ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 


Όσοι έχουν κοπεί σε ένα μάθημα το ξαναδίνουν τον Ιούνιο. 

Όσοι έχουν κοπεί σε δύο μαθήματα ή παραπάνω πρέπει αυτά να τα ξαναπαρακολουθήσουν και δεν μπορούν να συνεχίσουν. 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10%, ΠΡΟΟΔΟΥ, ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΟΝΟ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)