Επίσκεψη στο JO AN PALACE

 Επίσκεψη  σήμερα Πέμπτη 2/3 του τμήματος Τεχνικών Τουρισμού δ εξάμηνο στο JO AN PALACE 4*

Οι καταρτιζόμενοι παρακολούθησαν σεμινάριο από τον Διευθυντή κο Χρήστο Αλεξάκη και ξεναγήθηκαν στους χώρους του ξενοδοχείου.