'Εκδοση περιοδικού ADULT EDUCATION – Critical Issues

 


Σας ενημερώνουμε για την έκδοση του επιστημονικού περιοδικού ADULT EDUCATIONCritical Issues, το οποίο αποτελεί  μετεξέλιξη του περιοδικού ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ). To ADULT EDUCATIONCritical Issues κυκλοφορεί πλέον σε ψηφιακή μορφή openaccess, χωρίς κόστος και είναι διαθέσιμο από τον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

H ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού είναι https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/aeci.

Με εκτίμηση

 

Τμήμα Α΄

Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης