Έξι συγγραφείς πυρηνικών μαθησιακών ενοτήτων εκπαιδευτικών εγχειριδίων

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του ΠΕ2 του Υποέργου 3 της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)»  με κωδικό ΟΠΣ 5069281 που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, δημοσιεύει την ακόλουθη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων πυρηνικών μαθησιακών ενοτήτων 6 εκπαιδευτικών εγχειριδίων και της τράπεζας θεμάτων των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.:

 

24. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

25. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

26. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

27. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

28. ΤΕΧΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

29. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

 

Σχετικός υπερσύνδεσμος φορέα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 6 ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

 

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα: 13/06/2024

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00