Ομιλία με θέμα «Εκφοβισμός και παραβατικές συμπεριφορές στη σχολική κοινότητα».


 

Τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, ώρα 18:30, στο Σπίτι του Πολιτισμού, στο Ρέθυμνο θα πραγματοποιηθεί, συνάντηση του κύκλου ομιλιών «Το Πανεπιστήμιο στην Κοινωνία» με θέμα «Εκφοβισμός και παραβατικές συμπεριφορές στη σχολική κοινότητα».

Στην ομιλία θα επιχειρηθεί μια κριτική ανάλυση του ορισμού του εκφοβισμού στη βάση των καθορισμένων κριτηρίων που αξιολογούνται ώστε να θεωρηθεί μια συμπεριφορά ως εκφοβιστική. Θα γίνει αναφορά σε συμπεριφορές που είτε δεν πληρούν ή πληρούν οριακά τα τυποποιημένα κριτήρια του ορισμού, καθώς και σε συμπεριφορές που μπορεί να μετεξελιχθούν σε εκφοβισμό αν δεν δοθεί απαραίτητη προσοχή. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στα πειράγματα, ως επικοινωνιακές πράξεις, στις συγκρούσεις, καθώς και στην αγενή/απρεπή συμπεριφορά. Τέλος, έμφαση θα δοθεί στον τρόπο που μπορούμε να κατανοήσουμε τις υποκειμενικές αντιλήψεις των εμπλεκομένων για το τι συνιστά και τι όχι εκφοβισμό.