ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2023B

 


Όσοι έχουν βαθμό κάτω από 5 στην τελική βαθμολογία σε μόνο ένα μάθημα συνεχίζουν κανονικά στο επόμενο εξάμηνο και  ξαναδίνουν το μαθημα αυτό στην επόμενη εξεταστική. 

Όσοι έχουν βαθμό κάτω από 5 στην τελική βαθμολογία σε δύο ή παρισσότερα μαθήματα πρέπει αυτά να τα ξαναπαρακολουθήσουν και δεν μπορούν να συνεχίσουν στο επόμενο εξάμηνο. 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10%, ΠΡΟΟΔΟΥ, ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΟΝΟ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)