Τελικά αποτελέσματα επίδοσης 2024Α

Στα παρακάτω αρχεία βρίσκονται τα αποτελέσματα επίδοσης για το Εξάμηνο 2024Α και οι τελικές βαθμολογίες των μαθημάτων ανά τμήμα.

 

Επανεξετάσεις παλαιότερων εξαμήνων

Τελική Εξέταση

Τελικές Βαθμολογίες

Αποτελέσματα