Πρακτική άσκηση

H πρακτική άσκηση, διάρκειας 960 ωρών, αντιστοιχεί στον 5ο εξάμηνο κατάρτισης και είναι υποχρεωτική για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 


ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Όσοι καταρτιζόμενοι διαθέτουν 6μηνη εργασιακή/επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα (120 ημερομίσθια) μπορούν να απαλλαγούν από την πρακτική. Σε περίπτωση που η εργασιακή εμπειρία είναι μικρότερη των 6 μηνών, ο καταρτιζόμενος μπορεί να λάβει μερική απαλλαγή που αντιστοιχεί στα ασφαλιστικά ημερομίσθια που διαθέτει. Για την απαλλαγή (ολική ή μερική) από την πρακτική άσκηση απαιτείται:

  • Αίτηση απαλλαγής
  • Υπεύθυνη δήλωση
  • Για μισθωτούς: Αντίγραφο Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από το e-efka ΤΑ ΣXΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΣΗΜΑ) στο οποίο θα αναγράφονται σαφώς οι ημέρες ασφάλισης και ο Κωδικός Ειδικότητας
  • Για ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα (ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, κ.ά.) ότι έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές και εκτύπωση από το taxisnet ή Βεβαίωση από το Μητρώο της ΔΟΥ όπου θα αναγράφεται ο ΚΑΔ της επιχείρησης. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το ωράριο της πρακτικής μπορεί να είναι από 6 έως 8 ώρες την ημέρα και βάσει αυτού διαρμοφώνεται η διάρκειά της: 120 ημέρες για 8ωρη πρακτική και 160 ημέρες για 6ωρη. Η πρακτική άσκηση είναι αποκλειστικά 5μερη ενώ δεν επιτρέπεται η βραδινή εργασία (μετά τις 10:00μμ-6:00πμ). Σε περίπτωση παραβίασης του ωραρίου της πρακτικής άσκησης εκ μέρους του εργοδότη, ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τη το ΔΙΕΚ εποπτείας.

Ο Πρακτικά Ασκούμενος ασφαλίζεται από τον εργοδότη για την περίπτωση ατυχήματος στο χώρο εργασίας (1% επί του κατώτατου μισθού), ενώ ο εργοδότης οφείλει να καταχωρήσει τον πρακτικά ασκούμενο στο Π.Σ. Εργάνη (συμπλήρωση εντύπου Ε3.5) τρεις ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής (δείτε το σχετικό ΦΕΚ).  

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης γίνεται την 1η ή την 15η κάθε μήνα και απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

Στη συνέχεια, εκδίδεται από το ΙΕΚ η Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί από τον εργοδότη μαζί με το Έντυπο 3.5 στο Π.Σ. Εργάνη. Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι να μεριμνούν για την έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν εμπρόθεσμα οι απαραίτητες διαδικασίες.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά ή συνεχόμενα, ενώ μπορεί να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του Β' εξαμήνου. Στην περίπτωση που κάποιος καταρτιζόμενος πραγματοποιεί πρακτική άσκηση παράλληλα με το Γ' και το Δ' εξάμηνο κατάρτισης, αυτή θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 6ωρη, να μην συμπίπτει με τις ώρες των μαθημάτων, ενώ θα πρέπει να μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα. για τη μετάβαση του καταρτιζόμενου στο ΙΕΚ. Η εργασία παράλληλα με την πρακτική άσκηση επιτρέπεται, θα πρέπει ωστόσο ανάμεσα στο ωράριο της πρακτικής και στο ωράριο εργασίας να μεσολαβούν τουλάχιστον δύο ώρες. 

Παροχές του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωσης(Π.Δ. 231/29-7- 98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ). Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου ακόμα προσφέρει…

Δωρεάν Φοίτηση σε 123 ειδικότητες

Δωρεάν Φοίτηση σε 123 ειδικότητες

- ΥΑ 5954 / 23-6-2014

Αιτήσεις επιλογής και μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού

Αιτήσεις επιλογής και μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού

- Νομος 4777 / 2021

Άριστοι Επαγγελματίες Εισηγητές Μέλη Του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άριστοι Επαγγελματίες Εισηγητές Μέλη Του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Νομος 4692 / 12-6-2020

Δυνατότητα Κατάταξης Σε ΑΕΙ

Δυνατότητα Κατάταξης Σε ΑΕΙ

- Νομος 4763 / 2020

Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης 10% στους διπλωματούχους εργαζόμενους στον Τουριστικό Τομέα

Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης 10% στους διπλωματούχους εργαζόμενους στον Τουριστικό Τομέα

- Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. ΠΚ 1/ 12-2019

Δυνατότητα συμμετοχής σε Προγράμματα Erasmus+

Δυνατότητα συμμετοχής σε Προγράμματα Erasmus+

- Νομος 4763 / 2020

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

- ΥΑ 5954 / 23-6-2014

Κρατικό Δίπλωμα Επιπέδου 5 από τον ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κρατικό Δίπλωμα Επιπέδου 5 από τον ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

- ΠΔ 231 / 29-7-98

Αιτήσεις Επιλογής Και Μέσω Του Παράλληλου Μηχανογραφικού

Αιτήσεις Επιλογής Και Μέσω Του Παράλληλου Μηχανογραφικού

- Νομος 4777 / 2021

Σύνδεση Με Την Αγορά Εργασίας Μέσω Ημερών Καριέρας Και Του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Σύνδεση Με Την Αγορά Εργασίας Μέσω Ημερών Καριέρας Και Του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης

- Νομος 4763 / 2020