Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικό υπεύθυνο, συγγραφέα πυρηνικών μαθημάτων & επαγγελματία ειδικότητας οδηγών κατάρτισης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

 


Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στις ακόλουθες προκηρύξεις:

 

Α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών υπευθύνων για την ανάπτυξη οδηγού κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

  1. ΤΕΧΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
  2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Σχετικός υπερσύνδεσμος του Φορέα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

 

Β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων μαθημάτων ειδικότητας – εκπαιδευτών πυρηνικών μαθημάτων ειδικότητας για την ανάπτυξη οδηγού κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

  1. ΤΕΧΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
  2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Σχετικός υπερσύνδεσμος του Φορέα: ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Γ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων μαθημάτων ειδικότητας – επαγγελματιών ειδικότητας για την ανάπτυξη οδηγού κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

  1. ΤΕΧΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
  2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

Σχετικός υπερσύνδεσμος του Φορέα: ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00.

 

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023.

 

 

Με εκτίμηση,

 

 


 

   Δέσποινα Μπεκρή

   Επιστημονικό στέλεχος

 

    Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα

    τηλ– 210 8846852, εσωτ– 318

    φαξ– 210 8846853

    email mpekri@imegsevee.gr

    imegsevee.gr