Στο Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Το πρόγραμμα θα είναι αναρτημένο στην σελίδα του ΔΙΕΚ. Παρακαλούμε να βλέπετε συχνά το πρόγραμμα για τυχόν αλλαγές που γίνονται.

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Το κάθε εξάμηνο διαρκεί 15 εβδομάδες και για κάθε μάθημα θα πρέπει να γίνουν οι ώρες του (15 εβδομάδες επί ώρες μαθήματος ανά εβδομάδα). Για ένα μάθημα που είναι μια ώρα την εβδομάδα θα πρέπει να γίνουν 15 ώρες μέχρι την λήξη των μαθημάτων, για μάθημα δυο ωρών πρέπει να γίνουν 30 ώρες κλπ. Έχουν ήδη χαθεί οι δυο πρώτες εβδομάδες και υπάρχει μια αργία σε αυτό το εξάμηνο την Τέταρτη 8/11/2023 που δεν θα γίνουν μαθήματα. Οι ώρες αυτές θα πρέπει να αναπληρωθούν. Για αυτό κάποιες φορές στο πρόγραμμα θα βλέπετε με κίτρινο χρώμα να υπάρχουν εξτρά ώρες (είτε πριν είτε μετά είτε σε άλλη μέρα από τις ώρες του μαθήματος). 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ EMAIL: Παρακαλούμε τα email που στέλνετε στο ΙΕΚ α) να έχουν θέμα που ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του και β) να σημειώνετε μέσα το ονοματεπώνυμο σας για να ξέρουμε ποιος το έστειλε. (Μην κάνετε reply σε email που στείλαμε αν αυτό που θέλετε να γράψετε είναι άσχετο με το email). Email που δε συμμορφώνονται με αυτά τα δύο, απλά θα αγνοούνται. Να ελέγχετε συχνά τα email σας όπως και τα ανεπιθύμητα γιατί κάποιες φορές τα email που σας στέλνουμε πηγαίνουν εκεί. ECLASS: Μέσα στην εβδομάδα που έρχεται θα ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός στην πλατφόρμα eclass του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου. Εκεί θα υπάρχει το υλικό του μαθήματος, οι εργασίες που έχετε και ότι άλλο αφορά τα μαθήματα σας. Αν κάποιος δεν λάβει κάποιο email που να αφορά το eclass μέχρι την άλλη Κυριακή ή δει κάτι που δεν είναι όπως πρέπει να είναι ή για οτιδήποτε αφορά το eclass αναζητήσει τον κ. Παναγιώτη Τριανταφύλλου. 


ΑΠΟΥΣΙΕΣ:
Όλες οι απουσίες που κάνετε είναι αδικαιολόγητες. Έχετε δικαίωμα να λείψετε στο 15% των ωρών του κάθε μαθήματος.
Για ένα μάθημα που είναι 1 ώρα την εβδομάδα (δηλαδή 15 εβδομάδες επί μια ώρα = 15 ώρες σύνολο) μπορείτε να κάνετε το πολύ 15x15%=2,25 δηλαδή 2 απουσίες
Για ένα μάθημα που είναι 2 ώρες την εβδομάδα (δηλαδή 15 εβδομάδες επί δυο ώρες = 30 ώρες σύνολο) μπορείτε να κάνετε το πολύ 30x15%=4,5 δηλαδή 5 απουσίες
Για ένα μάθημα που είναι 3 ώρες την εβδομάδα (δηλαδή 15 εβδομάδες επί τρεις ώρες = 45 ώρες σύνολο) μπορείτε να κάνετε το πολύ 45x15%=6,75 δηλαδή 7 απουσίες


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ:
Ο τελικός βαθμός σε κάθε μάθημα υπολογίζεται με βάση το παρακάτω:
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = (ΒΑΘΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ/ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) x 10% +
(ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ) x 30% +
(ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) x 60%


Αν δεν κάνετε ή δεν παραδώσετε ατομική εργασία ο βαθμός σας θα είναι 1 και στον τελικό βαθμό θα προστεθεί 0,1. (το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ομαδικής εργασίας όπου όλοι παίρνουν 1 ή μόνο όσοι δεν έκαναν τίποτα).
Αν δεν γράψετε πρόοδο ο βαθμός σας θα είναι 1 και στον τελικό σας βαθμό θα προστεθεί 0,3. Αν απουσιάζετε δικαιολογημένα από την εξέταση της προόδου θα εξεταστείτε στην πρώτη ευκαιρία.
Αν δεν γράψετε στην τελική εξέταση ο βαθμός σας θα είναι 1 και στον τελικό σας βαθμό θα προστεθεί 0,6.

