Τεχνητή Νοημοσύνη: Παιδαγωγική Διάσταση [I]. Η αξιοποίηση του Chat GPT στην εκπαίδευση