Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου από το τμήμα χειροποίητου κοσμήματος

Οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας είχαν την ευκαιρία έρθουν σε επαφή με το μινωικό πολιτισμό , να γνωρίσουν την εμφάνιση και την εξέλιξη της Μινωϊκης τέχνης , μικροτεχνίας και μεταλλοτεχιας , να κατανοήςουν τις κοινωνικές, πολιτικές και θρησκευτικές συνθήκες που επηρέασαν την μινωική τέχνη και κόσμιματοποιια. Μελέτησαν τα διαφορετικά είδη κοσμήματος , σφαγιδολιθιας και τις μοναδικές Μινωϊκές τοιχογραφίες ανακαλύπτοντας στοιχεία για τη καθημερινή ζωή και τον πολιτισμό των μινωιτων που επηρέασαν μετέπειτα πολιτισμούς και καλλιτεχνικά ρεύματα .