Ευχαριστήριο στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

 Ευχαριστούμε θερμά το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου για την ευγενική του χορηγία.