Διακήρυξη διαγωνισμού για τον σχεδιασμό του επετειακού σήματος - εμβλήματος Β.Ε.Θ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ 

 Αθήνα, 17 Ιουνίου 2024   Αρ. πρωτ.: 521/2024  

Προς 

Σχολές Αργυροχρυσοχοϊας  

και Σχεδίου Αντικειμένου 

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη διαγωνισμού για τον σχεδιασμό του επετειακού σήματος - εμβλήματος  Β.Ε.Θ.  

Αξιότιμες/οι κες και κοι,  

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την με αρ. πρωτ. 2388 Διακήρυξη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, για τον σχεδιασμό του επετειακού σήματος - εμβλήματος για τα 100  χρόνια συνεχούς λειτουργίας του.  

  

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.