Upskilling for a Future-Proof Career: Έγκριση Erasmus για το Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

 

Φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εγκρίθηκε από το ΙΚΥ η πρόταση μας για το πρόγραμμα Erasmus+ Δράση ΚΑ1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού του Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το 2Ο23-2Ο24 με τίτλο: «Αναβαθμίζοντας Δεξιότητες για μια Σταδιοδρομία Ανθεκτική στο Μέλλον / Upskilling for a Future-Proof Career» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 88.456,00 ευρώ,

 

Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου είναι ένα δημόσιο ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες, προσφέροντας υπηρεσίες κατάρτισης σε πάνω από 100 ειδικότητες οι οποίες εναλλάσσονται κάθε χρόνο. Για το νέο ακαδημαϊκό έτος προβλέπουμε να λειτουργήσουν περίπου 20 τμήματα με 500 καταρτιζόμενους τα οποία θα καλύψουν 17 διαφορετικές ειδικότητες.  

 

Στο πεδίο αυτής της αίτησης ανήκουν τα τμήματα Τουρισμού, Φιλοξενίας, Μαγειρικής, Ζαχαροπλαστικής, Φαρμακοποιίας και Πληροφορικής. Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου έχει καταθέσει ένα πλήθος προτάσεων για προγράμματα Erasmus και έχει ολοκληρώσει τέσσερα από αυτά σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας, τις ψηφιακές και φυσικές υποδομές μας, να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να οδηγήσουμε τους καταρτιζόμενους στην επαγγελματική επιτυχία και προσωπική ολοκλήρωση μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο απαιτήσεων επαγγελματικών προσόντων και κοινωνικών ανακατατάξεων.

 

Μέσα από το συγχρωτισμό με άλλες υποδειγματικές επαγγελματικές δομές, το ίδρυμα μας θα αποκτήσει την ευελιξία και προσαρμοστικότητα που απαιτεί η εξελισσόμενη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Οι συμπράξεις που οργανώνουμε περιλαμβάνουν τα στοιχεία της αριστείας, της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και οι συμμετέχοντες θα εξοπλιστούν με τέτοια εφόδια. Η σχολή μας θα ανοίξει στην τοπική κοινωνία και την ΕΕ μεταδίδοντας τα όσα έχουμε επιτύχει: την ποιότητα και υποδειγματική λειτουργία που αφουγκράζεται τις αλλαγές και ηγείται στις εξελίξεις. Οι συμμετέχοντες μέσα από μια εμπειρία ενδυνάμωσης θα αποκτήσουν τις κάθετες και οριζόντιες δεξιότητες για να διεκδικήσουν φυσικές ή ψηφιακές θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Τα επαυξημένα τους προσόντα είναι το φερέγγυο για την επαγγελματική συνειδητοποίηση και αποκατάσταση που διασφαλίζουν την ποιότητα της ΕΕΚ.

 

Προγραμματίζουμε τρεις κινητικότητες καταρτιζομένων και μία προσωπικού:

Στην πρώτη ροή καταρτιζόμενοι του Τουρισμού και της Φιλοξενίας θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε ξενοδοχείο στο Βουκουρέστι σε ένα σύγχρονο και διεθνές περιβάλλον εργασίας.

Στη δεύτερη, καταρτιζόμενοι της ειδικότητας Βοηθός Φαρμακείου θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε Φαρμακεία στο Βελιγράδι, θα επισκεφτούν πανεπιστήμια και βιομηχανικούς χώρους.

Στην Τρίτη Ροή καταρτιζόμενοι της Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης θα πραγματοποιήσουν τρίμηνη πρακτική άσκηση σε ξενοδοχείο και εστιατόριο στο Βουκουρέστι.

Στη ροή προσωπικού στο Μιλάνο εκπαιδευτές Πληροφορικής και Πολυμέσων, θα παρακολουθήσουν σεμινάριο σχετικό με την Επαυξημένη Πραγματικότητα και το λογισμικό MatterPort.

Σε όλες τις ροές θα γίνουν σεμινάρια από στελέχη των φορέων, συνεδρίες αξιολόγησης και πολιτιστικές επισκέψεις.

Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων θα βιντεοσκοπηθεί είτε θα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στην ολομέλεια του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου.

 

Τα αποτελέσματα των δράσεων κινητικότητας είναι πολλαπλά και ικανοποιούν τους στόχους του στρατηγικού μας σχεδίου: διεύρυνση του μεγέθους της σχολής, αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας, της διεθνοποίησης, της ελκυστικότητας και την επαγγελματική αποκατάσταση των καταρτιζομένων μέσω της ευελιξίας των ευκαιριών και την προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς εργασίας .

Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οι καινοτόμες πρακτικές μέσω των διαδικασιών διάχυσης ψηφιακών και φυσικών, θα έχουν αντίκτυπο στο ίδρυμα μας , αναβαθμίζοντας το προφίλ και τη φήμη του, βελτιώνοντας τα προγράμματα σπουδών και τον τρόπο λειτουργίας, κάνοντας το πιο εξωστρεφές και ακόμα πιο ελκυστικό σε εκείνους που επιθυμούν να σπουδάσουν σε αυτό.

 

 

Η έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί ένα σταθμό στην πορεία που έχουμε χαράξει ως ένα ίδρυμα που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του ταυτότητα. Τέσσερα ακόμα προγράμματα Erasmus+ και ένα πρόγραμμα Lingua , συνολικά 15 ροές καταρτιζόμενων και προσωπικού έχουν υλοποιηθεί μέσα στα χρόνια λειτουργίας του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου.

 

Ευχαριστούμε θερμά όσους συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία και δεσμευόμαστε για την άρτια ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

Στοχεύουμε στην ανάπτυξη μιας δέσμης ενεργειών για να διευρύνουμε τον κύκλο ευρωπαϊκών ροών από και προς τη σχολή μας με σκοπό τον συγχρωτισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, τις σχολές και τους επαγγελματίες τεχνικών ειδικοτήτων που θα προάγουν την κατάρτιση και το επίπεδο της σχολής μας.

 

Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου βρίσκεται στα Περιβόλια, Ρεθύμνου , Εμμανουήλ Παχλά και Σωτήρη Πέτρουλα. Τηλέφωνο 2831053969. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.iekreth.gr.