Ευχαριστήριο στον Δήμο Ρεθύμνου

 


Ευχαριστούμε θερμά τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας - Περιβάλλοντος - Ανακύκλωσης, Δημήτρη Λελεδάκη, την αντιδήμαρχο Τουρισμού -  Επιχειρηματικότητας - Εθελοντισμού - Προβολής του Δημοτικού Εργου,  Θεοπίστη Μπιρλιράκη , τον αντιδήμαρχο Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης - Νέας Γενίας,  Γεώργιο Γεωργαλή, τον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας - Δια βίου Μάθησης - Εθελοντισμού, Γεώργιο  Σπαντιδάκη για τη συνεχή στήριξη στο έργο μας.