Ημέρα Καριέρας 2024 - ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 


Τα ΔΙΕΚ Ρεθύμνου, ΔΙΕΚ Χαϊδαρίου, Θεματικό ΔΙΕΚ Αχαρνών, Πειραματικό ΔΙΕΚ Θέρμης, ΔΙΕΚ Τριανδρίας, 2ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου, ΔΙΕΚ Ζίτσας, ΔΙΕΚ Χανίων, ΔΙΕΚ Κεφαλληνίας, 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου, ΔΙΕΚ Χίου, ΔΙΕΚ Περιστερίου διοργανώνουν την 5η Ημέρα Καριέρας , που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 27 Φεβρουάριου 2024.Καλούμε τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν προσωπικό για τη νέα σεζόν να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής:
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση


Καλούμε τους υποψήφιους εργαζόμενους προερχόμενους από τα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας να δηλώσουν συμμετοχή:
Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση


Φορείς και θέσεις εργασίας εδώ


Βίντεο

Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις εταιρειών και συλλογή αιτήσεων για διεξαγωγή συνεντεύξεων που θα πραγματοποιηθούν από την κάθε εταιρία σε χρόνο που θα ορίσουν οι ίδιες.

Χρονοδιάγραμμα:
Εγγραφή επιχειρήσεων:20 Δεκεμβρίου – 20 Ιανουαρίου 2024 27 Φεβρουαρίου 2024
Παρουσιάσεις εταιριών: 27 Φεβρουαρίου 2024
Συγκέντρωση αιτήσεων ενδιαφερομένων καταρτιζόμενων: 20 Ιανουαρίου 2024 – 27 Φεβρουαρίου 2024
Αποστολή αιτήσεων στις εταιρείες: 28 Φεβρουαρίου 2024 - 5 Μαρτίου 2024

Υπενθυμίζουμε, ότι στην 4η Ημέρα καριέρας συμμετείχαν 67 επιχειρήσεις και υποβλήθηκαν αιτήσεις ενδιαφέροντος για εργασία από 189 καταρτιζόμενους και απόφοιτους 18 Δημόσιων ΙΕΚ από 34 διαφορετικές ειδικότητες .

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που επιθυμουν να λάβουν μέρος να δηλώσουν συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα.ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