Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ρεθύμνου

 


Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ρεθύμνου με αριθμό μητρώου 13849 ιδρύθηκε το 2017 σε συνεργασία με την αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Καλούμε τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους να στηρίξουν τη λειτουργία του με την εγγραφή τους σε αυτόν.