Ενημέρωση - Στρατολογία

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους καταρτιζόμενους που έχουν γεννηθεί το έτος 2005 (στρατεύσιμοι κλάσης 2026) και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων καθώς και τους λοιπούς διαμένοντες στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής ότι υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (2 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2023)   με τους ακόλουθους τρόπους :

 

•             Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος http://www.stratologia.gr  από το μενού "Υποβολή Αιτημάτων/Κατάθεση Δελτίου Απογραφής" με χρήση κωδικών taxisnet.

•             Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα

•             Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό

 

Με εκτίμηση

 

Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης