛΑΙΟΙ
1475881130Μηχανοδηγοί μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων Μεταφορικών μηχανών οδηγοί σε ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία ( εκτός στοάς )
1476881140Μηχανοδηγοί μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων Μεταφορικών μηχανών οδηγοί σε ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία ( ΝΕΟΙ )
1477881150Μηχανοδηγοί μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων Μεταφορικών μηχανών οδηγοί σε ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
1478881200Τροχοπεδητές, σηματοδότες και κλειδούχοι σιδηροδρόμων
1479881210Εργατοτεχνίτες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών
1480882210Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων (ΙΧ)
1481882220Οδηγοί ταξί
1482882230Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων ( ΙΧ ) ρεπόρτερ ( ασφ/νοι ΕΔΟΕΑΠ )
1483882240Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων ( ΙΧ ) ρεπόρτερ ( χωρίς ασφ/ση ΕΔΟΕΑΠ)
1484882250Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων ( ΙΧ ) ρεπόρτερ
1485882260Οδηγοί ασθενοφόρων
1486882270Οδηγοί μεταφοράς λειψάνων
1487882271Δάσκαλοι εκπαιδευτές οχημάτων
1488882280Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων οικίας
1489882290Οδηγοί  οχημάτων σε σταθμούς -παρκαδόροι (υπαίθριους ή εστεγασμένους)
1490882310Οδηγοί λεωφορείων (Πούλμαν)
1491882320Οδηγοί σιδηρόδρομων
1492882330Οδηγοί τροχιόδρομου
1493882340Βοηθοί οδηγών αυτοκινήτων (συνοδηγοί)
1494882350Οδηγοί λεωφορείων ( Πούλμαν ) μέχρι  και εννέα (9)  θέσεις
1495882360Εργαζόμενοι (Νέοι) που επέλεξαν τον κλάδο σύνταξης του ΤΣΑ
1496882400Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών
1497882410Βοηθοί οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών
1498882420Οδηγοί φορτηγών τεως υπάλληλοι ΟΑΠ που έχουν επιλέξει ασθένεια ΙΚΑ
1499883000Χειριστές μηχανοκίνητων αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
1500883010Χειριστές γεωργικών θεριζοαλωνιστικών μηχανών
1501883020Χειριστές ψεκαστικών μηχανών
1502884000Χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων δομικών έργων
1503884001Χειριστές εκχιονιστικών μηχανημάτων
1504884002Χειριστές εκχιονιστικών μηχανημάτων στερούμενοι σχετικής αδείας
1505884010Χειριστές χωματουργικών και λοιπών μηχανημάτων σε μεταλλεία αμιάντου                 ( ΝΕΟΙ )
1506884020Χειριστές χωματουργικών και λοιπών μηχανημάτων σε μεταλλεία αμιάντου                    ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
1507884030Ασφαλτοτεχνίτες οδοποιίας
1508884040Βυθοκόρων (φαγανών) χειριστές
1509884050Χειριστές μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων, δομικών έργων
1510884060Χειριστής-οδηγός <<αυτοκινήτου ασφαλτοδιανομής>>, μηχανικών σαρώθρων ή μηχανημάτων <<UNIMOG>>, γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ) και βοηθοί
1511884061Χειριστής - οδηγός και βοηθός - αυτοκινήτου ασφαλτοδιανομής
1512885100Χειριστές γερανών και παρόμοιων μηχανημάτων
1513885110Χειριστές γερανών και παρόμοιων μηχανημάτων σε μεταλλεία αμιάντου                 ( ΝΕΟΙ )
1514885120Χειριστές γερανών και παρόμοιων μηχανημάτων σε μεταλλεία αμιάντου                 ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
1515885130Χειριστές πτυχιούχοι ηλεκτροκινητήρων γερανών,σταθερών ή κυλιομένων εντός θαλάμου
1516885140Χειριστές πτυχιούχοι ηλεκτροκινητήρων γερανών,σταθερών ή κυλιομένων εκτός θαλάμου
1517885150Χειριστές μη πτυχιούχοι ηλεκτροκινητήρων γερανών,σταθερών ή κυλιομένων εντός θαλάμου
1518885160Χειριστές μη πτυχιούχοι ηλεκτροκινητήρων γερανών,σταθερών ή κυλιομένων εκτός θαλάμου
1519885200Χειριστές μηχανοκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης
1520885210Χειριστές μηχανοκίνητων οχημάτων ανύψωσης-μετακίνησης ειδών σε αποθήκες, εργοστάσια, σταθμούς, λιμάνια κλπ.
