Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Δ.ΙΕΚ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