35ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, με τίτλο: Μαργαριτάρι Ένα Ταξίδι από το Χθες της Παράδοσης στο Αύριο της Καινοτομίας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών
Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), προκηρύσσει τον 35ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης

Σχεδίου Κοσμήματος, με τίτλο:

Μαργαριτάρι

Ένα Ταξίδι από το Χθες της Παράδοσης στο Αύριο της Καινοτομίας

Ο διαγωνισμός, που διοργανώνει η ΠΟΒΑΚΩ σε συνεργασία με την ΔΕΘ HELEXPO και
αποτελεί πλέον ετήσιο θεσμό για τον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας, στοχεύει στην
ανάπτυξη και ανάδειξη του ελληνικού κοσμήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
• Μαθητές σχολών αργυροχρυσοχοΐας ή / και ομάδες μαθητών, έως διμελείς
• Σπουδαστές σχολών σχεδιασμού ή / και ομάδες σχεδιαστών, έως διμελείς
• Επαγγελματίες σχεδιαστές κατασκευαστές, σχεδιαστικές ομάδες ή εταιρίες κ.λπ., που
ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με το σχέδιο και μπορούν να συμμετέχουν
μεμονωμένα ή σαν μέλη ομάδας.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής ορίζεται η
20η Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, έτους 2024 και ώρα 15:00

Στην οργανωτική επιτροπή μετέχουν:
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών
Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ)
• Συντεχνία Χρυσοχόων - Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ)
• Σύλλογος Κοσμηματοπωλών - Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ)
• Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Αθηνών (ΣΑΑ)
• ΔΕΘ-HELEXPO
Σημειώνεται πως οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, που
αναφέρονται παρακάτω είναι αναρτημένα σε πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της
ΠΟΒΑΚΩ & της ΔΕΘ - HELEXPO και στην επίσημη ιστοσελίδα της (www.povako.gr &
www.helexpo.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή μεταδοθεί