1521885220Χειριστές μηχανοκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης ( ΝΕΟΙ )
1522885230Χειριστές μηχανοκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης( ΠΑΛΑΙΟΙ )
1523886010Χειριστές και  ναυτεργάτες φορτηγίδων, στοιβαδόροι κύτους εταιρειών  πετρελαιοειδών και οι απασχολούμενοι στη σύνδεση και αποσύνδεση δεξαμενοπλοίων-εργάτες -φύλακες.
1524886020Καθαριστές  πλοίων,Ναυτεργάτες ρυμουλκών
1525886030Λεμβούχοι
1526886040Υφαλοχρωματιστές, ματσακονιστές
1527886060Λεμβούχοι
1528886061Μόνιμοι Αρχιεργάτες, Λιμενεργάτες, Επόπτες εργασίας με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου του Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Π. Α.Ε. για απασχόλησή τους μέχρι 30/04/2001
1529886062Μόνιμοι Αρχιεργάτες, Λιμενεργάτες, Επόπτες εργασίας με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου του Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Π. Α.Ε. από 01/05/2001
1530886063Δόκιμοι Εργάτες, Εργάτες φορτηγίδων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου του Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Π. Α.Ε. για απασχόληση τους μέχρι 30/04/2001
1531886064Δόκιμοι Εργάτες, Εργάτες φορτηγίδων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου του Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Π. Α.Ε. από 01/05/2001
1532886065Φύλακες Φορτηγίδων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου του Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Π. Α.Ε. από 01/05/2001
1533886066Μηχανοτεχνίτες απασχολούμενοι στον ΟΛΠ ή στον ΟΛΠ ΑΕ
1534886067Μηχανοτεχνίτες απασχολούμενοι στον ΟΛΠ ή στον ΟΛΠ ΑΕ  χωρίς ασθένεια σε είδος και σε χρήμα στο ΙΚΑ
1535886068Μηχανικός πλωτών μέσων
1536886069Ηλεκτροτεχνίτης με άδεια και πτυχίο απασχολούμενοι στον ΟΛΠ ή ΟΛΠ ΑΕ με ασθένεια σε είδος και σε χρήμα στο ΙΚΑ
1537886071Εργατοτεχνίτες υδρεύσεως πλοίων (απασχολούμενοι στην τροφοδοσία πλοίων με χρήση μάνικας)
1538886072Ηλεκτροτεχνίτης με άδεια και πτυχίο απασχολούμενοι στον ΟΛΠ ή ΟΛΠ ΑΕ χωρίς ασθένεια σε είδος και σε χρήμα στο ΙΚΑ
1539886080Χειριστές μικρών ταχύπλοων σκαφών αναψυχής
1540911110Πλανόδιοι εφημεριδοπώλες Θεσσαλονίκης
1541911111Πλανόδιοι και υπαίθριοι μικροπωλητές
1542911120Πλανόδιοι εφημεριδοπώλες Επαρχιών
1543911121Πλανόδιοι και υπαίθριοι στιλβωτές υποδημάτων
1544911130Πλανόδιοι και υπαίθριοι φωτογράφοι
1545911140Εφημεριδοπώλες, ασφαλιζόμενοι μέσω ασφαλιστικού συνεταιρισμού
1546911150Πωλητές λαϊκού λαχείου, ασφαλιζομενοι μέσω ασφαλιστικών συνεταιρισμών
1547911160Προσωπικό πρακτορείων διανομής τύπου ασφαλισμένοι στο ΤΣΕΥΠ
1548911170Προσωπικό πρακτορείων διανομής τύπου Θεσσαλονίκης ασφαλισμένοι στο ΤΣΕΥΠ
1549912010Τοιχοκολλητες
1550913100Οικιακοί βοηθοί
1551913101Οικογενειακοί βοηθοί απασχολούμενοι στα Κ.Α.Π.Η.
