Ημέρα Αιμοδοσίας 13.12.22

 Η Ημέρα Αιμοδοσίας 

θα πραγματοποιηθεί 

την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου ώρα 16:00 - 22:00