Ευχαριστήριο στους Μύλους Κρήτης

 Ευχαριστούμε τους Μύλους Κρήτης για την πολύ σημαντική τους χορηγία σε άλευρα. 


Η ιστορία των ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ξεκινάει το 1928 από το λιμάνι της Σούδας στην Κρήτη, όταν οι επιχειρηματίες Σουλάκος (έμπορος σιτηρών από το Γύθειο), Πωλογιώργης και Τζιανουδάκης ίδρυσαν την ομόρρυθμη εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν ένα επιλιμένιο μύλο ο οποίος να προμηθεύεται απευθείας τις πρώτες ύλες από την Κεντρική Ελλάδα, προκειμένου να αποφύγουν τα μεγάλα μεταφορικά έξοδα που επιβάρυναν την τιμή των προϊόντων. Παρά τις αντιξοότητες της εποχής και το κακό οδικό δίκτυο του νησιού που περιόριζε τη μεταφορά των αλεύρων, η επιχείρηση ανέπτυξε σημαντική δυναμική.

Οι δραστηριότητες των ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ πλέον εκτείνονται στους εξής τομείς: Άλευρα, Γαλακτοκομικά, προϊόντα προερχόμενα από Δημητριακούς καρπούς, Ζωοτροφές, Βιοκαύσιμα. Επιπλέον, έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εμπορική σύμπραξη με τίτλο Delights of Crete.

Στον κλάδο των αλεύρων (επαγγελματικών και καταναλωτικών), η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων.

Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ δραστηριοποιούνται πλέον μέσω της συμμετοχής τους στην Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος Κρήτης Α.Ε., πάντα υπό το brand Βέρο Κρητικό, το οποίο έχει αποκτήσει θέση συνώνυμη με την ποιότητα.

Οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ είναι πιστοποιημένοι με το Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2015, με το Πιστοποιητικό Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000: 2005, με το Πιστοποιητικό Βιολογικών Αλεύρων και το Πιστοποιητικό Βιολογικών Ζωοτροφών.