ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ERASMUS+

 

 


Ελπίζουμε να είστε καλά!
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για 1 νέα εκπαιδευτική ευκαιρία και 3 εθελοντικές ευκαιρίες που παρέχουμε αυτό το διάστημα, καθώς θεωρούμε πως είναι ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές για το νεανικό κοινό.

1. Summer Camp - Στρατώνι, Χαλκιδικής -  21-30 Ιουλίου: https://rb.gy/zg34v5
2. Short-term εθελοντικό πρόγραμμα στην Ιταλία - 12 Ιουλίου - 28 Αυγούστου (1,5 μήνας): https://rb.gy/qioi3e
3. Εθελοντικό πρόγραμμα European Solidarity Corps στην Κύπρο - 1 Σεπτεμβρίου 2024 - 31 Αυγούστου 2025 (12 μήνες): https://rb.gy/nay01h
4. Εθελοντικό πρόγραμμα European Solidarity Corps στη Γερμανία 1 Σεπτεμβρίου 2024 - 1 Μαρτίου 2025 (6 μήνες): https://rb.gy/w8am57