Πρακτική Απλή

 H πρακτική άσκηση, διάρκειας 960 ωρών, αντιστοιχεί στον 5ο εξάμηνο κατάρτισης και είναι υποχρεωτική για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ (8ΩΡΟ) ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ (4ΩΡΟ) 

Η πρακτική άσκηση και η απαλλαγή από αυτήν μπορεί να γίνει μέχρι 24 μήνες μετά τη λήξη του Δ' εξαμήνου. Εξαιρούνται όσοι ολοκλήρωσαν τη φοίτηση των 4 εξαμήνων πριν το 2020 για τους οποίους το όριο έχει μετατεθεί στον Δεκέμβριο του 2022.

Έναρξη Πρακτικής
Λήξη Πρακτικής


Η έναρξη της πρακτικής άσκησης γίνεται την 1η ή την 15η κάθε μήνα και απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης με υπογραφή καταρτιζόμενου
Βεβαίωση Αποδοχής από τον Εργοδότη με υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη
Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης ΤΡΙΑ (Χ3) αντίτυπα με υπογραφές εργοδότη και καταρτιζόμενου και σφραγίδα εργοδότη σε όλα * Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ (8ΩΡΟ) ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ (4ΩΡΟ)
Υπεύθυνη δήλωση αν δεν είστε άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι για παροχές ασθένειας σε είδος, από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό ή gov.gr
Βιβλίο Πρακτικής
Ο Πρακτικά Ασκούμενος ασφαλίζεται από τον εργοδότη για την περίπτωση ατυχήματος στο χώρο εργασίας (1% της 12ης κλάσης). Ασφαλίζεται από τον εργοδότη για παροχές ασθένειας σε είδος αν ο καταρτιζόμενος ΔΕΝ είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος για αυτή την περίπτωση. Ο εργοδότης καταχωρεί τον πρακτικά ασκούμενο στο Εργάνη. Το ωράριο της πρακτικής είναι από 4 έως 8 ώρες την ημέρα / 5 ημέρες την εβδομάδα / όχι βράδυα 10:00μμ-6:00πμ / όχι αργίες / όχι Κυριακές. Η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά ή συνεχόμενα, μετά την ολοκλήρωση του Β' εξαμήνου και όχι παράλληλα με τη φοίτηση. Διαρκεί μέχρι 24 μήνες μετά τη λήξη του Δ' εξαμηνου (όσοι ολοκλήρωσαν τη φοίτηση πριν το 2020 έχουν παράταση εώς 12/2022).


Εφαρμοστική εγκύκλιος ΕΦΚΑ με οδηγίες για το εργάνη και την ασφάλιση.
ΦΕΚ Β 3938 Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ .Μετά την εκπόνηση της Πρακτικής του Άσκησης, ο Πρακτικά Ασκούμενος προσκομίζει στο Δ.Ι.Ε.Κ. τα παρακάτω :

Συμπληρωμένο και σφραγισμένο το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
Βεβαίωση Παρουσίας , συμπληρωμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη.
Δύο φωτογραφίες ταυτότηταςΤο Δ.Ι.Ε.Κ.είναι πλέον σε θέση να προβεί στην έκδοση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης για τον Καταρτιζόμενο.