Στεγαστικό επίδομα 2022-2023


 Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για καταρτιζόμενους Δημοσίων Ι.Ε.Κ.-Υ.ΠΑΙ.Θ. για το  2022-2023 αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2023.

 Τμήμα Α΄Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης