ΠΟΒΑΚΩ / ΔΕΘ HELEXPO - 34ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), προκηρύσσει τον 34ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, με τίτλο:

«Πολυμορφικότητα : Οι πολλαπλές χρήσεις ενός κοσμήματος»

Ο διαγωνισμός, που διοργανώνει η ΠΟΒΑΚΩ σε συνεργασία με την ΔΕΘ HELEXPO και αποτελεί πλέον ετήσιο θεσμό για τον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας, στοχεύει στην ανάπτυξη και ανάδειξη του ελληνικού κοσμήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
- Μαθητές σχολών αργυροχρυσοχοΐας ή / και ομάδες μαθητών, έως διμελείς
- Σπουδαστές σχολών σχεδιασμού ή / και ομάδες σχεδιαστών, έως διμελείς
- Επαγγελματίες σχεδιαστές κατασκευαστές, σχεδιαστικές ομάδες ή εταιρίες κ.λπ., που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με το σχέδιο και μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένα ή σαν μέλη ομάδας.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής ορίζεται η 12η Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, έτους 2023 και ώρα 15:00.

Στην οργανωτική επιτροπή μετέχουν:
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ)
- Συντεχνία Χρυσοχόων - Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ)
- Σύλλογος Κοσμηματοπωλών - Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ)
- Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Αθηνών (ΣΑΑ)
- ΔΕΘ-HELEXPO
Σημειώνεται πως οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, που αναφέρονται παραπάνω είναι αναρτημένα σε πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της ΠΟΒΑΚΩ & της ΔΕΘ - HELEXPO και στην επίσημη ιστοσελίδα της (www.povako.gr  & www.helexpo.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.