Συμμετοχή του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου σε πρόγραμμα Erasmus+

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ρεθύμνου (ΔΙΕΚ) συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Erasmus+ / Βασική Δράση 1: ‘’Vocational Training in Greece’’,με κωδικό προγράμματος 2022- ES01-KA121-VET-000068344 ως φορέας υποδοχής των εκπαιδευτικών Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης από διαφορα σχολεία της Ανδαλουσίας (Ισπανία) και το Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva, που φιλοξενήθηκαν από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (EELI) στο Ρέθυμνο, Κρήτης.