Ημέρες Kαριέρας 2023 - Αίτηση Καταρτιζόμενων
Τα Δημόσια ΙΕΚ : ΔΙΕΚ Ρεθύμνου, 2ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου, ΔΙΕΚ Τριανδρίας, Πειραματικό ΔΙΕΚ Θέρμης, Θεματικό ΔΙΕΚ Αχαρνών και ΔΙΕΚ Κεφαλληνίας προσκαλούν τους καταρτιζόμενους και απόφοιτους όλων των ΔΙΕΚ, στην 4η Ημέρα Καριέρας που θα γίνει διαδικτυακά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 και Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση

Φορείς και θέσεις εργασίας εδώ!

Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις εταιρειών και συλλογή αιτήσεων για διεξαγωγή συνεντεύξεων που θα πραγματοποιηθούν από την κάθε εταιρία σε χρόνο που θα ορίσουν οι ίδιες.

Χρονοδιάγραμμα:
Εγγραφή επιχειρήσεων:28 Νοεμβρίου – 23 Δεκεμβρίου 2022 

Παρουσιάσεις εταιριών: 19-20 Ιανουαρίου 2023
Συγκέντρωση αιτήσεων ενδιαφερομένων καταρτιζόμενων: 24 Δεκεμβρίου 2022 – 20 Ιανουαρίου 2023
Αποστολή αιτήσεων στις εταιρίες: 22 - 28 Ιανουαρίου 2023