1552913102Κατ οίκον εργαζόμενοι συνταξιούχοι ΙΚΑ (με ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΙΚΑ)
1553913110Καθαριστές - καθαρίστριες εκπαιδευτηρίων (άνευ χρονικού περιορισμού απασχόλησης)
1554913120Παραδουλεύτρες σε οικίες
1555913140Απασχολούμενοι κατ' οίκον σε εργοδότη με τον οποίο είναι συγγενείς β' βαθμού και ασφαλίζονται με τις διατάξεις του Ν. 1759/88
1556913150Απασχολούμενοι κατ' οίκον σε εργοδότη με τον οποίο είναι συγγενείς α' βαθμού και δεν συνοικούν μαζί του και ασφαλίζονται με τις διατάξεις του Ν. 1759/88
1557913160Κατ οίκον απασχολουμένων σε περισσότερους από έναν εργοδότες ¶ρθρο 26 Νόμος 2639/98
1558913170Συν/χοι Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΓΑ & ειδ. Καθεστώτος Ν. 3163/55, που απασχολούνται ως οικιακό προσωπικό, δεν υπόκεινται σε διπλ. εισφ. Κλ. Σύνταξης & επιλέγουν ασθένεια σε είδος από το Ταμείο τους.
1559913200Καθαριστές γραφείων, ξενοδοχείων και άλλων χώρων
1560913210Καθαριστές γραφείων  και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση)
1561913211Καθαριστές-καθαρίστριες απασχολούμενοι αποκλειστικά σε Νοσοκομεία ή εκπαιδευτήρια
1562913212Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση), εντός κτιριακών χώρων παραγωγής
1563913213Απασχολούμενοι σε δημοτικά και ιδιωτικά λουτρά στο χώρο των χαμάμ ως τρίφτες - τρίφτριες και καμαρώτοι - καμαριέρες
1564913214Υπάλληλοι ιαματικών λουτρών
1565913215Καθαρίστριες Μουσείου Βούρου-Ευταξία που ασφαλίζονται στο κλάδο ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ
1566913216Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) εντός χώρου παραγωγής
1567913220Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση)
1568913221Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) εντός χώρου παραγωγής
1569913230Λαντζέρης
1570913231Λαντζέρης απασχολούμενος εις εστιατόρια καιλοιπές επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών κλπ
1571913240Λαντζέρης που χρησιμοποιεί  ηλεκτρικό πλυντήριο εκτός χώρου κουζίνας
1572913250Λατζέρης εστιατορίου
1573913260Λατζέρης καφετεριών
1574913270Καθαριστές λεωφορείων
1575913280Καθαριστές βαγονιών σιδηρόδρομων και αμαξοστοιχιών
1576913290Καθαριστές γραφείων  και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση),εκτός κτιριακων χωρων παραγωγης
1577913300Πλύντες στο χέρι και σιδερωτές με χειροκίνητο σίδερο
1578913310Πλύντες με ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια ανω των 20 κιλών χωριτικότητας και σιδερώτριες που απασχολούνται στο πλύσιμο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά μισθολογική περίοδο
1579913320Πλύντες με ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια ανω των 20 κιλών χωρητικότητας ή απασχολούμενοι στα μηχανήματα ΜΠΑΤΑΝΙΑ κλωστουφαντουργίας
1580913330Σιδερώτριες,ταξινόμοι-διαλογείς τεχνητών υφαντικών ινών και ιματισμού που απασχολούνται στο πλύσιμο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά μισθολογική περίοδο στους χώρους πλύσης και λεύκανσης των πλυντήριων
1581913340Πλύντες με ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια κάτω των 20 κιλών χωρητικότητας ήΣιδερώτριες,ταξινόμοι-διαλογείς τεχνητών υφαντικών ινών και ιματισμού που δεν απασχολούνται στο πλύσιμο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά μισθολογική περίοδοστους χώρους
1582913350Σιδερωτές, καθαριστές ενδυμάτων, υφασμάτων με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές
1583914110Επιστάτες - φύλακες  οικοδομοκοτεχνικών έργων
1584914200Καθαριστές οχημάτων, παραθύρων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
1585914210Πλύντες αυτοκινήτων
1586914220Φύλακες σχολείων
1587914230Φύλακες Δημόσιων εκαπιδευτηρίων
1588914240Αποκερωτές αυτοκινήτων απασχολούμενοι εκτός χώρου επισκευής αυτοκινήτων
1589915100Αγγελιοφόροι, αχθοφόροι αποσκευών και μικροδεμάτων και διανομείς
1590915110Αχθοφόροι αποσκευών
1591915120Διανομείς
1592915130Διανομείς φιαλών υγραερίου
1593915140Επιστάτες-αρχιτεχνίτες δικτύου διανομής φωταερίου
1594915150Οδηγοί ανελκυστήρων
1595915160Διανομείς διαφόρων αντικειμένων για λογαριασμό επιχειρήσεων
1596915200Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
1597915210Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( πλήν νυχτοφυλάκων )
1598915211Θυρωρός - Πορτιέρηδες - Ιματιοφύλακες - Λινοθηκάριοι - Βεστιάρια - Φύλακες
1599915212Ιματιοφύλακες
1600915220Νυχτοφύλακες
1601915221Φύλακες-Οδηγοί ορεινών καταφυγίων ευρισκομένων σε υψόμετρο άνω των 1700 μέτρων και σε διαρκή ετοιμότητα
1602915230Νυχτοθυρωροί
1603915240Αχθοφόροι ξενοδοχείων
1604915250Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                               ( πλήν νυχτοφυλάκων ) ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
1605915260Φύλακες αποβάθρας επί  ξηράς  και αποθηκών
1606915261Νυχτοφύλακες εργοταξίου οικοδομοτεχνικού έργου
1607915270Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                εντός εργοστασιακού χώρου
1608915271Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα εντός χώρου παραγωγής
1609915280Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (πλην νυχτοφυλάκων)
1610915290Ταξιθέτες θεάτρου, κινηματογράφου και λοιπών χώρων αναψυχής
1611916110Οδηγοί-Εργάτες αποκομιδής,διαλογής και καταστοφής απορριμάτων.                                                                                          Εργάτες αφοδευτηρίων και επιστάτες καθαριότητας ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
1612916120Οδηγοί-Εργάτες αποκομιδής,διαλογής και καταστοφής απορριμάτων.                                                                                          Εργάτες αφοδευτηρίων και επιστάτες καθαριότητας ( ΝΕΟΙ )
1613916130Εργάτες ψεκασμού εστιών μόλυνσης
1614916140Εργάτες εκκένωσης λυμάτων
1615916150Συλλέκτες- μεταφορείς απορριμάτων
1616916160Εργάτες ΟΤΑ εργαζόμενοι στην αποκομιδή, διαλογή και καταστροφή απορριμάτων. Εργάτες αφοδευτηρίων και επιστάτες καθαριότητας οι οποίοι μονιμοποιηθέντες επέλεξαν το συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ
1617916210Χειριστές αυτοκινούμενου μηχανικού σαρώθρου
1618916220Οδοκαθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                        ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
1619916230Οδοκαθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα                                                                                            ( ΝΕΟΙ )
1620921100Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας και κτηνοτροφίας
1621921110Ανειδίκευτοι εργάτες κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,Αρμεκτές ζώων,Εργάτες σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ανειδίκευτοι),Ιπποκόμοι (ανειδίκευτοι),Ποιμένες,Τροφοδότες, ταϊστές, ποτιστές σε σταύλους
1622921120Καθαριστές σταύλων, Σταυλίτες κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, Εργάτες σε βουστάσια, Χοιροστάσια κλπ
1623921130Αγρεργάτες
1624921140Καθαριστές σταύλων απασχολούμενοι στον ιππόδρομο και τσίρκα
1625921300Ανειδίκευτοι εργάτες αλιείας, θήρας και παγίδευσης θηραμάτων
1626921310Επισκευαστές διχτυών αλιείας
1627931100Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και λατομείων
1628931110Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και λατομείων                                                                                  ( εντός στοάς ) ΝΕΟΙ
1629931120Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και λατομείων                                                                      ( εντός στοάς ) ΠΑΛΑΙΟΙ
1630931121Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και λατομείων (εντός εργοταξιακού χώρου και εκτός στοών)
1631931130Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων αμιάντου ΝΕΟΙ
1632931140Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων αμιάντου ΠΑΛΑΙΟΙ
1633931150Ανειδίκευτοι εργάτες τσιμεντοβιομηχανίας
1634931200Εργατοτεχνίτες κατασκευής και συντήρησης δρόμων, φραγμάτων και παρόμοιων κατασκευών
1635931210Ανειδίκευτοι εργάτες συντήρησηςδικτύων
1636931310Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη συντήρηση και επισκευή διωρύγων
1637931311Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο εντός χώρου τυροκομείου
1638932000Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποιητικών βιομηχανιών
1639932010Πλύντες και καθαριστές δεξαμενών και καζανιών
1640932020Πλύντες και καθαριστές δεξαμενών και καζανιών και του τμήματος τρυγιών  ποτοποιίας σε βιομηχανία
1641932030Ανειδίκευτοι εργάτες
1642932031Εργάτες συσκευασίας και συναφών εργασιών
1643932040Πλύντες και καθαριστές δεξαμενών και καζανιών και του τμήματος τρυγιών ποτοποιίας σε βιοτεχνία
1644932050Ανειδίκευτοι εργάτες   ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
1645932060Ανειδίκευτοι εργάτες   ( Τ.ΤΑΤ   Ν.2079/92 )
1646932070Πακεταρίστες - συσκευαστές στο χώρο παραγωγής
1647932080Πακεταρίστες - συσκευαστές που δεν απασχολούνται στο χώρο παραγωγής
1648932090Ανειδίκευτοι εργάτες που απασχολούνται στο χώρο παραγωγής
1649933000Φορτοεκφορτωτές μεταφορικών μέσων, λιμενεργάτες κ.π.α.ε.
1650933010Φορτοεκφορτωτές γενικά
1651933011Φορτοεκφορτωτές απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων κ.λ.π. δια λογαριασμό τρίτων
1652933020Φορτοεκφορτωτές σε μεταλλεία αμιάντου και σε χώρους επεξεργασίας και παραγωγή προιόντων από αμίαντο ( ΝΕΟΙ )
1653933030Φορτοεκφορτωτές σε μεταλλεία αμιάντου και σε χώρους επεξεργασίας και παραγωγή προιόντων από αμίαντο ( ΠΑΛΑΙΟΙ )
1654933040Φορτοεκφορτωτές (ρολομεταφορείς - φωτομεταφορείς)
1655933050Φορτοεκφορτωτές πάσης φύσεως πλοίων και πλωτών μέσων
1656933060Ανελκυσταί, καθελκυσταί πλοίων
1657933070Απασχολούμενοι ως σημειωτές εις  την καταγραφή κλπ. των  εντός πλοίων ή εις τους λιμένες εμπορευμάτων
1658933080Φορτοεκφορτωτές και μεταφορείς  και των συναφών προς αυτάς εργασίας παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων , ζυγίσεως, ταξινομήσεως, διαλογής,  ταξινόμισης, φύλαξηςκλπ.
1659933110Τεχνίτης οικοδομοτεχνικών έργων
1660933111Τεχνίτης οικοδομοτεχνικών έργων σε κατάσταση δοαθεσιμότητας
1661933120Βοηθός τεχνίτη οικοδομοτεχνικών έργων
1662933121Βοηθός τεχνίτη οικοδομοτεχνικών έργων σε κατάσταση δοαθεσιμότητας
1663933130Εργάτης οικοδομοτεχνικών έργων
1664933131Εργάτης οικοδομοτεχνικών έργων σε κατάσταση δοαθεσιμότητας
1665933140Οικοδόμοι μέλη εργατικών ενώσεων κατά τον χρόνο της συνδικαλιστικής τους απασχόλησης (ΤΕΧΝΙΤΕΣ)
1666933150Οικοδόμοι μέλη εργατικών ενώσεων κατά τον χρόνο της συνδικαλιστικής τους απασχόλησης (ΒΟΗΘΟΙ)
1667933160Οικοδόμοι μέλη εργατικών ενώσεων κατά τον χρόνο της συνδικαλιστικής τους απασχόλησης (ΕΡΓΑΤΕΣ)
1668933210Τακτικό προσωπικό (μη ιατρικό) θεραπευτηρίου Ευαγγελισμού  που έχει υπαχθεί αυτοδίκαια στην Ασφάλιση του δημοσίου (κύρια και επικουρική)
1669933220Τακτικό προσωπικό (μη ιατρικό) θεραπευτηρίου Ευαγγελισμού  που έχει υπαχθεί αυτοδίκαια στην Αφάλιση του δημοσίου (κύρια και επικουρική) - μόνο εισφορές 0.Ε.Κ.
1670933230Μόνιμοι ή συμβασιούχοι ΗΣΑΠ(ασφαλιζόμενοι στο ΤΕΑΜ)
1671933240Μόνιμοι ή συμβασιούχοι ΗΣΑΠ(καλυπτόμενοι επικουρικά όχι από το ΤΕΑΜ)
1672933310Μόνιμοι ή συμβασιούχοι ΟΣΕ απασχολούμενοι πλέον των 6 μηνών με ΕΤΕΑΜ
1673933320Μόνιμοι ή συμβασιούχοι ΟΣΕ απασχολούμενοι πλέον των 6 μηνών χωρίς ΕΤΕΑΜ
1674933330Μόνιμοι ή συμβασιούχοι ΟΣΕ απασχολούμενοι πλέον των 6 μηνών προερχόμενοι από συνγχωνευθέντα ταμεία
1675933340Μόνιμοι ή συμβασιούχοι ΟΣΕ απασχολούμενοι πλέον των 6 μηνών με ΕΤΕΑΜ.(Από 1.1.2003)
1676933341Μόνιμοι ή συμβασιούχοι ΟΣΕ απασχολούμενοι πλέον των 6 μηνών με ΕΤΕΑΜ (από 1.8.2010)
1677933350Μόνιμοι ή συμβασιούχοι ΟΣΕ απασχολούμενοι πλέον των 6 μηνών χωρίς ΕΤΕΑΜ(Από 1.1.2003)
1678933360Μόνιμοι ή συμβασιούχοι ΟΣΕ απασχολούμενοι πλέον των 6 μηνών που υπάγονταν σε συγχωνευθέντα επικουρικά ταμεία (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ χρονικής περιόδου 1/1/2002 μέχρι 31/12/2002)
1679933370Προσωπικό ασφαλιζόμενο στο ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ
1680933371Υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
1681933372Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση τ. συγχωνευθέντων Επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ για μισθολογική περίοδο μέχρι 31/05/08
1682933373Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση τ. συγχωνευθέντων Επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ για μισθολογική περίοδο μέχρι 31/05/08
1683933374Προσωπικό ασφ/νο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγχωνευθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΜΙΚΤΑ από 01/06/08
1684933375Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση τ. συγχωνευθέντων Επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ για μισθολογική περίοδο μέχρι 31/05/08 (παλαιοί ασφαλισμένοι)
1685933376Προσωπικό ασφ/νο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγχωνευθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ από 01/06/08
1686933377Υπέρ παροχών ασθενείας σε είδος ή χρήμα τ. ΤΑΞΥ έως 31/07/08
1687933378Προσωπικό (παλαιοί ασφαλισμένοι) ΟΤΕ και θυγατρικών του κατά το χρόνο της ένταξης από 01/08/08
1688933379Προσωπικό (παλαιοί ασφαλισμένοι) ΕΛΤΑ και ΟΣΕ απασχολούμενο κατά το χρόνο της ένταξης από 01/08/08
1689933380Προσωπικό (νέοι ασφαλισμένοι) ΟΣΕ ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψής του. Προσωπικό (παλαιοί ασφαλισμένοι) που θα προσληφθούν από 01/08/08 και εφεξής
1690933381Προσωπικό (παλαιοί ασφαλισμένοι) ΗΣΑΠ απασχολούμενοι κατά το χρόνο ένταξης από 01/08/08
1691933382Προσωπικό Εθνικής Ασφαλιστικής (παλαιοί ασφαλισμένοι) απασχολούμενοι κατά το χρόνο ένταξης από 01/08/08
1692933383Προσωπικό Τραπέζης Ελλάδος (παλαιοί ασφαλισμένοι) απασχολούμενοι κατά το χρόνο ένταξης από 01/08/08
1693933384Προσωπικό ΕΤΕ (παλαιοί ασφαλισμένοι) απασχολούμενοι κατά το χρόνο ένταξης από 01/08/08
1694933385Προσωπικό ΕΤΒΑ (παλαιοί ασφαλισμένοι) απασχολούμενοι κατά το χρόνο ένταξης από 01/08/08
1695933386Προσωπικό ΕΤΕ (Νέοι ασφαλισμένοι) απασχολούμενοι κατά το χρόνο ένταξης από 01/08/08
1696933390Εργαζόμενοι ΟΣΕ παλαιοί ασφαλισμένοι προσληφθέντες μετά από 1/8/2008 και νέοι ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρόσληψης. Ασφαλισμένοι για Σύνταξη ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ και συνεισπραττόμενα ταμεία και κλάδους πλην ΟΕΚ (ισχύει από 1/8/2010)
1697933400Αμαξοκαρραγωγείς
1698933610Απασχολούμενοι στο Άγιο Όρος για λογαριασμό των Ιερών Κοινοτήτων
1699933620Απασχολούμενοι στο Άγιο Όρος για λογαριασμό των Ιερών Κοινοτήτων με Ε.Κ.
