ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ


Στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου, το τμήμα ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, Α΄ εξαμήνου, στα
πλαίσια του μαθήματος ΤΕΧΝΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, επισκέφθηκε το ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ, στην Παλιά πόλη του Ρεθύμνου.
Οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης Ελλήνων αλλά
και ξένων καλλιτεχνών της εποχής του 20ου αιώνα, καθώς και του 21ου (αρχές).
Η έκθεση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, απαρτίζεται από δυο ενότητες. Η πρώτη
ενότητα είναι αφιερωμένη στα έργα του Λευτέρη Κανακάκι ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα
της συλλογής του Μουσείου. Η δεύτερη ενότητα σχετίζεται με την έννοια της Ετερογένειας
και συγκροτείται από νέα αποκτήματα της συλλογής του Μουσείου τα οποία αντανακλούν
τους προβληματισμούς και τις τάσεις της σύγχρονης εικαστικής αναζήτησης.