Έγκριση προγράμματος Erasmus για το Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

Με τεράστια χαρά ενημερώνουμε ότι η αίτηση επιχορήγησης του σχεδίου μας με κωδικό 2022-1-EL01-KA210-VET-000083699 και τίτλο «Η Συντήρηση Θρησκευτικής Κληρονομιάς ως Σύγχρονο Πεδίο Επαγγελματικής Εξέλιξης» που υπέβαλε το Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου στο ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα
Συντονισμού του Προγράμματος ERASMUS+ για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το 2022  εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση.