Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 


Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του ΠΕ2 του Υποέργου 3 της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)»  με κωδικό ΟΠΣ 5069281 που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στις ακόλουθες προκηρύξεις – προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων των εκπαιδευτικών εγχειριδίων των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.:

 

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ – (σχετικός υπερσύνδεσμος φορέα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ )

 

21. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – (σχετικός υπερσύνδεσμος φορέα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ )

 

 

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα: 05/05/2023

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.

 

 

Με εκτίμηση,

 

 


 

   Δέσποινα Μπεκρή

   Επιστημονικό στέλεχος

 

    Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα

    τηλ– 210 8846852, εσωτ– 318

    φαξ– 210 8846853

    email– mpekri@imegsevee.gr

    imegsevee.gr