Δημοσκόπηση Ειδικοτήτων 2023-2024

Το Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου ανακοινώνει ότι στην ιστοσελίδα του iekreth.gr έχει αναρτηθεί φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος – δημοσκόπηση για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν τον Οκτώβριο του 2023.

Δημοσκόπηση 2023Β Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους καθώς το αποτέλεσμα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη για την έγκριση των αντίστοιχων τμημάτων.

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι ΔΩΡΕΑΝ, δεν υπάρχει όριο ηλικίας και διαρκεί 4 εξάμηνα Θεωρητικής και Εργαστηριακής Κατάρτισης και ένα εξάμηνο Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης. Οδηγεί στην λήψη Διπλώματος Επιπέδου 5 του ΕΟΠΠΕΠ. Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστημιακές σχολές συναφούς ειδικότητας. Οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου εκτός από τη Δωρεάν φοίτηση δικαιούνται Στεγαστικό επίδομα (κατά παρίπτωση), Συμμετοχή στις ετήσιες ημερίδες σταδιοδρομίας και στα Σεμινάρια συμβουλευτικής, Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus, Μαθητεία σε πραγματικούς χώρους εργασίας, Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς, επιχειρήσεις κ.λπ. Ακόμα λαμβάνουν Εκπτωτικό Πάσο για αστικά και υπεραστικά λεωφορεία (κατά παρίπτωση), Αναβολή Στράτευσης, Παράταση άδειας παραμονής για αλλοδαπούς φοιτητές, Φορολογικές ελαφρύνσεις, Παράταση Τριτεκνίας και άλλα. Οι γονείς των καταρτιζόμενων λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου όπου προβλέπεται.

Οι απόφοιτοι του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου δικαιούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση Διπλώματος Επιπέδου 5, να συμμετάσχουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης ACTA, να αναγνωρίσουν τα μαθήματα που παρακολούθησαν και τον απολυτήριο τίτλο τους σε κράτη του εξωτερικού, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της περιφέρειας για Λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος,να κατοχυρώσουν μαθήματα για φοίτηση σε συναφή ειδικότητα, να αποκτήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από την κτήση απολυτήριου τίτλου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ανά ειδικότητα και μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτηση τους σε αντίστοιχη ειδικότητα στα ΑΕΙ μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε κατατακτήριες εξετάσεις ή να προχωρήσουν απευθείας σε μεταπτυχιακές σπουδές επαγγελματικής αναγνώρισης σε κολέγια και πανεπιστήμια με αντίστοιχα προγράμματα.

Παρακαλούμε, παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Ρεθύμνου για να ενημερώνεστε για όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου βρίσκεται στα Περιβόλια Ρεθύμνου