Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου της ειδικότητας Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων