Παράταση αιτήσεων επιχειρήσων για την Ημέρα Καριέρας


Παρατείνεται η ημερομηνία εγγραφής των επιχειρήσεων ως την 18η Ιανουαρίου του 2023. Ωστόσο επειδή οι αιτήσεις των καταρτιζομένων έχουν ήδη ξεκινήσει κάθε καθυστέρηση θα μειώσει τον αριθμό των ενδεχόμενων αιτήσεων ενδιαφέροντος. Υπενθυμίζουμε όι η διοργάνωση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις εταιρειών και συλλογή αιτήσεων για διεξαγωγή συνεντεύξεων που θα πραγματοποιηθούν από την κάθε εταιρία σε χρόνο που θα ορίσουν οι ίδιες.

Χρονοδιάγραμμα:
Εγγραφή επιχειρήσεων:28 Νοεμβρίου – 23 Δεκεμβρίου 202218η Ιανουαρίου του 2023
Παρουσιάσεις εταιριών: 19-20 Ιανουαρίου 2023
Συγκέντρωση αιτήσεων ενδιαφερομένων καταρτιζόμενων: 24 Δεκεμβρίου 2022 – 20 Ιανουαρίου 2023
Αποστολή αιτήσεων στις εταιρίες: 22 - 28 Ιανουαρίου 2023

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα: