Ευχαριστήριο στο Σούπερ Μάρκετ ΠΗΓΗ

Ευχαριστούμε το Σούπερ Μάρκετ ΠΗΓΗ για τη δωρεά σε υλικά Μαγειρικής.

Το Σούπερ Μάρκετ Πηγή βρίσκεται στην Πηγή Ρεθύμνου. statskaff@yahoo.gr, 2831074844