Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας 2023 και 2024Συλλογική σύμβαση 2023 και 2024
https://www.poeeyte.gr/rapt/files/sse_2023.pdf

2023Περιγραφή:
Σ.Σ.Ε. (22.3.2023) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο Νομό Ηρακλείου

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 3/23.3.2023

Υποχρεωτική
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 47831/10.5.2023 (ΦΕΚ Β 3123/11.5.2023) Υποχρεωτική από: 11.5.2023>

Κείμενο σύμβασης: Κείμενο Ρύθμισης

Πίνακες αποδοχών:
Πίνακας Αποδοχών 1/4/2023 - 31/3/2024
Πίνακας Αποδοχών 1/4/2024 - 31/3/2025

Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου


Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Ένωση Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου

Υπολογίστε το μισθό σας για το Νομο Ηρακλείου!
Υπολογισμός καθαρού μισθού