ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ

 


 Σας υπενθυμίζουμε ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα των καταρτιζόμενων στα ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ είναι μέχρι 21/2/2023 και ώρα 23:59. Η προθεσμία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ενδεχομένως εκκρεμούν σύμφωνα με τη σελίδα προεπισκόπησης μαζί με την εκτύπωση της υποβληθείσας αίτησης είναι η 28η Φεβρουαρίου 2023.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου για την υπενθύμιση των ανωτέρω στους ενδιαφερόμενους / καταρτιζόμενους.

 

https://stegastiko.minedu.gov.gr/