Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.-Ε.Σ.Κ.

 


Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν., ότι από σήμερα Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 επαναλειτουργεί το Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Mητρώο, καθώς επίσης τα ήδη ενταγμένα μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.

Η είσοδος στη ψηφιακή πλατφόρμα του ΜΗΤΡΩΟΥ θα γίνεται πλέον με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet. Γι’ αυτό, οι ενότητες Α1 και Α2 θα μπορούν να διορθωθούν ΕΚΤΟΣ από τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ τα οποία επιβεβαιώνονται και ενημερώνονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης, την τρέχουσα περίοδο, ορίζεται η Τρίτη 2 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία λήξης της λειτουργίας του ΜΗΤΡΩΟΥ θα πραγματοποιηθεί διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων του Μητρώου. Μετά τη λήξη του διοικητικού ελέγχου, θα ανακοινωθούν προθεσμίες για τις επόμενες διαδικασίες.

Για την είσοδο στο μητρώο πατήστε στη διεύθυνση: https://mitrooiek.minedu.gov.gr