1700933630Απασχολούμενοι στο Άγιο Όρος για λογαριασμό των Ιερών Κοινοτήτων υπαγομένων  στα Β.Α.Ε
1701933640Απασχολούμενοι στο Άγιο Όρος για λογαριασμό των Ιερών Κοινοτήτων υπαγομένων  στα Β.Α.Ε με Ε.Κ.
1702933710Ξεναγοί αυτοτελώς απασχολούμενοι
1703933720Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι σε εργοτάξιο τεχνικών έργων σε μη οικοδομικές εργασίες
1704933721Υπάλληλοι  Εργατουπαλληληλικής Επαγγελματικής Οργάνωσης, Ενωσης κλπ (Υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, βοηθοί λογιστών κλπ) - ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1705933722Επικουρική ασφάλιση εργαζομένων που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Τ.ΤΕΑΕΥΕΕΟ - ασφ/κη Κλάση Α
1706933723Επικουρική ασφάλιση εργαζομένων που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Τ.ΤΕΑΕΥΕΕΟ - ασφ/κη Κλάση Βα
1707933724Επικουρική ασφάλιση εργαζομένων που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Τ.ΤΕΑΕΥΕΕΟ - ασφ/κη Κλάση Β
1708933725Επικουρική ασφάλιση εργαζομένων που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Τ.ΤΕΑΕΥΕΕΟ - ασφ/κη Κλάση Γ
1709933726Επικουρική ασφάλιση εργαζομένων που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Τ.ΤΕΑΕΥΕΕΟ - ασφ/κη Κλάση Δ
1710933727Υπάλληλοι  Εργατουπαλληληλικής Επαγγελματικής Οργάνωσης, Ενωσης κλπ υπαγόμενοι στον ΚΒΑΕ (καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης, οδηγοι φορτηγών κλπ) - ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1711933728Επικουρική ασφάλιση υπαλλήλων Τ.ΤΕΑΕΥΕΞΟ-ασφ/κη Κλάση Α με ΚΒΑΕ
1712933729Επικουρική ασφάλιση υπαλλήλων Τ.ΤΕΑΕΥΕΞΟ-ασφ/κη Κλάση Βα με ΚΒΑΕ
1713933730Επικουρική ασφάλιση υπαλλήλων Τ.ΤΕΑΕΥΕΞΟ-ασφ/κη Κλάση Β με ΚΒΑΕ
1714933731Επικουρική ασφάλιση υπαλλήλων Τ.ΤΕΑΕΥΕΞΟ-ασφ/κη Κλάση Γ με ΚΒΑΕ
1715933732Επικουρική ασφάλιση υπαλλήλων Τ.ΤΕΑΕΥΕΞΟ-ασφ/κη Κλάση Δ με ΚΒΑΕ
1716933733Επιδοτούμενοι ανεργείας ΟΑΕΔ
1717933734Επιδοτούμενοι Εφεδρικού επιδόματος ΟΑΕΔ
1718933735Επιδοτούμενοι μητρότητας ΟΑΕΔ
1719933736Απασχολούμενοι μισθωτοί στα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. "ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ"
1720933737Επιδοτούμενες μητρότητας ΟΑΕΔ, Ασφάλιση στους κλάδους σύνταξης και ασθενείας σε είδος και χρήμα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ (Ισχύει από 5/8/2011)
1721933738Επιδοτούμενες μητρότητας ΟΑΕΔ. Ασφάλιση στους κλάδους σύνταξης και ασθενείας σε είδος και χρήμα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (χωρίς ΕΤΕΑΜ, ισχύει από 5/8/2011)