Η ΣΑΕΚ Ρεθύμνου στο Skywalker Plus Festival Ηράκλειο


 Η ΣΑΕΚ Ρεθύμνου στο Skywalker Plus Festival Ηράκλειο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18/5 στο Talos Plaza.