Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγγραφείς 16 μαθησιακών ενοτήτων εκπαιδευτικού εγχειριδίου ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ_ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΟΠΣ 5069281

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του ΠΕ2 του Υποέργου 3 της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)»  με κωδικό ΟΠΣ 5069281 που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, δημοσιεύει την ακόλουθη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων 11 μαθησιακών ενοτήτων του εκπαιδευτικού εγχειριδίου και της τράπεζας θεμάτων της ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.:

 

 

25. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ  - αναζήτηση συγγραφέων για 11 μαθησιακές ενότητες (σχετικός υπερσύνδεσμος φορέα: 25. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ )

 

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα: 27/06/2024

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00

 

 

Με εκτίμηση,

 

 

IMEGSEVEE_email_signature_GR_220px

 

   Δέσποινα Μπεκρή

   Επιστημονικό στέλεχος

 

    Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα

    τηλ– 210 8846852, εσωτ– 318

    φαξ– 210 8846853

    email mpekri@imegsevee.gr

    imegsevee.gr