Βοηθός ΒρεφονηπιοκόμωνΓενικά
Σπουδές
ΕΟΠΠΕΠ
Άδεια
Παροχές


Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς 5 σταθμούς) καθώς και σε εξαρτημένες ή µη εργασίες σε Βρεφονηπιακούς Σταθµούς ή σε κέντρα ειδικής αγωγής που φιλοξενούν βρέφη και νήπια ηλικίας 0-6 χρόνων, ιδιωτικούς ή του δηµοσίου φορέα, σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό ή ειδικό παιδαγωγό.

Τομείς απασχόλησης

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» μπορεί να εργαστεί σε:

Δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς
Νηπιαγωγεία - Ιδρύματα που έχουν σχέση με τη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση παιδιών μέχρι 6 ετών
Παιδικές στέγες που ελέγχονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμων, Κοινοτήτων, Υπουργείων, Οργανισμών, Εταιριών, κ.λ.π.
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Παιδότοπους - Κατασκηνώσεις
Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού

Ωρολόγιο πρόγραμμα
Κατατάξεις
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (**ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ι.Ε.Κ.**) / ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ (**ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Ι.Ε.Κ.**)

ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΔΕΙΑ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΨΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΑΕΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ ΤΕΙ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟ

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ 2. ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΨΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΑΕΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ ΤΕΙ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ

Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν.4186/2013 (Α’193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τον ν.2817/2000 (Α’ 78) και την απόφαση Δ22/οικ.11828/293/13.03.2017 (Β’ 1157) της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης» και «Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες» της Ομάδας Κοινωνικών Υπηρεσιών του Τομέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών.

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: ΔΙΠΛΩΜΑ

ΝΟΜΟΣ: Αρ.Πρωτ.Κ1/132209/03-08-2018/ΥΠΠΕΘ(ΦΕΚ3395/2018) Ν2817/2000(ΦΕΚ78Α/14-03-2000) ΥΑ Π2β/οικ.2808/1997(ΦΕΚ645Β/31-07-1997) ΥΑ Γ2 β/οικ.1570(ΦΕΚ749Β/19-05-1999)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΟΧΙ

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση(Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου ακόμα προσφέρει…

• Δωρεάν φοίτηση
• Μαθητεία σε πραγματικούς χώρους εργασίας
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς, επιχειρήσεις κ.λπ.
• Ετήσιες Ημερίδες σταδιοδρομίας
• Σεμινάρια Στμβουλευτικής
• Εκπτωτικό πάσο για αστικά και υπεραστικά λεωφορεία (και τρένα για όσους είναι κάτω των 22)
• Αναβολή στράτευσης
• Παράταση άδειας παραμονής αλλοδαπών
• Φορολογικές ελαφρύνσεις
• Παράταση τριτεκνίας
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ACTA
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος
• Αναγνώριση μαθημάτων σε κράτη του εξωτερικού
• Κατοχύρωση μαθημάτων για συναφή ειδικότητα
• Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus
• Συμμετοχή σε μεταπτυχιακές σπουδές επαγγελματικής αναγνώρισης (ΕΣΥΔ)
• Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για φοίτηση σε αντίστοιχη ειδικόητα στα ΑΕΙ
• Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση
• Στεγαστικό επίδομα