ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

 


Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020»
υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος την Πράξη με τίτλο «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και
εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» - ΟΠΣ 5069281
που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εν λόγω Πράξη αφορά στη διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών
εγχειριδίων σε 130 εγκεκριμένες αλλά και νέες ειδικότητες ΙΕΚ και κατ`επέκταση στην
αναβάθμιση και ενίσχυση του θεσμού της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Οι οδηγοί
κατάρτισης και τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια θα συνδέονται με Τράπεζες Θεμάτων εξετάσεων
πιστοποίησης για το σύνολο των 130 ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ έχει αναλάβει τη διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και
εκπαιδευτικών εγχειριδίων. Σε αυτή τη φάση υλοποίησης έχει αναρτήσει προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συγγραφέων, συγγραφέων πυρηνικών
μαθημάτων και συμβούλων μεθοδολογίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών
εγχειριδίων 15 ειδικοτήτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
Μπορείτε να αναζητήσετε τις εν λόγω προσκλήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα
(https://www.inegsee.gr/) και συγκεκριμένα στους παρακάτω συνδέσμους:
Για τις θέσεις των Συγγραφέων/ ανά ειδικότητα:
- «Βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου»: https://bit.ly/40XpIsK
- «Προπονητής κλασικού αθλητισμού: http://bit.ly/3lENVUx
- «Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων»: https://bit.ly/3IuRbee
- «Βοηθός νοσηλευτικής μαιευτικής»: https://bit.ly/3XPXqxH
- «Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας»: http://bit.ly/3XwYtSN
- «Βοηθός νοσηλευτικής μονάδων εντατικής θεραπείας»: http://bit.ly/3k7gwBh
- «Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας»: https://bit.ly/3HY2BFy
- «Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της υγείας»: http://bit.ly/3YzJb11
- «Εικονολήπτης»: https://bit.ly/3E8sYHS
- «Βοηθός ραδιολογίας ακτινολογίας»: http://bit.ly/3I4LPou

2
- «Τεχνικός κινούμενης εικόνας – ηλεκτρονικής σχεδίασης γραφήματος»:
http://bit.ly/3lErvTg
- «Ηχοληψία»: https://bit.ly/3YyVMBG
- «Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας»: http://bit.ly/40XoUE5
- «Τεχνικός δασικής προστασίας»: http://bit.ly/3S0PPuN
- «Διασώστης -πλήρωμα ασθενοφόρου»: http://bit.ly/3xpGAef
Για τις θέσεις των Συγγραφέων Πυρηνικών Μαθημάτων όλων των ειδικοτήτων:
http://bit.ly/3KeHWQE
Για τις θέσεις των Συμβούλων μεθοδολογίας: http://bit.ly/3jZMShv
Στους παραπάνω συνδέσμους θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το Έργο, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, καθώς και σχετικές
οδηγίες. Ειδικότερα, ανατρέχοντας στο πεδίο «Σχετικά αρχεία» μπορείτε να δείτε στο
παράρτημα κάθε πρόσκλησης τα ζητούμενα πτυχία ανά μαθησιακή ενότητα τα οποία
μπορεί να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ειδικότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
απευθύνονται στον κ. Γιώργο Καρχιμάκη, τηλ: 210 3327719 και e-mail:
gkarhimakis@inegsee.gr από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 έως 15:00.
Με εκτίμηση,
Η ομάδα έργου ΙΝΕ ΓΣΕΕ