ΦΟΙΤΗΣΗ/ΠΡΟΑΓΩΓΗ:
Στα ΔΙΕΚ υπάρχουν 2 εξεταστικές περίοδοι. Μια για το εαρινό εξάμηνο τον Ιουνίο και μια για το Φθινοπωρινό εξάμηνο τέλος Ιανουαρίου/αρχές Φεβρουαρίου
Στα μαθήματα που μένετε από απουσίες δεν έχετε δικαίωμα να δώσετε στις τελικές εξετάσεις (οπότε σε αυτά τα μαθήματα θα κοπείτε). Στα υπόλοιπα έχετε δικαίωμα να δώσετε κανονικά εξετάσεις για να τα κατοχυρώσετε (ώστε να μην χρειαστεί να τα παρακολουθήσετε πάλι) .
Για να περάσετε ένα μάθημα θα πρέπει ο τελικός βαθμός σας στο μάθημα να είναι τουλάχιστον 5.
Αν κοπείτε σε δυο μαθήματα τότε δεν έχετε δικαίωμα να προχωρήσετε στο επόμενο εξάμηνο. Τα μαθήματα που έχετε περάσει τα κατοχυρώνετε. Όταν θα υπάρχει πάλι η ειδικότητα (στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου ή σε οποιοδήποτε άλλο ΔΙΕΚ) στο ίδιο εξάμηνο μπορείτε να συνεχίσετε και να παρακολουθείτε μόνο τα μαθήματα στα οποία κοπήκατε.
Αν κοπείτε μόνο σε ένα μάθημα τότε αυτό το μάθημα το χρωστάτε και συνεχίζει κανονικά στο επόμενο εξάμηνο. Η εξέταση αυτού του μαθήματος θα γίνεται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους μέχρι να το περάσετε.

ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:
Σε όλα τα μαθήματα (Θεωρητικά ή Εργαστηριακά ή Μικτά) θα πρέπει να κάνετε μια εργασία η οποία αποτελεί το 10% (μια μονάδα) του τελικού σας βαθμού στο μάθημα. Η εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική. Στα μικτά μαθήματα θα πρέπει να κάνετε μια εργασία για το θεωρητικό μέρος και μια για το εργαστηριακό.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ:

Η εξέταση της προόδου θα γίνει το διάστημα 27/11/2023-8/12/2023 (2 εβδομάδες) και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

Η τελικές εξετάσεις θα γίνουν το διάστημα 29/1/2024-9/2/2024 (2 εβδομάδες) και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
Για να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας στο ΔΙΕΚ θα πρέπει να ολοκληρώσετε 960 ώρες πρακτικής άσκησης(περίπου 6 μήνες αν γίνεται με 8ωρο) ή να πάρετε απαλλαγή από αυτήν (αν έχετε 120 ένσημα στην ειδικότητα).

Πρακτική άσκηση μπορείτε να κάνετε:
α) μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου και μέχρι να αρχίσουν τα μαθήματα του Γ’ εξαμήνου (δηλαδή το διάστημα 1 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου)
β) μετά το τέλος του Δ’ εξαμήνου.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σελίδα του ΔΙΕΚ στο μενού «ΠΡΑΚΤΙΚΗ».

ΠΑΣΟ:
Για το θέμα του πάσου για τα λεωφορεία θα σας στέλει email με ενημέρωση.

ΚΑΡΤΑ ISIC:
Όλοι οι σπουδαστές των ΔΙΕΚ μπορούν να βγάλουν την ευρωπαϊκή κάρτα ISIC που σας δίνει διάφορες εκπτώσεις . Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα https://isic.com.gr/.
Για την έκδοση της θα χρειαστείτε μια βεβαίωση φοίτησης.

ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ :
Στην σελίδα του ΔΙΕΚ στο μενού «ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ» επιλογή «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» μπορείτε να βρείτε των οδηγό σπουδών της ειδικότητας σας καθώς και τις ερωτήσεις πιστοποίησης.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Όσοι σπουδαστές πρέπει να εξεταστούν προφορικά θα πρέπει να μας φέρουν άμεσα τα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν την προφορική εξέταση.